1

1-3Phao-lô, tôi tớChúa Cứu Thế Giê-xu, kính gửi tất cả các tín hữu tại thủ đô La-mã. Chúa chọn tôi làm sứ đồ, ủy thác cho tôi nhiệm vụ truyền giảng Phúc âm của Thượng Đế — Phúc âm đã được Ngài hứa từ xưa trong các sách tiên tri của Thánh kinh: về thể xác, Chúa giáng thế làm người theo dòng Đa-vít; 4về thần linh, Chúa sống lại từ cõi chết chứng tỏ Ngài là Con Thượng Đế đầy uy quyền, là Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta — 5Nhờ Chúa Cứu Thế, Thượng Đế đã thi ân cứu rỗi, dùng tôi làm sứ giả để dìu dắt các dân tộc nước ngoài vào con đường tin cậy và vâng phục Danh Ngài. 6Trong các dân tộc ấy, có cả anh em là người được Chúa chọn làm con dân của Chúa Cứu Thế Giê-xu. 7Anh em là người Thượng Đế yêu thương và kêu gọi vào cuộc sống thánh thiện, cầu chúc anh em hằng hưởng được ân phúc và bình an của Thượng Đế, Cha chúng ta, và của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Cầu nguyện và cảm tạ

8Trước hết, tôi xin nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu dâng lên lời cảm tạ Thượng Đế tôi vì đức tin anh em đã được Hội thánh khắp nơi khen ngợi. 9Thượng Đế mà tôi hết lòng phục vụ bằng cách truyền bá Phúc âm của Con Ngài, biết rõ tôi luôn cầu thay cho anh em. 10Tôi cũng cầu xin Thượng Đế, nếu đẹp ý Ngài, cho tôi có phương tiện và cơ hội đến thăm anh em.
11Vì tôi nóng lòng muốn gặp anh em để chia xẻ ân tứ tâm linh, giúp anh em ngày càng vững mạnh, 12để anh em và tôi đều khích lệ lẫn nhau bởi đức tin của mỗi người. 13Thưa anh em, tôi không muốn giấu anh em điều này: đã nhiều lần tôi định đi thăm anh em để gặt hái hoa quả tốt đẹp, như tôi đã làm tại các nước khác, nhưng cho đến nay, tôi vẫn gặp trở ngại.
14Tôi có bổn phận nặng nề với các dân tộc, văn minh lẫn dã man, trí thức lẫn thất học. 15Vì thế, tôi thiết tha mong ước đi La-mã truyền giảng Phúc âm của Thượng Đế cho anh em.

Quyền năng của Phúc âm

16Tôi chẳng bao giờ hổ thẹn về Phúc âm vì Phúc âm thể hiện quyền năng Thượng Đế để cứu rỗi mọi người tin nhận. Trước hết, Phúc âm được công bố cho người Do-thái, rồi truyền bá cho mọi dân tộc. 17Phúc âm dạy rõ: đối với Thượng Đế, con người được tha tội và coi là công chính một khi tin Chúa Cứu Thế rồi tuần tự tiến bước bởi đức tin, như Thánh kinh đã dạy: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin.”

Tội lỗi của nhân loại

18Những người vô đạo, bất công, bất nghĩa, xuyên tạc sự thật, sẽ bị Thượng Đế hình phạt. 19Vì sự thật về Thượng Đế đã được giải bày cho họ, chính Thượng Đế đã tỏ cho họ biết. 20Từ khi sáng tạo trời đất, những đặc tính vô hình của Thượng Đế — tức là quyền năng vô tận và bản tính thần linh — đã hiển nhiên trước mắt mọi người, ai cũng có thể nhận thấy nhờ những vật hữu hình, nên họ không còn lý do chữa tội.
21Dù biết Thượng Đế nhưng họ chẳng tôn vinh hay tri ân Ngài. Họ suy tư trong vòng luẩn quẩn,tâm hồn bị sa lầy trong bóng tối. 22Họ tự nhận là khôn ngoan nhưng hóa ra mê muội. 23Thay vì thờ phượng Thượng Đế vinh quang hằng sống, họ tôn thờ thần tượng con người phù du, đến cả hình tượng chim, thú hay loài bò sát.
24Vì thế, Thượng Đế để mặc họ theo dục vọng, sa đám vào sắc dục, làm ô nhục thân thể của nhau. 25Họ tráo đổi chân lý của Thượng Đế bằng chuyện giả dối và thờ phượng tạo vật thay cho Tạo Hóa, là Đấng đáng được tôn thờ muôn đời.
26Do đó, Thượng Đế để mặc họ theo dục tình ô nhục. Đàn bà bỏ cách luyến ái tự nhiên để theo lối phản tự nhiên. 27Đàn ông cũng bỏ liên hệ tự nhiên với đàn bà mà luyến ái lẫn nhau theo lối tình dục đồng giới đáng ghê tởm, để rồi chịu hình phạt xứng đáng với thói hư tật xấu của mình.
28Vì họ từ chối, không chịu nhìn nhận Thượng Đế, nên Ngài để mặc họ làm những việc hư đốn theo đầu óc sa đọa. 29Đời sống họ đầy tội lỗi: gian ác, hiểm độc, tham lam, ganh ghét, giết người, tranh chấp, gian trá, quỷ quyệt, nói xấu, 30phao vu, ghét Thượng Đế, xấc láo, kiêu căng, khoác lác, ưa tìm cách làm ác mới mẻ, nghịch cha mẹ, 31không phân biệt thiện ác, bội ước, không tình nghĩa, không thương xót. 32Dù họ biết rõ theo luật Thượng Đế, người làm những việc ấy đều đáng chết, thế mà họ cứ phạm luật, lại còn khuyến khích người khác làm theo nữa.