1

Nguồn Sống

1,2Ban đầu có Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thủy vì Ngài là Thượng Đế ngôi hai.
3Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật; mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. 4Chúa Cứu Thế là Nguồn Sống bất diệt. Nguồn Sống ấy soi sáng cả nhân loại, 5chiếu rọi trong bóng tối dày đặc, nhưng bóng tối không bao giờ dập tắt được ánh sáng.
6,7Thượng Đế sai Giăng đến giới thiệu Chúa Cứu Thế là Ánh Sáng của nhân loại để mọi người tin nhận. 8Giăng không phải là ánh sáng, nhưng phản chiếu Ánh Sáng 9và xác nhận Chúa Cứu Thế là Ánh Sáng thật, nay xuống trần gian chiếu sáng mọi người.
10Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. 11Chúa Cứu Thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài. 12Tuy nhiên tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Thượng Đế - tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa -. 13Những người ấy được chính Thượng Đế sinh thành, chứ không sinh ra theo huyết thống, hay theo tình ý loài người.
14Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài thể xác con người, sinh hoạt giữa chúng ta, đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúng tôi đã ngắm nhìn vinh quang rực rỡ của Chúa Cứu Thế, đúng là vinh quang Con Một của Thượng Đế.
15Giăng lớn tiếng giới thiệu Chúa: “Đây là Người tôi thường nói tới. Người đến sau tôi nhưng cao cả hơn tôi vì Người có trước tôi.” 16Do ân phúc đầy dẫy của Chúa Cứu Thế, chúng tôi được hưởng hạnh phúc ngày càng dư dật. 17Ngày xưa Mai-sen ban hành luật pháp; ngày nay Chúa Cứu Thế ban phát ân phúc và chân lý. 18Không ai nhìn thấy Thượng Đế, ngoại trừ Chúa Cứu Thế là Con Một của Thượng Đế. Chúa sống trong lòng Thượng Đế và xuống đời dạy cho loài người biết về Thượng Đế.

Một nhân chứng: Giăng Báp-tít

19Các nhà lãnh đạo Do-thái cử một phái đoàn gồm các thầy tế lễ và phó tế từ thủ đô Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Giăng: “Ông là ai?” 20Biết họ hiểu lầm, Giăng trả lời dứt khoát: “Tôi không phải là Chúa Cứu Thế!”
21,22Họ hỏi tiếp: “Ông có phải là Ê-li không?” Giăng đáp: “Không phải!”
- Ông là Nhà Tiên Tri phải không?
- Cũng không!
- Thế ông là ai? Xin cho chúng tôi biết để về trình thượng cấp.
23Giăng đáp: “Tôi là tiếng gọi nơi hoang dã: Hãy đắp cho thẳng con đường của Chúa, như tiên tri Ê-sai đã viết.”
24Nhân viên phái đoàn đều thuộc phái Biệt-lập.
25Họ hỏi vặn: “Nếu ông không phải Chúa Cứu Thế, cũng không phải Ê-li hay Nhà Tiên Tri, sao ông dám làm lễ báp-tem?”
26Giăng đáp: “Tôi chi’làm báp-tem bằng nước, nhưng sắp có Người làm báp-tem bằng Thánh Linh và lửa. Người đang sống giữa các ông mà các ông không biết. 27Người đến sau tôi nhưng tôi không xứng đáng hầu hạ Người.”
28Việc ấy xảy ra tại làng Bê-ta-ni thuộc miền đông sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm lẽ báp-tem.
29Hôm sau Chúa Cứu Thế đến thăm Giăng. Giăng tuyên bố: “Đây là Chiên Con của Thượng Đế, Người tẩy sạch tội lỗi nhân loại. 30Tôi đã nói về Người: ‘Có một Người đến sau tôi, nhưng cao cả hơn tôi, vì Người có trước tôi.' 31Tôi chưa từng biết Người, nhưng tôi đến làm báp-tem bằng nước đề giới thiệu Người với nhân dân.”
32Giăng lại xác nhận: “Tôi đã nhìn thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như bồ câu đậu trên Người. 33Trước kia tôi chưa từng biết Người, nhưng khi Thượng Đế sai tôi làm báp-tem đã dặn tôi: ‘Con thấy Thánh Linh xuống ngự trên ai, Người ấy sẽ làm báp-tem bằng Thánh Linh.’ 34Chính tôi đã chứng kiến nèn tôi xác nhận Người là Con Thượng Đế!”

Các môn đệ đầu tiên

35Qua ngày sau, Giăng đứng nói chuyện với hai môn đệ. Thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua, Giặng lại giới thiệu: 36“Đây là Chiên Con của Thượng Đế sẽ hy sinh để chuộc tội cho nhân loại.” 37Hai môn đệ nghe xong, liền đi theo Chúa Giê-xu. 38Chúa quay lại, thấy họ theo mình, liền hỏi: “Các anh tìm chi?” Họ kính cẩn: “Thưa, Thầy ở đâu?” 39Chúa ân cần: “Mời các anh đến thăm!” Họ đến chỗ Chúa trọ và ở lại với Ngài từ bốn giờ chiều cho đến tối.
40Anh-rê, em Si-môn Phê-rơ là một trong hai người theo Chúa hôm ấy. 41Vừa thấy Si-môn, Anh-rê báo tin: “Chúng tôi đã gặp Chúa Cứu Thế!”, rồi đưa anh mình đén với Chúa.
42Chúa nhìn Si-môn, bảo: “Si-môn con Giô-na! Từ nay ta đổi tên con là Phê-rơ.” 43Sáng hôm sau, Chúa Giê-xu quyết định lên xứ Ga-li-lê. Tìm gặp Phi-líp, Chúa bảo: “Con hãy theo ta!”
44Phi-líp quê ở Bết-sai-đa (bên bờ biển Ga-li-lê), đồng hương với Anh-rê và Phê-rơ. 45Phi-líp gặp Na-tha-nên, liền mách: “Chúng tôi vừa gặp Chúa Cứu Thế mà Mai-sen và các nhà tiên tri đã nói trước. Chúa là Giê-xu, con ông Giô-sép, quê làng Na-xa-rét.”
46Na-tha-nên ngạc nhiên: “Có danh nhân hào kiệt nào xuất thân từ Na-xa-rét đâu?” Phi-líp đáp: “Mời anh đến gặp Chúa!”
47Vừa thấy Na-tha-nên, Chúa Giê-xu nhận xét: “Đây là một người chân thật, đúng là con cháu của Y-sơ-ra-ên.” 48Na-tha-nên thưa: “Con chưa hề gặp Thầy, sao Thầy biết con?” Chúa đáp: “Ta đã thấy con dưới cây vả, trước khi Phi-líp gọi con.”
49Na-tha-nên nhìn nhận: “Thầy là Con Thượng Đế, Vua dân Y-sơ-ra-ên!” 50Chúa bảo: “Con nghe ta thấy con dưới cây và nên con tin. Rồi đây con sẽ thấy nhiều việc kỳ diệu hơn.” 51Chúa quả quyết: “Chắc chắn con sẽ thấy bầu trời rộng mở và biết ta là chiếc cầu giữa Thượng Đế và nhân loại.”