3

Yêhôva Kuăl Y-Samuel

1Y-Samuel ndăm rah pah kan ma Yêhôva panăp măt Y-Êli. Rnôk nây, nau Yêhôva ngơi mâu vay mâp bu tăng, jêh ri lĕ nau tâm saơ kŏ mâu geh lĕ. 2Rnôk nây măt Y-Êli ntơm ngo jêh, pônây păng mâu dơi saơ ang ôh, jêh ri păng gŭ bêch ta kalơ sưng păng nơm. 3Ŭnh kađen Brah Ndu ê-hŏ nhhât ôh, jêh ri Y-Samuel lâng bêch tâm trôm ngih Brah Yêhôva ta ntŭk hip Brah Ndu gŭ. 4Dôl nây, Yêhôva kuăl Y-Samuel; păng ngơi lah: "Gâp ta aơ!" 5Pônây, păng nchuăt ran dăch Y-Êli, lah: "Geh gâp ta aơ, "yorlah may geh kuăl gâp. Y-Êli plơ̆ lah: "Gâp mâu geh kuăl, plơ̆ bêch hom." Pônây ôbăl plơ̆ hăn bêch tay. 6Yêhôva kuăl đŏng, "Hơi Y-Samuel, "jêh ri Y-Samuel dâk hăn ma dâk hăn ma Y-Êli, jêh ri lah, "Gâp ta aơ, yor may lĕ kuăl jêh gâp." Ƀiălah Y-Êli lah, "Gâp mâu mâo kuăl ôh, Hơi nô, plơ̆ bêch hom" 7Y-Samuel ê hŏ gĭt năl Yêhôva ôh, jêh ri nau Yêhôva ngơi ê hŏ đŏng tâm mpơl ma păng. 8Yêhôva kuăl tay păng tơ̆ pe, păng dâk, hăn tât dăch kêng Y-Êli, jêh ri lah, "Gâp ta aơ, may lĕ kuăl jêh gâp." Rnôk nây, Y-Êli gĭt vât jêh ma Yêhôva ŭch kuăl kon se ndăm nây. 9Pôri Y-Êli lah ma Y-Samuel, "Hăn bêch hom; jêh ri tơlah păng kuăl may, ăn may lah, "Ngơi hom, Ơ Yêhôva; yorlah oh mon may gŭ kâp iăt." Pônây Y-Samuel hăn bêch ta ntŭk păng. 10Yêhôva văch dâk ta nây, kuăl kơt saơm nây đŏng; "Hơi Y-Samuel! Hơi Y-Samuel!" Y-Samuel ngơi lah, "Ngơi hom, yorlah oh mon may gŭ kâp iăt."
11Jêh ri Yêhôva lah ma Y-Samuel, "Aơ gâp mra ƀư du ntil nau tâm phung Israel, du nau mra ƀư tê̆k tôr, mâu ăn bu êng tăng. 12Ta nar nây gâp mra ƀư di nanê̆ ngăn ma Y-Êli lĕ rngôch nau gâp ngơi jêh di ma ngih păng, ntơm bơh saơm tât ta nglĕ dŭt. 13Gâp mbơh ma păng nau gâp mra tâm rmal ngih păng ƀaƀơ n'ho ro yor nau kue păng hŏ gĭt jêh; yor ma phung kon bu klâu păng ngơi mhĭk ma Brah Ndu, ƀiălah păng mâu ŭch mprân ôh khân păng. 14Yor nây gâp sơm săk ma ngih Y-Êli mâu mra geh nau kloh ma nau ƀư brah mâu lah ma ndơ nhhơr ƀa ƀơ ôh."
15Y-Samuel gŭ bêch tât ôi; jêh ri păng pơk mpông ngih Yêhôva. Y-Samuel klach mâu nănh mbơh nau tâm saơ nây ma Y-Êli. 16Ƀiălah Y-Êli kuăl Y-Samuel jêh ri lah, "Hơi nô, Y-Samuel." Păng lah, "Gâp ta aơ." 17Y-Êli lah, "Moh nau Yêhôva hŏ mbơh jêh ma may? Lơi ta mo ôh nau nây ma gâp. Tơlah may pôn mo ma gâp du ntil nau tâm lĕ rngôch ntil nau Yêhôva hŏ lah jêh ma may, dăn Brah Ndu rmal may jâk ngăn. 18Pôri Y-Samuel mbơh lĕ ro jêh ri mâu mo du ntil nau ma păng ôh; Jêh ri Y-Êli lah, "Păng yơh jêng Yêhôva; ăn păng ƀư tĭng nâm nau păng mĭn ueh."
19Y-Samuel văch ma toyh. Yêhôva gŭ ndrel păng, jêh ri mâu ăn du ntil nau păng ngơi roh hêng dơm dam ôh. 20Lĕ rngôch phung Israel ntơm bơh ƀon. Dan tât ta ƀon Bêrsêba gĭt ma Y-Samuel jêng du huê kôranh nơm mbơh lor ma Yêhôva. 21Jêh ri Yêhôva tâm mpơl tay ta ƀon Silô, yor nây ta Silô yơh Yêhôva tâm mpơl đah Y-Samuel, gay ăn păng gĭt nau Yêhôva ngơi.