22

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Giê-ru-sa-lem

1Sứ điệp về thung lũng khải tượng:
  Có gì đã xảy ra mà hết thảy các ngươi đều lên trên sân thượng của mái nhà vậy,
  2Hỡi các ngươi là thành phố đầy tiếng cười la, náo nhiệt,
  Một đô thị ầm ĩ tiếng reo vui?
  Những kẻ chết giữa các ngươi không phải chết vì gươm,
  Cũng không bị tử thương nơi trận mạc.
  3Tất cả các lãnh tụ của các ngươi đều bỏ trốn;
  Họ bị bắt làm tù binh mà chẳng cần dùng đến cung tên,
  Những người của các ngươi dù trốn đi xa đến đâu,
  Ðều cũng bị tìm ra và bị bắt.
  4Vì thế tôi nói: Hãy nhìn nơi khác, và đừng nhìn tôi nữa,
  Hãy để cho tôi than khóc đắng cay,
  Ðừng tìm cách an ủi tôi,
  Trước cảnh điêu tàn của đất nước tôi.

  5Vì Chúa, CHÚA các đạo quân, đã định một ngày khiến cho thung lũng khải tượng phải bị hỗn loạn, giày xéo lên nhau, và kinh hãi;
  Tường thành sẽ sụp đổ;
  Tiếng kêu cứu sẽ vang tận trong núi.
  6Ê-lam đã mang lấy bao tên,
  Cùng với đoàn xe chiến mã và các kỵ binh ra trận;
  Ki-rơ đã tháo bao bọc khiên để sẵn sàng chiến đấu.
  7Bấy giờ, trong các thung lũng đẹp đẽ nhất của ngươi,
  Các xe chiến mã sẽ chen chúc nhau đầy dẫy,
  Còn các kỵ binh sẽ dàn trận gườm sẵn nơi các cổng thành.

  8Ngài đã cất đi sự phòng thủ của Giu-đa.
  Trong ngày ấy, các ngươi sẽ hướng mắt vào các binh khí cất chứa trong Kho Rừng Binh Khí.
  9Các ngươi sẽ khám phá ra rằng có nhiều lỗ hổng nơi tường thành Ða-vít.
  Các ngươi dự trữ nước ở Hạ Hồ.
  10Các ngươi sẽ đếm từng nóc nhà ở Giê-ru-sa-lem,
  Rồi phá đi một số nhà để củng cố các điểm phòng thủ trên tường thành.
  11Các ngươi xây hồ chứa nước giữa hai lớp tường thành,
  Ðể chứa nước lấy từ Cổ Hồ,
  Nhưng các ngươi không trông cậy vào Ðấng đã lập nên thành ấy,
  Không nhờ vào Ðấng từ xưa đã hoạch định cho thành ấy được thành hình.

  12Trong ngày ấy, Chúa, CHÚA các đạo quân, kêu gọi các ngươi hãy khóc lóc và thảm sầu,
  Hãy cạo trọc đầu và mặc lấy vải thô;
  13Nhưng này, các ngươi chỉ lo vui thú và tiệc tùng;
  Các ngươi mổ bò và giết chiên làm thịt;
  Các ngươi ăn uống rượu thịt say sưa và nói với nhau rằng,
  “Chúng ta hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết.”
  14Chính CHÚA các đạo quân đã nói rõ vào tai tôi lời mặc khải nầy rằng,
  “Chắc chắn, các ngươi sẽ không được tha tội lỗi nầy cho đến chết,” Chúa, CHÚA các đạo quân, phán vậy.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Những Kẻ Lãnh Ðạo Thối Nát

  15Chúa, CHÚA các đạo quân, phán,
  Hãy đến, hãy đi gặp quan Quản Lý Sép-na, tức quan Tể Tướng triều đình và nói:
  16Ngươi có tư cách gì ở đây?
  Dòng họ ngươi có ai ở đây, mà ngươi đã xây cho mình lăng tẩm,
  Ðã cho đục cho mình một ngôi mộ trên cao,
  Và đã khoét vào vách đá để lập cho mình một ngôi mộ?
  17Nầy, hỡi kẻ quyền thế kia,
  CHÚA sắp quăng mạnh ngươi ra;
  Ngài sẽ nắm cổ ngươi;
  18Ngài sẽ quay ngươi vòng vòng, rồi ném ngươi như ném một quả bóng vào một vùng hoang dã.
  Rồi ngươi sẽ chết ở đó;
  Ðó là nơi các xe chiến mã của ngươi sẽ nằm;
  Ngươi sẽ trở thành điều ô nhục cho nhà của chủ ngươi.
  19Ta sẽ tống ngươi ra khỏi chức vụ của ngươi;
  Ngươi sẽ bị lôi xuống khỏi địa vị của ngươi.

  20Trong ngày ấy, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta,
  Ê-li-a-kim con của Hinh-kia;
  21Ta sẽ lấy áo mão của ngươi mặc cho nó,
  Lấy cân đai của ngươi thắt cho nó,
  Và lấy quyền hành của ngươi trao cho nó.
  Nó sẽ trở thành cha của dân cư ở Giê-ru-sa-lem và của nhà Giu-đa.
  22Ta sẽ đặt trên vai nó chìa khóa của nhà Ða-vít;
  Khi nó mở, không ai đóng được,
  Khi nó đóng, không ai mở được.
  23Ta sẽ lập nó vững chắc như đinh đóng cột;
  Nó sẽ đem lại vị thế vẻ vang cho tổ tiên nó.
  24Gia tộc nó sẽ đặt vào nó tất cả vinh hiển của tổ tiên dòng họ,
  Và của con cháu chắt chít của chúng.
  Việc lớn việc nhỏ gì chúng cũng đều cậy nhờ vào nó;
  Tất cả các chum vò, ly chén, và bình hũ lớn nhỏ đều treo trên một mình nó.
  25CHÚA các đạo quân phán,
  Trong ngày ấy, cây đinh đã được đóng chắc vào cột sẽ chịu không nổi;
  Nó sẽ gãy cụp và rơi xuống;
  Bấy giờ, toàn thể khối nặng đã treo trên nó sẽ rơi xuống vỡ nát tan tành,
  Vì CHÚA đã phán vậy.