1

1Đây là sứ điệp Chúa truyền cho Sô-phô-ni con Cư-si, cháu Ghê-đa-lia, chắt A-ma-ria, chít Ê-xê-chia, trong đời vua Giô-sia con A-môn, trị vì nước Giu-đa.
2Chúa Hằng Hữu phán: "Ta sẽ quét sạch mặt đất. 3Ta sẽ quét sạch người và gia súc, các loài chim trời, cá biển, quét sạch tội ác với tội nhân, tiêu diệt loài người khỏi mặt đất, Chúa Hằng Hữu phán vậy. 4Ta sẽ đưa tay trên Giu-đa, trên dân cư Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ tiêu diệt tàn tích của Ba-anh ra khỏi nơi này, sẽ xóa sạch tên của những kẻ thờ thần tượng và các thầy tế lễ tà thần, 5những kẻ thờ lạy muôn triệu ngôi sao trên mái nhà, những người thề nguyền theo Chúa Hằng Hữu mà lại tôn thờ thần Mô-lóc, 6cùng những kẻ thối lui không còn theo Chúa, không còn tìm kiếm và cầu khẩn Ngài.
7Hãy im lặng trước mặt Chúa Hằng Hữu vì ngày xét đoán của Ngài gần đến. Chúa Hằng Hữu đã chỉ định sinh tế và biệt riêng những người Ngài gọi. 8Trong ngày dâng sinh tế của Đấng Hằng Hữu, Ta sẽ hình phạt các nhà lãnh đạo, các hoàng tử và tất cả những người mặc áo của người vô đạo 9Cũng trong ngày ấy, Ta sẽ hình phạt tất cả những người theo thói tục ngoại đạo, những kẻ làm cho nhà của chủ mình luôn xảy ra những vụ cưỡng bức; giết người và lừa gạt. 10Đấng Hằng Hữu phán: "Ngày ấy, sẽ có tiếng thét inh ỏi nơi cửa Cá, tiếng gào tại Quận Nhì, và tiếng đổ vỡ lớn trên các đồi núi. 11Dân cư thung lũng kinh đô, hãy gào thét vì tất cả các con buôn đều bỏ mạng, và mọi kẻ mang bạc đều bị tiêu diệt. 12Lúc ấy, Ta sẽ rọi đèn lục soát Giê-ru-sa-lem và phạt những kẻ ghì mài trong tội lỗi mà tự nhủ: 'Chúa không ban phước cũng chẳng giáng họa.' 13Tài sản chúng sẽ làm mồi cho quân địch. Nhà cửa chúng bị hoang phế. Chúng xây nhà nhưng không được ở, trồng nho mà không được uống rượu."
14Ngày vĩ đại của Chúa Hằng Hữu gần rồi, gần lắm. Ngày ấy đến nhanh chóng, có tiếng động. Lúc ấy, các dũng sĩ sẽ than khóc. 15Đó là ngày phẫn nộ, ngày hoạn nạn và khốn cùng, ngày hủy phá và điêu tàn, ngày tối tăm và buồn thảm, ngày mây mù và bóng tối âm u. 16Đó là ngày thổi kèn báo động nghịch với các thành kiên cố và tháp canh cao vút.
17Ta sẽ đem đến cho loài người sự khốn khổ. Họ sẽ đi như người mù sờ soạng, vì phạm tội chống nghịch Chúa. Máu họ sẽ đổ ra như bụi và thịt rửa nát như phân. 18Cả đến bạc, vàng của họ cũng không thể nào giải cứu họ trong ngày phẫn nộ của Chúa. Cả thế giới sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa phẫn nộ ấy vì Ngài sẽ diệt sạch dân cư đất này cách nhanh chóng.