7

Đánh đuổi các dân tộc Ca-na-an

1Khi Chúa Hằng Hữu dẫn đồng bào vào đất hứa, Ngài sẽ đuổi các dân tộc sau đây ra: Hê-tít, Ghi-rê-ga, A-mo, Ca-na-an, Phê-rết, Hê-vít và Giê-bu. 2Họ là dân của những nước lớn mạnh hơn ta, nhưng Chúa sẽ cho Y-sơ-ra-ên đánh bại các dân ấy. Đồng bào phải tận diệt họ đi không thương xót, không ký hòa ước gì cả. 3Cũng không được kết sui gia với họ, đừng gả con gái mình cho con trai họ hoặc cưới con gái họ cho con trai mình 4Vì họ sẽ dụ con cái đồng bào thờ cúng các thần của họ mà bỏ Chúa Hằng Hữu. Và nếu thế, Ngài sẽ nổi giận, tiêu diệt đồng bào tức khắc. 5Đồng bào phải đập phá bàn thờ, nghiền nát trụ thờ, cắt trụi những lùm cây, đốt sạch các tượng chạm của họ. 6Vì đồng bào là một dân thánh của Chúa, Ngài đã chọn đồng bào trong tất cả các dân tộc trên hoàn cầu làm dân tộc đặc biệt của Ngài. 7Không phải Ngài chọn lựa và thương yêu đồng bào vì dân số đông. Không, so với những dân tộc khác, dân số đồng bào ít nhất. 8Nhưng chỉ vì Chúa thương yêu đồng bào và Ngài muốn giữ lời hứa với tổ tiên ta. Đó là lý do Ngài đã giải thoát Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô-lệ của Pha-ra-ôn, vua Ai-cập. 9Vậy, phải ý thức rằng Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế duy nhất, Thượng Đế thành tín. Ngài tôn trọng giao ước và thương xót cả ngàn thế hệ của những người kính yêu Ngài, tôn trọng điều răn Ngài. 10Nhưng Ngài sẽ tiêu diệt không nới tay những ai ghét bỏ Ngài. 11Vậy, đồng bào phải thận trọng, tuân hành mọi điều răn, luật lệ tôi truyền lại cho đồng bào hôm nay.
12Nếu đồng bào tôn trọng pháp luật, Chúa sẽ thương yêu đồng bào và thi hành giao ước Ngài đã kết với các tổ tiên. 13Ngài sẽ yêu quý, ban phước lành cho đồng bào, gia tăng nhân số Y-sơ-ra-ên. Ngài sẽ ban phước cho con cháu đồng bào , cho mùa màng, ngũ cốc, rượu, dầu. Bầy gia súc sẽ được tăng gia trong lãnh thổ Ngài sắp cho đồng bào, theo lời Ngài hứa với tổ tiên. 14Y-sơ-ra-ên sẽ được phước hơn mọi dân tộc khác. Trong dân, sẽ không có ai son sẻ, và cho đến gia súc cũng vậy. 15Chúa Hằng Hữu sẽ cho đồng bào không mắc bệnh tật, các bệnh hiểm nghèo đồng bào đã thấy tại Ai-cập sẽ không ảnh hưởng gì đến đồng bào, nhưng Ngài dành những bệnh ấy cho ai thù ghét đồng bào.
16Còn phần đồng bào, phải diệt sạch các dân tộc Chúa đặt dưới tay đồng bào, không thương xót. Cũng không được thờ cúng các thần của họ, vì đây là một cái bẫy.
17Nếu đồng bào thắc mắc: 'Các dân tộc ấy đông hơn dân ta, làm sao diệt họ được?' 18Đừng sợ, cứ nhớ lại những việc Chúa đã làm cho Pha-ra-ôn và Ai-cập. 19Đồng bào đã chứng kiến những cuộc thử thách kinh hồn, những phép lạ, quyền lực uy dũng của Thượng Đế khi Ngài ra tay giải thoát đồng bào ra khỏi Ai-cập. Ngài cũng sẽ trừng trị các dân tộc đồng bào đang sợ như thế. 20Hơn nữa, Chúa cũng sẽ sai ong vò vẽ xua đuổi những người trốn tránh ra cho đồng bào diệt sạch. 21Đừng sợ các dân ấy, vì Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế vĩ đại, uy nghiêm ở giữa đồng bào. 22Chúa Hằng Hữu sẽ diệt họ dần dần, không phải ngay tức khắc; nếu không, thú dữ sẽ gia tăng và đe dọa dồng bào. 23Dù sao, Ngài cũng sẽ tiêu diệt họ hoàn toàn. 24Ngài sẽ giao vua các nước ấy cho đồng bào, và đồng bào sẽ xóa tên họ khỏi mặt đất. Không một ai cưỡng nổi đồng bào, tất cả đều bị tiêu diệt.
25Thiêu các tượng thần họ đi! Đừng thấy các tượng ấy làm bằng vàng, bằng bạc mà ham muốn rồi giữ lại. Nếu giữ lại, các tượng ấy sẽ như bẫy cài chờ đón đồng bào, vì Chúa ghê tởm các thần tượng. 26Không ai được đem một vật ghê tởm vào nhà để hứng lấy họa tiêu diệt. Đồng bào phải tuyệt nhiên ghê tởm tượng thần, vì tượng thần là những vật bị nguyền rủa.