11

Kính yêu Chúa Hằng Hữu

1Đồng bào phải kính yêu Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, tuân hành mọi điều răn, luật lệ, chỉ thị của Ngài. 2,3Hôm nay tôi không nói với con cái đồng bào, vì chúng nó chưa biết, chưa thấy sự vĩ đại, quyền lực siêu nhiên của Chúa, không thấy những phép lạ Ngài làm ở Ai-cập để trừng phạt Pha-ra-ôn và toàn lãnh thổ vua này, 4những việc Ngài làm cho quân đội, kỵ binh và chiến xa Ai-cập (khi họ đuổi theo Y-sơ-ra-ên, Ngài xua nước Biển Đỏ vùi lấp, tiêu diệt họ), 5những việc Ngài làm cho đồng bào, từ lúc còn đi trong sa mạc cho đến khi vào tận nơi này, 6việc Ngài làm cho Đa-than và A-bi-ram, con Ê-li-áp, cháu Ru-bên (khi họ đang ở giữa toàn dân, đất đã nứt ra nuốt sống họ cùng với mọi người trong gia đình họ, lều trại và súc vật của họ). 7Những việc phi thường Chúa làm đó, đồng bào đã chứng kiến tận mắt rồi.

Tuân hành luật pháp

8,9Vì thế, đồng bào phải vâng giữ mọi mệnh lệnh của Ngài tôi truyền lại hôm nay, để có đủ sức đi chiếm đất bên kia sông, và được sống lâu dài trên đất phì nhiêu tốt đẹp mà Chúa hứa cho các tổ tiên, và cho đồng bào là hàng con cháu. 10Vì đất đồng bào sẽ chiếm cứ không giống như đất Ai-cập, nơi đồng bào sống trước kia. Ở Ai-cập, khi gieo giống, người ta phải đạp nước và săn sóc như chăm bón vườn rau vậy. 11Nhưng đằng này, đất đồng bào sắp hưởng gồm những đồi cao và thung lũng, là xứ có nhiều mưa, 12là nơi được Chúa chăm sóc, trông nom quanh năm suốt tháng.
13Và, nếu đồng bào hết lòng, hết linh hồn tuân theo mọi mệnh lệnh của Chúa mà tôi truyền lại cho đồng bào hôm nay, hết lòng yêu mến và phụng sự Ngài, 14thì Ngài sẽ cho mưa thuận gió hòa, và đồng bào sẽ thu hoạch ngũ cốc, rượu, dầu, đầy vựa lẫm. 15Ngài cũng làm cho đồng cỏ tốt tươi để nuôi bầy gia súc của đồng bào. Như vậy, đồng bào sẽ thật no đủ.
16Nhưng phải thận trọng, không được thay lòng đổi dạ, bỏ Chúa, đi thờ các thần khác. 17Nếu thế, cơn thịnh nộ của Ngài sẽ nổi lên, Ngài sẽ đóng trời lại, trời sẽ không mưa, đất không sản xuất, và đồng bào chết đi nhanh chóng trên đất lành Ngài vừa cho.
18Vậy, phải ghi những mệnh lệnh này vào lòng dạ, khắc vào thẻ bài đeo nơi tay và đeo trước mắt. 19Đem những mệnh lệnh này dạy cho con cái mình am tường. Luôn luôn nhắc nhở đến những mệnh lệnh này, dù lúc ngồi trong nhà, lúc đi đường, khi ngủ cũng như khi thức. 20Ghi những mệnh lệnh ấy lên cửa và trên cổng nhà. 21Như vậy, ngày nào đất còn ở dưới trời, đồng bào và con cháu mình sẽ được trường thọ, vui hưởng xứ tốt đẹp Chúa hứa cho. 22Nếu đồng bào thận trọng tuân hành các mệnh lệnh này, kính yêu Chúa, đi theo đường lối Ngài, khắng khít với Ngài, 23Ngài sẽ đuổi hết dân các nước kia đi, cho đồng bào chiếm hữu lãnh thổ của những quốc gia lớn và mạnh hơn Y-sơ-ra-ên. 24Nơi nào đồng bào đặt chân đến sẽ thuộc về đồng bào, biên giới của lãnh thổ Y-sơ-ra-ên sẽ chạy từ sa mạc cho đến Li-ban, từ sông cái Phát-giang cho đến Biển Tây. 25Không ai chống nổi đồng bào, vì Chúa Hằng Hữu gieo rắc sự khủng khiếp, hãi hùng vào lòng dân ở tất cả những vùng đất đồng bào đặt chân đến, như Ngài đã hứa.

Phước lành và nguyền rủa

26Hôm nay tôi để đồng bào chọn lựa giữa phước lành và nguyền rủa: 27Nếu đồng bào tuân lệnh Chúa Hằng Hữu, thi hành luật lệ tôi truyền hôm nay, đồng bào sẽ hưởng phước lành.
28Nhưng nếu đồng bào không tuân lệnh Chúa Hằng Hữu, lại đi phụng thờ các thần lạ, đồng bào sẽ bị nguyền rủa. 29Khi Chúa Hằng Hữu đem đồng bào vào chiếm cứ đất hứa, đồng bào sẽ đặt lời chúc phước lành trên núi Ga-ri-xim, và lời nguyền rủa trên núi Ê-banh. 30Hai núi này ở bên kia sông Giô-đan, về phía tây của con đường cái, nơi có người Ca-na-an ở, trong đồng bằng đối diện Ghinh-ganh, gần rặng cây sồi của Mô-rê. 31Đồng bào sắp qua sông Giô-đan, lập nghiệp trong đất hứa, 32nhưng phải luôn luôn nhớ tuân hành mọi điều răn, luật lệ tôi truyền hôm nay.