22

Nau Ngơi Di Ma Rlŭng Nau Tâm Saơ

1Nau jâk di ma rlŭng nau tâm saơ: Moh nau tât ƀư rŭng khân may kŏ lĕ rngôch khân may hao jêh ta kalơ bôk pho. 2Ơ ƀon bêng ma nau drưh drưh, jêh ri nteh nter ƀư nau blă blơ? Phung khĭt may mâu bu nkhĭt ma đao ôh, mâu lĕ khân păng khĭt tâm nau tâm lơh. 3Lĕ rngôch phung kôranh chiă uănh khân may nchuăt du ndrel n'grŭp; bu nhŭp chăp khân păng mâu dŏng na ôh. Bu nhŭp chăp jêh lĕ rngôch tâm phung ƀon lan khân may bu saơ, nđâp tơ lah khân păng lĕ du ngai jêh. 4Yor nây gâp lah, "Lơi uănh ta gâp ôh, ăn gâp nhĭm rngot ngăn. Lơi joi nau bonh leng gâp ôh, yor nau ƀư rai kon bu ur phung ƀon lan gâp." 5Yor lah Kôranh Brah Yêhôva ma phung tahan ƀư tât nar nau uh ah nau tŭn jot, jêh ri nau mĭn luk rlăk tâm rlŭng nau tâm saơ, nau ƀư rlâm pêr jêh ri nau nter tât ta yôk.
6Phung Êlam cheng dĭng hăr ndrel ma âk ndeh seh jêh ri phung tahan ncho seh. Phung Kir djôt khêl. 7Lĕ rngôch rlŭng may ueh lơn bêng ma ndeh seh, jêh ri phung tahan ncho seh dăp jêh ma nau tâm lơh ta mpôr pêr ƀon. 8Păng sŏk lơi jêh ndơ n'gang bri Yuda. Tâm nar nây khân may rnơm ma ndơ tâm lơh tâm Ngih Krŏng. 9Khân may saơ âk trôm bluh tâm ƀon Đavid; khân may sŏk rgum ndrel dak bơh dak nglao tâm dâng. 10Khân may kơp ngih tâm bon Yêrusalem, jêh ri khân may nkêch lơi khân păng gay ma ăn nâp pêr. 11Khân may ƀư trôm huy vah vang bar tăp pêr gay prăp dak bơh dak nglao ơm, ƀiă lah khân may mâu rnơm ôh ma Nơm ƀư nau nây, mâu lĕ khân may uănh ma Nơm ŭch ƀư nau nây bơh kăl e. 12Tâm nar nây Kôranh Brah Yêhôva ma phung tahan, kuăl khân may ma nau nhĭm, jêh ri nau rngot klâng, ma nau poih bôk, jêh ri ma nau soh ao ƀau. 13Biă lah aơ, geh nau răm jêh ri nau maak, bu chôk ndrôk jêh ri nkhĭt biăp, bu sa puăch iăm jêh ri nhêt dak play kriăk ƀâu. "Ăn he sông sa jêh ri nhêt, yor lah ôi taơ he mra khĭt."
14Yêhôva ma phung tahan tâm mpơl jêh păng nơm ngơi ma tôr gâp, "Na nê̆ bu mâu mra yô̆ an ma khân may nau kue aơ ôh tât khân may khĭt." Kôranh Brah Yêhôva ma phung tahan lah.

Y-ÊLiakim Mra Ntrok Y-Sêpna

15Pôri Kôranh Brah Yêhôva ma phung tahan lah, "Hăn lah hom ma nơm chiă drăp, Y-Sêpna, nơm jêng kôranh ngih: 16Moh nau may ƀư ta aơ, jêh ri mbu nâm may geh ta aơ, kŏ may kuyh jêh ma may nơm du trôm môch ta aơ? May kuyh ma may nơm du ntu môch ta ntŭk prêh, may trah ntŭk gŭ ma may nơm tâm trôm lŭ. 17Aơ, Ơ bunuyh katang, Yêhôva mra mƀăr may dŭt dăng. Păng mra kuăn may nâp, 18Păng mra ndăch may ngăch jêh ri klŭp may tâm ban ma klŭp play chưng ma du ntŭk huy. Ta nây may mra khĭt, ta nây lĕ ndeh seh chrêk rmah may mra gŭ. Ơ nơm ƀư bêk ngih kôranh may. 19Gâp mra nsot may bơh kan may; bu mra mƀăr may bơh ntŭk may gŭ.
20Tâm nar nây gâp mra kuăl oh mon gâp, Y-Êliakim kon bu klâu Y-Hil 21Gâp mra sâm nsoh păng ma ao may, gâp mra vân păng ma rse bŭt may, jêh ri gâp mra jao nau may chiă uănh tâm ti păng. Păng mra jêng du huê mbơ̆ ma phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem jêh ri ma ngih Yuda. 22Gâp mra dơm lăk lê mpông Y-David ta kalơ săng nglik păng; Păng mra pơk jêh ri mâu geh nơm dơi chăng ôh; Păng mra chăng jêh ri mâu geh nơm dơi pơk ôh. 23Gâp mra pâng păng tâm ban ma loih kađĭn (đăch gôl) tâm ntŭk nâp, jêh ri păng mra jêng du rplay sưng hađăch chrêk rmah ma ngih mbơ̆ păng. 24Bu mra yông kât ta păng lĕ nau chrêk rmah mbơ̆ păng, Phung sau se nđâp phung tâm ngih, lĕ rngôch khăl ngan jê-jê̆ bơh mâm thaih n'ho ma yăng jê̆.
25Tâm nar nây Yêhôva ma phung tahan lah, loih ka đĭn pâng jêh tâm ntŭk nâp mra tŏk lơi; bu mra kăl păng, jêh ri păng mra chalôt, jêh ri ndơ jâk ta păng bu mra ƀư rai lơi." Yêhôva lah jêh nau nây.