8

Sa-lô-môn kiến thiết các thành phố

1Hai mươi năm sau khi lên ngôi, vua Sa-lô-môn hoàn tất chương trình kiến thiết Đền thờ và cung điện. 2Vua bắt đầu xây lại các thành phố mà Hi-ram, vua Ty-rơ đã tặng và cho định cư một số dân Y-sơ-ra-ên tại đó. 3Sa-lô-môn cũng tiến công và chiếm đóng Ha-mát Sô-ba. 4Vua xây cất thành phố Thạch-mơ trong sa mạc và nhiều thành phố quanh Ha-mát làm trung tâm tiếp tế. 5Vua tăng cường các thành phố Bết-hô-rôn trên và Bết-hô-rôn dưới, xây thành lũy, đặt cổng và khóa để làm trung tâm tiếp tế. 6Vua cũng kiến thiết thành phố Ba-lát, các trung tâm tiếp tế và các thành chứa xe cộ, chiến xa, kỵ binh và hoàn thành các dự án kiến thiết tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Li-ban và khắp đất nước.
7Vua Sa-lô-môn bắt các sắc dân Hê-tít, A-mo. Phê-rê, Hê-vít và Giê-bu 8tức là dòng dõi những kẻ còn sống sót sau cuộc chiếm đóng của dân Y-sơ-ra-ên làm sưu dịch (các đời sau cũng áp dụng chính sách này). 9Công dân Y-sơ-ra-ên không ai phải làm xâu, nhưng được nhập ngũ phục vụ trong quân đội với các cấp bậc tướng tá, chỉ huy chiến xa, kỵ binh và binh sĩ. 10Sa-lô-môn cũng bổ nhiệm 250 giám đốc các ngành hành chánh để điều khiển các sinh hoạt của nhân dân.
11Vua rước hoàng hậu (là công chúa Ai-cập) từ thành Đa-vít lên cung điện mới xây cất xong; vì vua nhận định: 'Hoàng hậu không nên ở trong cung Đa-vít là nơi đã được thánh hóa (vì Rương giao ước trước kia được rước vào cung Đa-vít một thời gian).' 12Lúc ấy, Sa-lô-môn dâng các tế lễ thiêu cho Chúa trên bàn thờ vua đã lập trước hiên cửa Đền thờ. 13Như luật pháp Mai-sen đã ấn định, vua dâng các tế lễ hằng ngày, mỗi ngày lễ cuối tuần, ngày trăng mới và ba ngày lễ lớn hằng năm là lễ Bánh không men, lễ các Tuần lễ và lễ Lều Tạm. 14Theo lệnh Đa-vít, người của Thượng Đế, các thầy tế lễ được phân công và chia thành từng ban. Người Lê-vi cũng được phân công ca ngợi Chúa và phục vụ trong Đền thờ giúp các thầy tế lễ trong các nhiệm vụ hằng ngày, cùng canh gác các cổng Đền thờ. 15Họ nhất nhất tuân hành lệnh vua trong các sinh hoạt Đền thờ, kho tàng và mọi việc khác. 16Mọi công tác của Sa-lô-môn, từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn thành, đều được chuẩn bị chu đáo, nên Đền thờ Chúa được hoàn tất cách tuyệt hảo.
17Sa-lô-môn cũng xuống Ê-xi-ôn Ghê-be và Ê-lát, hai hải cảng trong đất Ê-đôm. 18Hi-ram (vua Ty-rơ) sai các chuyên viên hàng hải và các thủy thủ đến hợp tác với các hải đội của Sa-lô-môn đi Ô-phia lấy vàng. Họ lấy được 450 ta-lâng vàng chở về cho Sa-lô-môn.