1

Giăng Báp-tít dọn đường

1Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Thượng Đế, bắt đầu được công bố 2như nhà tiên tri Ê-sa đã viết:
“Này, Ta sẽ sai sứ giả Ta đi trước Con,
Người sẽ dọn đường cho Con.
3Có tiếng gọi nơi hoang dã:
Phải dọn đường cho Chúa,
Ngay thật mở lòng chờ đón Ngài.”
4Sứ giả đó là Giăng Báp-tít. Ông sống trong đồng hoang, khuyên dạy mọi người phải chịu lễ báp-tem, ăn năn tội lỗi, trở về với Thượng Đế. 5Dân chúng từ thủ đô Giê-ru-sa-lem và khắp xứ Giu-đê lũ lượt kéo đến nghe Giăng giảng dạy. Sau khi họ xưng tội, Giăng làm báp-tem cho họ trong dòng sông Giô-đanh.
6Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7Giăng thường tuyên bố: “Có một Người đến sau tôi, cao quý hơn tôi vô cùng, chính tôi cũng không đáng hầu hạ Người. 8Tôi chỉ làm báp-tem cho anh em bằng nước, nhưng Người sẽ làm báp-tem bằng Thánh Linh của Thượng Đế.”

Chúa Giê-xu chịu báp-tem

9Một hôm, Chúa Giê-xu từ Na-xa-rét xứ Ga-li-lê đến bờ sông Giô-đanh nhờ Giăng làm báp-tem. 10Ngay khi bước lên khỏi nước, Chúa thấy các từng trời mỏ ra, và Thánh Linh giáng trên Ngài như bồ câu. 11Có tiếng vang dội từ trời: “Con là Con yêu dấu của Ta, làm hài lòng Ta hoàn toàn!”

Thắng cơn cám dỗ

12Thánh Linh liền thúc giục Chúa Giê-xu vào sa mạc xứ Giu-đê. 13Ngài ở đó một mình trong bốn mươi ngày cho Sa-tan cám dỗ. Chung quanh Ngài chỉ toàn là dã thú. Sau đó, các thiên sứ đến phục vụ Ngài.

Bắt đầu truyền giảng Phúc âm

14Sau khi Giăng bị tù, Chúa Giê-xu quay về xứ Ga-li-lê truyền giảng Phúc âm của Thượng Đế. 15Ngài tuyên bố: “Thời kỳ đã đến, Nước Trời đã gần! Phải ăn năn tội lỗi và tin nhận Phúc âm!”

Các môn đệ đầu tiên

16Một hôm đang đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Chúa thấy hai anh em Si-môn và Anh-rê đang thả lưới đánh cá, vì họ làm nghề chài lưới. 17Chúa gọi: “Các con hãy theo ta. Ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.” 18Họ liền bỏ lưới chài, đi theo Chúa.
19Đi thêm một quãng nữa, Chúa thấy hai anh em Gia-cơ và Giăng, con trai Xê-bê-đê, đang ngồi vá lưới trên thuyền. 20Chúa cũng gọi họ. Hai anh em liền từ giã cha mình trong thuyền và mấy người làm công, rồi đi theo Ngài.

Chúa đuổi quỷ

21Sau đó, Chúa Giê-xu và các môn đệ đến thành phố Ca-bê-nam. Ngày thứ bảy, lễ Cuối tuần của người Do-thái, Chúa vào hội trường giảng dạy. 22Người ta ngạc nhiên về lời dạy của Chúa, vì Ngài giảng dạy đầy uy quyền, khác hẳn các thầy dạy luật Do-thái.
23Lúc ấy, một người bị quỷ ám đang ngồi trong hội trường bỗng la lên: 24“Giê-xu người Na-xa-rét! Ngài định làm gì chúng tôi? Có phải Ngài đến tiêu diệt chúng tôi không? Tôi biết Ngài là Con Thánh của Thượng Đế!”
25Chúa Giê-xu quở trách quỷ, bảo nó im lặng và ra khỏi người bị ám. 26Quỷ liền hét lên, vật nhào người ấy rồi ra khỏi.
27Mọi người đều kinh ngạc vô cùng, bàn tán xôn xao về việc vừa xảy ra. Họ bảo nhau: “Đạo mới này là đạo gì đây? Lạ thật, cả đến ác quỷ cũng phải tuân lệnh Ngài!” 28Việc Chúa đuổi quỷ được đồn ra nhanh chóng khắp xứ Ga-li-lê.

Chúa chữa bệnh

29Rời hội trường, Chúa Giê-xu và các môn đệ đến nhà Si-môn và Anh-rê. 30Bà gia Si-môn đang bị sốt nặng, nằm trên giường. Các môn đệ đến thưa với Chúa. 31Chúa bước lại, nắm tay bà đỡ dậy, cơn sốt liền dứt. Bà đứng dậy tiếp đãi mọi người.
32Lúc mặt trời lặn, người ta đem tất cả người bệnh và người bị quỷ ám đến gặp Chúa. 33Dân thành Ca-bê-nam tụ họp trước cửa, xem Chúa chữa bệnh. 34Tối hôm đó, Chúa chữa lành rất nhiều người bệnh và đuổi nhiều ác quỷ. Tuy nhiên, Chúa không cho phép các quỷ lên tiếng, vì chúng biết Ngài là Con Thượng Đế.

Chúa truyền giảng Phúc âm tại Ga-li-lê

35Sáng hôm sau, lúc trời còn tối, Chúa thức dậy đi một mình vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. 36Si-môn và các môn đệ khác đi tìm Chúa. 37Gặp Chúa, họ thưa: “Mọi người đều tìm kiếm Thầy!” 38Nhưng Chúa đáp: “Chúng ta còn phải đi đến những thành phố khác nữa để truyền giảng Phúc âm. Chính vì lý do đó mà ta đến trần gian.”
39Rồi Ngài đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội trường, giải phóng nhiều người khỏi ác quỷ.

Chữa lành người cùi

40Một người cùi đến quỳ trước mặt Chúa, cầu xin: “Nếu Chúa vui lòng, Chúa có thể chữa cho con lành bệnh.”
41Chúa động lòng thương xót, đưa tay sờ người cùi và bảo: “Ta sẵn lòng, lành bệnh đi!” 42Lập tức bệnh cùi biến mất, người bệnh được chữa lành.
43Chúa bảo anh ấy đi ngay, và nghiêm nghị căn dặn: 44“Con đừng cho ai biết, nhưng cứ đến ngay thầy tế lễ xin khám bệnh, và dâng lễ vật như luật pháp Mai-sen đã ấn định, để chứng tỏ cho mọi người biết con được lành.”
45Nhưng anh ấy đi đến đâu cũng khoe mình được Chúa chữa lành. Người ta đến vây quanh Chúa, đến nỗi Ngài không thể công khai vào thành phố, phải ở lại nơi vắng vẻ. Nhân dân khắp nơi kéo đến với Ngài.