18

Nau Y-Jônathan Tâm Rnglăp Dah Y-David

1Tơlah lĕ lôch jêh Y-David ngơi đah Y-Sôl, huêng ngăt Y-Jônathan tâm lăp đah huêng ngăt Y-David, jêh ri Y-Jônathan rŏng ma ôbăl nâm bu huêng păng nơm. 2Nar nây Y-Sôl kân Y-David, mâu ăn ôbăl sĭt ma ngih mbơ̆ păng ôh. 3Rnôk nây Y-Jônathan ƀư nau tâm rnglăp đah Y-David, yorlah păng rŏng ma ôbăl nâm bu huêng păng nơm. 4Y-Jônathan doh lơi ao jâr păng dôl nsoh, jêh ri ăn ma Y-David nđâp ndơ păng tâm lơh, đao, na păng jêh ri rse vân bŭt păng. 5Y-David dâk hăn tâm lơh, dơi păng lĕ ntŭk Y-Sôl prơh păng hăn. Pôri Y-Sôl njêng păng kôranh ma phung tahan. Nau nây jêng maak ma lĕ rngôch phung ƀon lan jêh ri phung oh mon Y-Sôl.

Y-Sôl Ntơm Nach Ma Y-David

6Tơlah Y-David hŏ nkhĭt dơi păng jêh đah phung Philistin, păng sĭt ta bơh nây ndrel phung tahan, pôri geh phung bu ur tă bơh lĕ rngôch ƀon toyh n'gor Israel luh padih mprơ jêh ri talô̆ săk, ŭch chuă vơt hađăch Y-Sôl ma gâr jê̆, ma nau mprơ hâk răm, ma ăp ntil dĭng mprơ. 7Phung bu ur mprơ panăp ndrăng khân păng ma nau maak,
 "Y-Sôl nkhĭt jêh âk rbăn nuyh,
 jêh ri Y-David nkhĭt jêh âk du rmưn nuyh."
8Y-Sôl ji nuih ngăn jêh ri nau ngơi nây mâu maak păng ôh. Păng lah, "Phung aơ kơp ma Y-David âk du rmưn, jêh ri kanŏng kơp ma gâp âk rbăn. Jêh ri moh nau rmeh lơn păng dơi geh, kanŏng ƀon bri hađăch yơh?" 9Ntơm bơh nar nây, Y-Sôl jâk muh măt uănh ma Y-David.
10Ôi taơ du huê brah mkĭk bơh Brah Ndu tât ma Y-Sôl, jêh ri Y-Sôl ngơi thăm rmat tâm ngih vâl păng dôl Y-David kreh gong rêng nâm bu păng mơng vay ƀư jêh ăp nar. Y-Sôl djôt tak, 11ŭch rjăng Y-David, yor păng mĭn, "Gâp mra pâng nkrêp Y-David đah mpir." Ƀiălah Y-David du ndĕch bar tơ̆. 12Y-Sôl klach ma Y-David, yorlah Yêhôva gŭ ndrel ma Y-David, jêh ri hŏ chalơi jêh păng. 13Y-Sôl ăn Y-David gŭ ngai đah păng, njêng păng kôranh uănh du rbăn tahan. Y-David hăn tâm lơh jêh ri dơi plơ̆ sĭt ta năp phung ƀon lan. 14Y-David geh nau dơi tâm lĕ kan păng ƀư. 15Tơlah Y-Sôl saơ Y-David geh nau dơi ngăn, Y-Sôl klach ma păng. 16Ƀiălah lĕ rngôch phung Israel jêh ri phung Yuda rŏng ma Y-David, yorlah păng dâk hăn tâm lơh jêh ri dơi sĭt tanăp khân păng.
17Y-Sôl lah ma Y-David, "Aơ H'Mêrap, kon bôk rah gâp; gâp mra nsông păng jêng ur may. Kanŏng ăn may jêng janh katang mpeh ma gâp jêh ri tâm lơh yor Yêhôva." Yorlah Y-Sôl mĭn êng, "Lơi ăn ti gâp ƀư djơh ma păng, ăn ti phung Philistin ƀư ma păng." 18Y-David lah ma Y-Sôl, "Mbu gâp jêng jêh ri mbu băl mpôl gâp jêng, mâm ngih mbơ̆ gâp tâm phung Israel kŏ tât gâp jêng klay ma hađăch?" 19Tơlah tât rnôk di bu ăn H'Mêrap kon bu ur Y-Sôl ma Y-David, bu ăn đŏng păng jêng ur ma Y-Adriêl ƀon Nêhôlat. 20Kon bu ur Y-Sôl, H'Mi kal rŏng ma Y-David. Bu mbơh nau nây ma Y-Sôl, jêh ri păng maak ma nau nây. 21Y-Sôl mĭn, "Gâp mra ăn ôbăl ma păng, gay ôbăl ƀư dăk sân ma păng, jêh ri păng mra tŭp tâm ti phung Philistin. Pônây, Y-Sôl lah tơ̆ bar ma Y-David, "Aƀaơ ri may ma jêng klay gâp."
22Y-Sôl ntĭnh ma phung oh mon păng, "Ngơi êng hom ma Y-David jêh ri lah, 'Aơ, hađăch geh nau maak ma may, jêh ri lĕ rngôch phung oh mon păng rŏng ma may. Pôri aƀaơ may lĕ jêng klay ma hađăch." 23Phung oh mon Y-Sôl ngơi đŏng nau nây ma Y-David, jêh ri Y-David lah, "Khân may mĭn jêng jê̆ lê̆ jêng klay ma hađăch? Yorlah gâp jêng du huê o ach jêh ri mâu geh nau lư n'găr ôh." "Pô aơ nau Y-David ngơi." 25Y-Sôl lah, "Pô aơ nau khân may mra ngơi ma Y-David, 'Hađăch mâu dăn drăp "bơm" ôh, kanŏng du rhiăng proch nhôm buklâu phung Philistin, gay ma păng dơi plơng bôk ma phung rlăng hađăch." Y-Sôl mĭn ŭch nkhĭt Y-David ma ti phung Philistin.
26Tơlah oh mon Y-Sôl mbơh nau nây ma Y-David, Y-David maak jêng klay ma hađăch. Lor ma nar tâm nal, 27Y-David dâk hăn, ndrel ma phung tahan păng jêh ri lơh nkhĭt bar rhiăng nuyh phung Philistin. Y-David djôt ntâu proch nhôm khân păng jêh ri ăn nŭm ma hađăch, gay dơi jêng klay ma hađăch. Jêh ri Y-Sôl, ăn H'Mikal, kon bu ur păng, jêng ur ma Y-David. 28Ƀiălah tơlah Y-Sôl saơ jêh ri gĭt Yêhôva gŭ ndrel ma Y-David jêh ri kon bu ur păng, H'Mi kal rŏng ma păng. 29Y-Sôl klach âk lơn ma Y-David. Pônây, Y-Sôl jêng rlăng ma Y-David mro mrăng.
30Rnôk nây, phung kôranh Philistin du luh ŭch tâm lơh, jêh ri ăp tơ̆ khân păng luh du, Y-David geh nau dơi lơn ma lĕ rngôch phung oh mon Y-Sôl. Pôri amoh păng bu rnê hâu ngăn.