1

Lời chào thăm

1Tôi là Gia-cơ, đầy tớ của Thượng Đế và Chúa Cứu Thế Giê-xu,
Kính gửi lời chào mười hai đại tộc tản cư khắp các nước.

Vượt thắng gian khổ

2Thưa anh em, phải chăng anh em hiện đương đầu với bao nhiêu gian lao thử thách? Hãy vui mừng lên, 3Vì đường đức tin của anh em có chông gai hiểm trở, nghị lực mới có cơ phát triển. 4Cứ để cho nghị lực phát triển, đừng tìm cách lãng tránh khó khăn. Vì một khi nghị lực phát triển trọn vẹn, anh em sẽ vững mạnh và được trang bị đầy đủ để đương đầu mọi cảnh ngộ.
5Nếu anh em không hiểu biết đường lối Chúa, hãy cầu xin Ngài chỉ dẫn. Vì Ngài không quở trách những người cầu xin, nhưng luôn luôn sẵn sàng ban khôn ngoan dồi dào cho họ. 6Khi anh em cầu xin, phải tin chắc Chúa nhậm lời, đừng hoài nghi. Vì tâm trạng kẻ hoài nghi giống như sóng biển bị gió dập dồi, 7,8phân vân, bất nhất, không quyết định được điều gì. Người như thế đừng mong Chúa ban gì cho mình.

Nghèo và giàu

9Nếu anh em nghèo, nên vui mừng, vì Chúa tôn trọng anh em. 10,11Nếu anh em giàu sang, cũng nên vui mừng, vì sự giàu sang đó chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Người giàu ở đời này sẽ qua đi như hoa cỏ chóng tàn. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, cây sẽ héo, hoa sẽ rơi, sắc hương sẽ tàn tạ. Người giàu cũng vậy, khi qua đời sẽ bỏ lại bao nhiêu công việc bận rộn.

Cám dỗ

12Người nào bị cám dỗ mà biết giữ mình, không phạm tội, là kẻ có phúc. Thượng Đế sẽ đặt trên đầu họ mũ miện sự sống, vì Ngài đã hứa ban phần thưởng ấy cho những người yêu mến Ngài. 13Khi bị cám dỗ, đừng đổ lỗi cho Thượng Đế, vì Thượng Đế không hề làm điều sai quấy và chẳng bao giờ cám dỗ ai. 14Chính những tư tưởng, dục vọng xấu xa trong con người thôi thúc, tạo ra sự cám dỗ. 15Tư tưởng xấu xa sẽ biến thành hành động tội lỗi; tội lỗi phát triển đem lại cái chết. 16Vậy, xin anh em đừng nhầm lẫn về điều đó.
17Những gì tốt đẹp, toàn hảo đều đến từ Thượng Đế là Nguồn sáng thiên thượng; Ngài chiếu sáng muôn đời, chẳng hề biến đổi, lu mờ. 18Do ý định tốt đẹp của Chúa, Ngài dùng Đạo chân lý ban cho chúng ta cuộc sống mới. Nhờ đó, chúng ta trở thành những đứa con đầu lòng trong gia đình mới của Ngài.

Nghe và làm

19Anh em nên ghi nhớ: phải nghe nhiều, nói ít và đừng giận dữ; 20vì giận dữ ngăn trở ta thực hiện điều công chính của Thượng Đế.
21Vậy, hãy loại bỏ mọi thứ xấu xa trong cuộc sống và khiêm cung tiếp nhận Đạo vào sâu trong lòng, là Đạo có thể cứu rỗi linh hồn anh em.
22Đạo Chúa không phải chỉ để nghe suông nhưng để thực hành. Đừng tự dối mình, cho rằng chỉ nghe là đủ. 23Người nào nghe Đạo mà không làm theo, cũng giống như một người soi gương, 24nhìn qua mặt mình rồi bỏ đi, quên mất là dơ hay sạch. 25Nhưng nếu ai chú tâm soi mình trước tấm gương luật pháp toàn hảo của Thượng Đế, là luật pháp đem lại sự tự do, lại ghi nhớ và thực hành, chắc chắn sẽ được phúc lành trong mọi việc mình làm.
26Người nào tự xưng là con cái Chúa mà không chịu kiềm chế miệng lưỡi, là tự lừa dối mình; giữ đạo như thế chẳng có ích gì.
27Đối với Thượng Đế —Cha chúng ta— người theo Đạo thanh khiết, không tì vít, là người săn sóc các cô nhi quả phụ, trung thành với Chúa và giữ mình khỏi bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của người đời.