1

1Phao-lô, Si-la và Ti-mộ-thư
Kính gửi Hội thánh tại Tê-sa-long ca, là Hội thánh của Thượng Đế, Cha chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
2Cầu Thượng Đế là Cha, và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ân phúc và bình an cho anh em.

Cuộc xử đoán sau cùng

3Thưa anh em thân mến, chúng tôi luôn luôn cảm tạ Thượng Đế vì anh em. Không cảm tạ Chúa sao được khi đức tin anh em tăng trưởng vượt bực và tình anh em yêu thương nhau ngày càng tha thiết!. 4Chúng tôi vui mừng kể lại cho Hội thánh của Thượng Đế về lòng nhẫn nại và đức tin anh em giữa mọi cảnh khủng bố và gian khổ. 5Đây là một bằng chứng điển hình về nguyên tắc hành động ngay thẳng công minh của Thượng Đế, vì Ngài dùng gian khổ, đau đớn đào luyện anh em thành những công dân xứng đáng của Nước Trời. 6Đồng thời, Ngài cũng hình phạt công minh những người bức hại anh em.
7Chúa sẽ cho những người chịu gian khổ như anh em nghỉ ngơi với chúng tôi trong ngày Chúa Cứu Thế từ trời xuất hiện giữa ngọn lửa sáng ngời, với các thiên sứ uy quyền. 8Chúa sẽ báo ứng những người không muốn biết Thượng Đế và khước từ Phúc âm của Chúa Giê-xu chúng ta. 9Họ sẽ bị hình phạt đời đời trong địa ngục, vĩnh viễn xa cách mặt Chúa, không còn thấy vinh quang và quyền năng Ngài. 10Ngày ấy, Chúa sẽ xuất hiện để các tín đồ thánh thiện của Ngài tung hô, ca tụng. Trong số ấy có cả anh em là người đã tin Chúa nhờ lời chứng của chúng tôi.
11Vì thế chúng tôi liên tục cầu nguyện cho anh em, xin Chúa cho anh em sống xứng đáng với danh là con cái Chúa, bởi quyền năng Ngài cho anh em đạt được mọi điều mong ước tốt lành và hoàn thành công việc của đức tin. 12Nhờ thế, khi nhìn anh em, người ta ca ngợi Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, và anh em được vinh dự làm con cái Ngài, do ân phúc của Thượng Đế và Chúa Cứu Thế Giê-xu.