1

1,2Bạn Thiên-phong thân kính,
Trước đây đã có nhiều người ghi chép cuộc đời và chức vụ Chúa Cứu Thế Giê-xu, theo lời tường thuật của các môn đệ đầu tiên và của nhiều nhân chứng.
3Do đó, tôi đã sưu tầm, kiểm chứng tất cả sử liệu và viết lại theo thứ tự để kính gửi anh xem. 4Ước mong công trình khảo cứu này chứng tỏ những điều anh đã học hỏi là chính xác.

Thiên sứ báo tin Giăng Báp-tít ra đời

5Thời vua Hê-rốt cai trị xứ Giu-đê, thầy tế lễ Xa-cha-ri, thuộc ban A-bi-gia, lo việc tế lễ trong Đền thờ. Vợ là Ê-li-sa- bét cũng thuộc dòng họ tế lễ. 6Ông bà là người công chính trước mặt Thượng Đế, vâng giữ trọn vẹn điều răn, luật lệ của Ngài. 7Tuổi đời chất nặng trên vai, ông bà vẫn chưa sinh được mụn con nào.
8,9Một hôm, Xa-cha-ri vào Đền thờ lo việc tế lễ theo phiên thứ. Ông bắt thăm nhằm phần việc dâng hương cho Chúa trong Đền thờ. 10Lúc ông dâng hương, dân chúng cầu nguyện ngoài sân. 11Thình lình, một thiên sứ của Chúa xuất hiện, đứng bên phải bàn thờ dâng hương. 12Xa-cha-ri nhìn thấy, giật mình hoảng sợ.
13Thiên sứ liền trấn an: “Xa-cha-ri, đừng sợ! Tôi đến báo tin Thượng Đế đã nghe lời ông cầu nguyện. Ê-li-sa-bét, vợ ông sẽ sinh con trai, hãy đặt tên nó là Giăng. 14Thật là niềm vui lớn cho ông bà; nhiều người cũng sẽ hân hoan khi nó ra đời. 15Đứa trẻ sẽ được Thượng Đế trọng dụng; nó không bao giờ uống rượu nhưng được đầy dẫy Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. 16Nó sẽ dìu dắt nhiều người Y-sơ-ra-ên trở về với Chúa là Thượng Đế của họ. 17Đứa trẻ sẽ có tinh thần và khí lực dũng mãnh như tiên tri Ê-li thời xưa. Nó sẽ dọn đường cho Chúa Cứu Thế, chuẩn bị nhân dân sẵn sàng đón tiếp Ngài. Nó sẽ hòa giải cha với con, làm cho kẻ bội nghịch trở nên khôn ngoan như người công chính.”
18Xa-cha-ri nghi ngờ: “Việc đó làm sao thực hiện được? Vì tôi đã già, vợ tôi cũng đã cao tuổi lắm rồi!”
19Thiên sứ đáp: “Tôi là Gáp-ri-ên, thường đứng trước mặt Thượng Đế. Chính Ngài sai tôi đến báo tin mừng cho ông. 20Ông không tin lời tôi, nên sẽ bị câm cho đến khi đứa trẻ ra đời. Nhưng lời tôi nói, đến đúng kỳ sẽ thành sự thật.”
21Dân chúng đứng bên ngoài chờ Xa- cha-ri, ngạc nhiên vì ông ở quá lâu trong Đền thờ. 22Lúc trở ra, Xa-cha-ri không nói được, phải dùng tay ra dấu, nên họ biết ông vừa thấy khải tượng trong Đền thờ. 23Khi mãn phiên phục vụ, Xa-cha-ri về nhà. 24Sau đó, Ê-li-sa-bét có thai, sống ẩn dật trong năm tháng. 25Bà tự nhủ: “Chúa thật nhân từ, Ngài đã xóa bỏ sự nhục nhã cho ta rồi!”

Thiên sứ báo tin Chúa Giê-xu giáng sinh

26Qua tháng sáu, Thượng Đế sai thiên sứ Gáp-ri-ên vào thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, 27đến thăm Ma-ri là một trinh nữ đã hứa hôn với Giô-sép, thuộc dòng vua Đa-vít.
28Thiên sứ nói: “Xin chào mừng cô, người được ân của Chúa! Chúa ở với cô!”
29Ma-ri bối rối, tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. 30Thiên sứ giải thích: “Đừng sợ, vì Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô. 31Cô sắp có thai, sinh con trai, và đặt tên là Giê-xu. 32Con trai đó rất cao quý, sẽ được xưng là Con Thượng Đế. Thượng Đế sẽ ban cho Ngài ngôi vua của Đa-vít. 33Ngài sẽ cai trị dân Y-sơ-ra-ên mãi mãi; nước Ngài tồn tại đời đời.”
34Ma-ri ngạc nhiên: “Tôi còn là con gái, làm sao có con được?”
35Thiên sứ đáp: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Thượng Đế sẽ bao phủ cô, nên Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Thượng Đế. 36Như trường hợp Ê-li-sa-bét dì của cô là người đã già, quá tuổi sinh nở’, mà cũng có thai được sáu tháng rồi. 37Vì chẳng có việc gì Thượng Đế không làm được.”
38Ma-ri thành khẩn: “Tôi là tôi tớ Chúa, sẵn sàng vâng theo ý muốn Chúa. Xin Chúa thực hiện mọi điều ông nói!” Sau đó thiên sứ từ biệt Ma-ri.

Ma-ri đến thăm Ê-li-sa-bét

39,40Mấy ngày sau, Ma-ri vội vã lên đường, đến một thành phố miền đồi núi xứ Giu-đê, vào nhà Xa-cha-ri thăm Ê-li- sa-bét. 41Vừa nghe Ma-ri chào, thai trong bụng Ê-li-sa-bét liền nhảy mừng. Ê-li-sa- bét được đầy dẫy Thánh Linh, 42nói lớn với Ma-ri: “Cô là người hạnh phúc nhất trong giới phụ nữ! Thai trong lòng cô là phúc hạnh lớn lao! 43Thật vinh dự cho tôi vì được mẹ Chúa tôi đến thăm! 44Vừa nghe cô chào hỏi, thai trong bụng tôi đã nhảy mừng. 45Thượng Đế ban phúc cho cô, vì cô tin lời Ngài hứa sẽ thành sự thật.”

Ma-ri ca tụng Chúa

46Ma-ri đáp: “Tâm hồn tôi ca ngợi Chúa. 47Tâm linh tôi hân hoan vì Thượng Đế là Cứu Chúa tôi. 48Chúa đã lưu ý đến con đòi hèn mọn của Ngài, và từ nay, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người hạnh phúc. 49Đấng Thánh Toàn năng đã làm những việc lớn cho tôi. 50Ngài thương xót người kính sợ Ngài từ đời này sang đời khác. 51Cánh tay quyền năng Ngài đưa ra, mưu trí kẻ kiêu ngạo liền tan biến. 52Ngài truất phế các vua chúa, và cất nhắc kẻ thấp hèn. 53Ngài cho người đói được no nê, và đuổi kẻ giàu về tay không. 54Ngài nhớ lại lời hứa, nên cứu giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài. 55Vì Ngài có hứa với Áp-ra-ham và cả dòng dõi: Ngài sẽ thương xót họ mãi mãi.”
56Ma-ri ở lại với Ê-li-sa-bét độ ba tháng rồi trở về nhà.

Giăng Báp-tít ra đời

57Đến kỳ sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh được một con trai. 58Bà con láng giềng đều hoan hỉ khi nghe tin Chúa cho bà có con. 59Được tám ngày, họ đến làm lễ cắt bì cho đứa bé. Thấy họ định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo tên cha, 60mẹ đứa bé quả quyết. “Không! Tên nó là Giăng!"
61Họ ngạc nhiên: “Họ hàng ta đâu có ai mang tên đó?”
62Có người ra dấu hỏi Xa-cha-ri. 63Ông sai lấy bảng viết: “Tên nó là Giăng!” Mọi người đều kinh ngạc. 64Ngay lúc ấy, Xa-cha-ri nói được, và ca ngợi Thượng Đế.
65Hàng xóm láng giềng đều kinh sợ, đồn việc ấy khắp miền đồi núi xứ Giu-đê. 66Mọi người nghe chuyện đều ngẫm nghĩ: “Không biết tương lai đứa bé sẽ ra sao? Vì rõ ràng Chúa phù hộ nó.”

Xa-cha-ri nói tiên tri

67Xa-cha-ri được đầy dẫy Thánh Linh, liền nói tiên tri:
68“Ca ngợi Chúa là Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên! Vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. 69Ngài sai Chúa Cứu Thế đến với chúng tôi, sinh ra trong dòng họ Đa-vít, đầy tớ Ngài, 70đúng theo lời hứa của Ngài qua môi miệng các tiên tri thánh ngày xưa. 71Ngài sẽ giải cứu chúng tôi khỏi kẻ thù nghịch và người ghen ghét chúng tôi. 72,73Ngài bày tỏ lòng thương xót tổ phụ chúng tôi, nhớ lại giao ước thánh của Ngài với Áp-ra-ham, 74giải thoát chúng tôi khỏi tay kẻ thù nghịch, cho chúng tôi được mạnh dạn phụng sự Thượng Đế, 75và mãi mãi sống thánh thiện, công chính trước mặt Ngài.
76“Còn Giăng, con sẽ được xưng là tiên tri của Thượng Đế Chí Cao, vì con sẽ đi trước Chúa Cứu Thế, dọn đường cho Ngài, 77chỉ cho dân Ngài biết con đường cứu rỗi nhờ sự tha tội, 78do ân khoan hồng của Thượng Đế. Vì ánh bình minh sắp chiếu trên chúng ta, 79soi sáng người ngồi trong cõi tối tăm và dưới bóng tử vong, dìu dắt chúng ta vào nẻo an lành.”
80Cậu bé lớn lên, có ý chí sắt đá, sống trong đồng hoang cho đến khi công khai hoạt động giữa nhân dân.