35

Phước Hạnh của Người Ðược Cứu

  1Miền hoang dã và vùng đất khô cằn sẽ vui mừng;
  Sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa hồng nở rộ.
  2Nó sẽ trổ hoa đầy dẫy khắp nơi;
  Nó sẽ hân hoan vui mừng ca hát.
  Vinh hiển của Li-băng,
  Hùng vĩ của Cạt-mên,
  Và rực rỡ của Sa-rôn đều được ban cho nó.
  Người ta sẽ thấy vinh hiển của CHÚA,
  Tức sự huy hoàng của Ðức Chúa Trời chúng ta.
  3Hãy làm cho những cánh tay yếu đuối được mạnh mẽ,
  Những đầu gối run rẩy được vững vàng.
  4Hãy nói với những người có lòng sợ hãi,
  “Hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ!
  Nầy, Ðức Chúa Trời của anh chị em sẽ đến để báo thù bằng sự báo trả của Ðức Chúa Trời;
  Ngài sẽ đến và cứu anh chị em.”

  5Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra,
  Tai người điếc sẽ nghe rõ,
  6Bấy giờ người què sẽ nhảy như nai rừng,
  Lưỡi người câm sẽ ca hát.
  Vì nước đã phun lên trong đồng hoang khô hạn;
  Sa mạc bây giờ đầy những suối nước trào tuôn.
  7Miền đất khô cằn biến thành ao hồ ngập nước;
  Vùng đất khô khan đầy các suối nước tuôn dòng;
  Nơi ngày trước những chó rừng nằm ngủ,
  Giờ cỏ xanh, lau, sậy mọc um tùm.

  8Rồi ở đó người ta sẽ xây một đại lộ làm con đường di chuyển,
  Và đặt tên là Ðường Thánh;
  Những kẻ ô uế sẽ không được đi trên đường ấy,
  Ðường ấy chỉ dành cho con cái Chúa mà thôi.
  Những lữ khách điên rồ sẽ không được lang thang trên đường ấy.
  9Sư tử sẽ không đón đường ai trên đường ấy;
  Các thú dữ sẽ không đi trên đường ấy;
  Chẳng ai thấy chúng lảng vảng ở đó;
  Nhưng chỉ những người được cứu chuộc đi trên đường ấy.
  10Những người được CHÚA cứu chuộc sẽ trở về;
  Họ sẽ tiến về Si-ôn với tiếng hát vui mừng;
  Niềm vui đời đời sẽ rạng ngời trên gương mặt họ,
  Họ sẽ vui mừng và hớn hở,
  Sầu thảm và than thở sẽ trốn mất.