20

Y-David Jêh Ri Y-Jônathan Sa Jiăng

1Y-David du tă bơh Naiôt tâm ƀon Rama, văch nkoch ma Y-Jônathan, jêh ri lah: "Moh nau gâp hŏ ƀư? Moh nau dĭng gâp jêng tih? Moh nau tih gâp hŏ ƀư tih jêh đah mbơ̆ may, kŏ tât păng joi nkhĭt gâp?" 2Y-Jônathan plơ̆ lah ma păng: "Mâu di kơt ri ôh! May mâu khĭt ôh. Mbơ̆ gâp mâu ƀư ôh du ntil nau, toyh mâu lah jê̆, păng mâu mo ôh ăt păng mbơh lor ma gâp. Pônây, moh nau dĭng păng pôn nau nây ma gâp? Nau nây mâu di ôh." 3Ƀiălah Y-David plơ̆ sĭt lah, "Mbơ̆ may gĭt rah vah jêh ma gâp geh nau yô̆ ta năp măt may; pôri păng mĭn 'Lơi ăn Y-Jônathan gĭt ôh nau nây, klach lah păng rngot.' Ƀiălah nanê̆ ngăn, tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh jêh ri huêng may gŭ rêh, geh kanŏng hôm du nhuat vah vang gâp đah nau khĭt."
4Y-Jônathan plơ̆ lah ma Y-David, "Moh nau may ŭch gâp ƀư, gâp mra ƀư ăn may. 5Y-David plơ̆ sĭt lah: "Ôi ta jêng năng nguay, khay mhe, gâp dơi hăn gŭ sông n'hanh du sưng ndrel hađăch. Ăn hom ma gâp gay du krap tâm mir ăn tât lôch pe năng. 6Tơlah mbơ̆ may gĭt gâp ndŭt jêh, pôri ăn may lah, 'Y-David vơh vơl ma gâp ăn păng hăn du ma ƀon Bêtlêhem, ƀon păng nơm; yorlah ăp năm geh nau ƀư brah ma lĕ rngôch băl mpôl păng.' 7Tơlah păng lah: "Ueh jêh, pôri mra jêng ueh ma oh mon may; ƀiălah tơlah păng ji nuih, ăn may gĭt nau păng mĭn ŭch ƀư mhĭk ma gâp. 8Pônây, ăn may ƀư hom ma nau ueh ma oh mon may, yorlah may hŏ ƀư ma amoh Yêhôva du nau tâm rnglăp đah oh mon may. Ƀiălah tơlah moh nau tih geh tâm gâp, ăn may nơm nkhĭt gâp; yorlah moh nau dĭng may njŭn leo gâp tât ma mbơ̆ may?" 9Y-Jônathan plơ̆ lah: "Lơi ta mĭn pô nây ôh! Gâp mâu mâp mĭn ŭch nkhĭt may ôh. Tơlah gâp gĭt nau mbơ̆ gâp ŭch ƀư mhĭk ma may, gâp mra mo hĕ ma may?" 10Pônây Y-David lah ma Y-Jônathan, "Mbu nơm mra mbơh ma gâp, tơlah mbơ̆ may plơ̆ lah ma may ma bâr toyh măt rhanh janh katang?"
11Y-Jônathan plơ̆ lah ma Y-David: "Hơi, kay lŏng he hăn tâm mir." Pôri lĕ bar hê khân păng hăn leo ta mir.
12Y-Jônathan lah ma Y-David, "Yêhôva Brah Ndu Israel jêng nơm mbơh! Tơlah gâp ôp suk mbơ̆ gâp ma nau aơ, ôi taơ mâu lah ôi nklak, di mông aơ, gâp mra suk nau mĭn mbơ̆ gâp. Tơlah păng geh nau ueh ma may, gâp mâu prơh ôh bunuyh êng hân tât mbơh ma may gĭt. 13Bi tơlah mbơ̆ gâp sŏl ko ƀư mhĭk ma may, gâp mra ăn may gĭt lor, ăn may du, jêh ri may mra hăn ueh mpăn. Lah mâu, dăn Yêhôva rmal Y-Jônathan tĭng nâm nau Păng ŭch! Dăn ma Yêhôva gŭ ndrel ma may, nâm bu Păng hŏ gŭ ndrel mbơ̆ gâp! 14Jêh ri, du nar kăn dơ̆, tơlah gâp hôm rêh, di lĕ may mra sŏk nau rŏng n'hêl-nê̆ bơh Yêhôva gay ŭch ma gâp? Ƀiălah tơlah gâp khĭt, 15nđâp tơlah Yêhôva ƀư rai lĕ rngôch phung rlăng Y-David tă bơh kalơ neh ntu kŏ tât lôch, pôri lơi ta ƀư roh nau yô̆ an ma ngih vâl gâp kŏ tât ƀaƀơ n'ho ro tâm ban lĕ. 16Pôri Y-Jônathan ƀư nau tâm rglăp đah ngih Y-David, lah, "Dăn ma Yêhôva plơng har ma phung rlăng Y-David!" 17Y-Jônathan rŏng ma Y-David nâm bu păng rŏng ma huêng păng nơm, yor ri ăn Y-David sơm săk đŏng yor nau Y-Jônathan rŏng ma păng.
18Y-Jônathan lah ma păng, "Ôi taơ năng nguay, khay mhe; nau may ndŭt măt bu mra gĭt, yorlah rnơl may gŭ mra nsoih. 19Nar nklak (nar tal pe), lơi ta chuêl hăn trŭnh gơnh tât ta ntŭk may hŏ krap nar lor (rnôk ri) jêh ri gŭ kâp êp ntŭk bu bun lŭ. 20Gâp mra pănh pe tong hăr mpeh ta pŭng bu bun lŭ nây, nâm bu gâp leng du mlâm ndơ drơ. 21Pônây, gâp prơh hăn oh mon gâp, jêh ri lah ma păng: 'Hăn dônh hom lĕ hăr nây! Tơlah gâp lah ma păng pô aơ: 'uănh hom, hăr gŭ mpeh đah aơ ntŭk may, sŏk dônh hom! Pôri ăn may văch yơh, yorlah tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, pônây mpăn yơh ma may, mâu geh nau djơh mhĭk ôh! 22Ƀiălah tơlah gâp lah ma du huê buklâu ndăm, 'Uănh hom, hăr gŭ mpeh đah ri ntŭk may, 'pôri may du hom, yorlah Yêhôva prơh may du jêh. 23Bi ma nau he ngơi jêh ndrăng he, aơ, Yêhôva gŭ ta vah vang may ndrel gâp ƀa ƀơ n'ho ro."
24Pôri, Y-David nchuăt du krap tâm mir. Tơlah tât năng nguay, khay mhe, hađăch nchră gay nkra nau sông sa. 25Hađăch gŭ ta rnơl êp mpir. Y-Jônathan dâk, jêh ri Y-Apner gŭ mpeh ta meng Y-Sôl. Ƀiălah ntŭk Y-David jêng nsoih. 26Ƀiălah Y-Sôl nar nây, mâu ngơi du tong ôh, yorlah păng mĭn "Geh jêh nau tât ma păng! N'hêl nê̆ păng mâu geh kloh ôh, hŏ geh nau ƀơ̆ ƀơch jêh. 27Ƀiălah ôi taơ, jêng năng bar khay mhe, ntŭk Y-David jêng nsoih, Y-Sôl lah ma Y-Jônathan kon buklâu păng, "Mâm ƀư kon buklâu Y-Yêsê mâu saơ văch ma nau sông sa nđaơ jêh ri nar aơ?" 28Y-Jônathan plơ̆ lah ma Y-Sôl, "Y-David vơh vơl jêh ma gâp ăn păng hăn ma ƀon Bêtlêhem. 29Păng lah, 'Ăn gâp hăn, băl mpôl gâp ƀư brah tâm ƀon, jêh ri nâu gâp ntĭnh jêh ma gâp hăn tanây. Pôri aƀaơ aơ tơlah gâp geh nau yô̆ ta năp măt may, ăn gâp dâk hăn, jêh ri khâl ma phung nâu gâp.' Yor nây yơh păng mâu văch sông sa ôh ndrel ma hađăch."
30Pôri, Y-Sôl hao ji nuih ngăn ma Y-Jônathan, jêh ri lah ma păng, "Hơi kon buklâu kue jêh ri dăng bôk, gâp mâu gĭt hĕ ma may lĕ tâm sa jiăng đah kon buklâu Y-Yêsê, jêng nau ƀư prêng may nơm, jêh ri nau prêng rih hôk mê̆ may hŏ deh may? 31Nanê̆ ngăn, ndah ir jŏ kon buklâu Y-Yêsê gŭ rêh ta neh ntu, may mâu lah ƀon bri hađăch may mâu lĕ mra jêng nâp ajăp ngăn. Pôri prơh bunuyh hăn njŭn leo păng ma gâp yorlah n'hêl nê̆ păng mra khĭt." 32Jêh ri Y-Jônathan plơ̆ lah đŏng ma mbơ̆ păng Y-Sôl, "Mâm ƀư bu mra nkhĭt lơi ôbăl? Moh nau ôbăl hŏ ƀư jêh?" 33Ƀiălah Y-Sôl rjăng tak păng rlet ma Y-Jônathan gay ŭch ntâp păng. Pônây Y-Jônathan lĕ gĭt jêh ma mbơ̆ păng lĕ mĭn jêh ŭch nkhĭt Y-David. 34Y-Jônathan dâk tă bơh sưng sông sa ma nau ji nuih ngăn, jêh ri mâu sông sa ôh năng bar khay nây, yorlah păng rngot yor Y-David, yorlah mbơ̆ păng hŏ ƀư ăn ôbăl bêk prêng.
35Kah ôi taơ, Y-Jônathan hăn tâm mir tĭng nâm nau hŏ tâm nal jêh đah Y-David, geh du huê buklâu ndăm ndrel ma păng. 36Păng lah ma ôbăl, "Nchuăt hom, jêh ri dônh hăr gâp mra pănh." Dôl buklâu ndăm nây nchuăt, păng pănh du tong hăr ngai lơn ma ôbăl. 37Tơlah buklâu ndăm nây tât ta ntŭk hăr Y-Jônathan hŏ pănh jêh, Y-Jônathan kuăl ôbăl jêh ri lah, "Mâu di hĕ hăr ngai lơn ma may?" 38Y-Jônathan kuăl buklâu ndăm nây, "Gơnh oi, lơi hôm gŭ ôh!" Pôri buklâu ndăm dônh hăr ro jêh ri mplơ̆ tay ma kôranh păng. 39Ƀiălah buklâu ndăm mâu dơi gĭt vât ôh; kanŏng Y-Jônathan jêh ri Y-David dơm gĭt nau nây. 40Y-Jônathan ăn ndơ păng tâm lơh ma buklâu nây jêh ri lah ma ôbăl, "Hăn may njŭn ndơ aơ rlet ma ƀon." 41Jêh păng ngơi, buklâu rdăm nây dâk hăn, Y-David dâk ta bơh meng ntŭk bun lŭ jêh ri chŭm muh măt ta neh jêh ri kŭnh mbah pe tơ̆. Khân păng tâm ut chŭm ndrăng khân păng, jêh ri nhĭm n'grŭp, ƀiălah Y-David nhĭm hâu lơn. 42Jêh ri Y-Jônathan lah ma Y-David, "Hăn hom đăp mpăn, yorlah lĕ bar hê he sơm săk ton ma amoh Yêhôva, jêh ri lah, 'Yêhôva mra gŭ vah vang may đah gâp, jêh ri vah vang phung kon sau gâp đah phung kon sai may ƀaƀơ n'ho ro.'"
43Y-David du dâk jêh ri hăn, bi ma Y-Jônathan plơ̆ sĭt rlet ma ƀon.

Y-David Du Tă Bơh Y-Sôl