21

1Y-David hăn tât ta ƀon Nôp, tâm mâp ma kôranh ƀư brah Y-Ahimalek. Jêh ri Y-Ahimalek văch tâm mâp ma nau klach nsâr chuă vơt Y-David, jêh ri lah ma păng, "Mâm ƀư may gŭ êng du huê may ta aơ, jêh ri mâu geh du huê nuyh ôh ndrel ma may?" 2Y-David lah ma kôranh ƀư brah Y-Ahimalek, "Hađăch prơh gâp hăn geh du ntil kan, jêh ri lah ma gâp, 'Lơi ăn du huê bunuyh gĭt ôh ma nau gâp prơh may hăn, kŏ mâu ăn bu gĭt tâm ban lĕ nau gâp ntăm jêh ma may, 'Gâp hŏ tâm nal jêh du ntŭk ma phung buklâu. 3Aƀaơ ri moh ndơ may geh? Ăn ma gâp prăm glo piăng let mâu lah, moh ndơ êng may geh đŏng." 4Kôranh ƀư brah plơ̆ sĭt lah đŏng ma Y-David, gâp mâu geh ôh piăng let ta aơ, geh lĕ piăng let prăp ma Brah Ndu; kanŏng tơlah phung buklâu ver lơi gŭ ndrel ma bu ur." 5Y-David plơ̆ sĭt lah đŏng ma kôranh ƀư brah, N'hêl nanê̆ hên mâu mâp gŭ ndrel ma bu ur ôh tĭng nâm nau gâp vay ƀư tơlah gâp hăn nsong; phung buklâu jêng kloh ueh, nđâp tơlah nau hên nsong mâu khlay ôh; rlau lơn ma nây nar aơ khân păng mra jêng kloh ueh!" 6Pôri kôranh ƀư brah ăn ma păng piăng let prăp ma Brah Ndu; yorlah mâu geh ôh piăng let tanây; kanŏng piăng let prăp ma Brah Ndu nây dơm, ndơ nây bu sŏk tă bơh ta năp Yêhôva, jêh ri tâm rgâl đah piăng let duh ta nar bu sŏk piăng let ơm.
7Tâm ban lĕ tâm nar nây, geh du huê oh mon Y-Sôl gŭ ta nây, geh nau kân êng ta năp Yêhôva; amoh păng Y-Dôek du huê buklâu Êdôm, kôranh ma phung rmăk biăp Y-Sôl.
8Y-David lah ma Y-Ahimalek, "May mâu geh hĕ ta aơ du n'gâr tak mâu lah du n'gâr đao? Yorlah gâp mâu geh djôt leo đao ôh, mâu lĕ geh djôt ndơ tâm lơh ndrel ma gâp, yorlah kan hađăch ndal ngăn" 9Kôranh ƀư brah lah, "Đao dau Y-Gôliăt, buklâu Philistin, nơm may hŏ nkhĭt jêh tâm rlŭng Êlah, aơ ta aơ bu put ma bok pakơi ao êphôt. Tơlah may ŭch sŏk ôbăl, sŏk hom, yorlah ta aơ, mâu hôm geh ndơ êng ôh." Y-David lah, "Mâu geh ôh đao dau tâm ban ma nây, ăn hom păng ma gâp." 10Y-David dâk jêh ri hăn nar nây tă bơh Y-Sôl, jêh ri hăn rlet ma Y-Akis hađăch ƀon Gat.
11"Phung oh mon Y-Akis lah ma păng, "Di lĕ nây jêng Y-David, hađăch ma bri aơ? Mâu di hĕ khân păng mprơ yor păng jêh ri talô̆ săk:
 "Y-Sôl nkhĭt jêh âk rbăn nuyh,
 jêh ri Y-David nkhĭt jêh âk du rmưn nuyh?"
12Y-David djôt prăp nau ngơi nây tâm nuih n'hâm păng, jêh ri păng klach ngăn ma Y-Akis hađăch ƀon Gat. 13Pôri păng tâm rgâl ƀư jan săk, ƀư brŭt moih ta nklang khân păng. Păng kach nchih ta mpông pêr jêh ri păng ƀư hor dak diu ta têp păng. 14Pôri Y-Akis lah ma phung oh mon păng, "Aơ, khân may saơ buklâu mây brŭt moih jêh; pôri mâm ƀu khân may leo păng tât ta gâp? 15Gâp mâu geh phung brŭt hĕ kŏ tât khân may leo buklâu nây ƀư brŭt ta năp gâp? Buklâu aơ dơi lăp tâm ngih gâp lĕ?