1

Được Chúa gọi và thấy khải tượng

1Đây là sứ điệp của Giê-rê-mi, con trai thầy tế lễ Hinh-kia, quê làng A-na-tốt, xứ Bên-gia-min. 2,3Các sứ điệp này thật ra là lời Chúa dạy Giê-rê-mi thời ba vua nước Giu-đa từ triều Giô-sia, con A-môn và Giê- hô-gia-kim, con Giô-sia cho đến năm thứ mười một triều vua Sê-đê-kia, con Giô-sia, ngày thủ đô Giê-ru-sa-lem thất thủ vào tháng năm.
4Chúa bảo tôi: 'Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, Ta đã biết con rồi; 5trước ngày sinh con, Ta đã dành riêng con để truyền giảng lời Ta cho các dân tộc."
6Tôi thưa: "Ôi, thưa Chúa, con còn thơ dại, chẳng biết ăn nói làm sao cả!" 7Nhưng Chúa bảo: "Đừng thoái thác vì tuổi trẻ! Con sẽ đến tất cả những nơi Ta sai con đi và truyền giảng tất cả những lời Ta dạy con. 8Đừng sợ loài người vì Ta ở với con luôn để giải cứu con. Chúa Hằng Hữu hứa với con điều đó!"
9Rồi Chúa đưa tay sờ miệng tôi và bảo: "Này, Ta đặt lời Ta trong miệng con. 10Kìa, ngày nay Ta đã đặt con trên các dân các nước, cho con đào, phá, lật đổ, tiêu diệt hoặc vun trồng và xây dựng."
11Chúa hỏi: "Giê-rê-mi, con thấy gì?" Tôi thưa: "Con thấy một cành cây hạnh giống như cây gậy." 12Chúa bảo: "Đúng! Ta sẽ thức dậy thực hiện lời Ta hứa!"
13Chúa lại hỏi: "Con thấy gì?" Tôi thưa: "Con thấy một nồi nước sôi ở phương bắc bắn hơi nước ra tung toé." 14Chúa giải thích: "Đó là tai họa từ phương bắc đổ vào đất nước này và nhân dân Giu-đa."
15Chúa bảo: "Ta sẽ gọi các dân tộc phương bắc đến đây. Các vua phương bắc sẽ đặt ngai ngoài các cổng thành Giê-ru-sa-lem, bao vây và đánh phá thủ đô cùng các thành lũy xứ Giu-đa. 16Ta sẽ tuyên án trừng phạt chúng vì chúng làm điều gian ác, lìa bỏ Ta, dâng hương tế các thần lạ và thờ lạy các thần tượng do tay chúng tạo ra.
17Vậy, con hãy đứng dậy, mặc áo sẵn sàng, đi bảo chúng tất cả những lời Ta dạy con. Đừng sợ chúng nó, nếu không, Ta sẽ bỏ mặc con, để con run sợ khi gặp chúng nó. 18Này, ngày nay Ta cho con làm một thành kiên cố, làm cột sắt, tường đồng để chống với cả đất nước Giu-đa, từ các cấp lãnh đạo chính trị và tôn giáo cho đến các thường dân trong nước. 19Họ sẽ chống đối, tranh đấu với con, nhưng không bao giờ thắng nổi, vì Ta ở với con để giải cứu con, Chúa Hằng Hữu hứa chắc chắn với con điều đó.