20

Ráp-ba thất thủ

1Sau Tết, là mùa chinh chiến, Đại tướng Giô-áp đem quân tiến công tàn phá đất nước Am-môn, và bao vây thủ đô Ráp-ba, trong khi vua Đa-vít còn ở lại Giê-ru-sa-lem. Giô-áp công hãm Ráp-ba và hủy phá thành phố. 2Đa-vít lấy vương miện trên đầu vua Am-môn mà đội; vương miện này nặng một ta lâng vàng, cẩn nhiều châu ngọc. Chiến lợi phẩm rất nhiều. 3Dân chúng Ráp-ba bị cực hình xử tử bằng cưa, rìu hoặc bừa sắt. Dân chúng các thành phố khác trong xứ Am-môn cũng cùng chung số phận. Xong cuộc viễn chinh, Đa-vít kéo quân đội về thủ đô Giê-ru-sa-lem.
Chiến cuộc Phi-li-tin với ba người khổng lồ
4Sau đó, chiến tranh lại bùng nổ tại Ghê-xe với dân Phi-li-tin. Si-bê-cai, người Hu-sa giết được một người khổng lồ của Phi-li-tin tên là Síp-bai nên dân Phi-li-tin chịu hàng phục.
5Trong một cuộc chiến với dân Phi-li-tin, Ên-ha-nan (con Giai-rơ) giết được Lác-mi (em Gô-li-át), quê thành phố Gát; cán dáo của người khổng lồ này lớn bằng cây trục lớn của máy dệt.
6Chiến sự lại sôi động tại thành phố Gát. Địch có một danh tướng khổng lồ, tay chân đều có sáu ngón. 7Tướng Phi-li-tin này nhục mạ dân Y-sơ-ra-ên, nhưng rốt cuộc bị Giô-na-than (con Si-mê-a, cháu Đa-vít) hạ thủ. 8Đó là ba người khổng lồ tại Gát, xứ Phi-li-tin, trước sau đều tử trận dưới tay Đa-vít và các tướng tá của vua.