53

  1Ai đã tin những gì chúng ta rao báo?
  Và quyền năng của CHÚA đã được bày tỏ cho ai?
  2Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non,
  Như một cái rễ đội đất mọc lên giữa vùng đất khô;
  Khi chúng ta thấy Người, tướng mạo Người chẳng đẹp đẽ hay uy nghi;
  Diện mạo Người chẳng có gì thu hút chúng ta.
  3Người đã bị người ta khinh khi và ruồng bỏ,
  Một người kinh nghiệm những đau thương sầu khổ và quen thuộc với ốm đau bịnh tật;
  Người giống như kẻ ai thấy đều che mặt chẳng muốn nhìn.
  Người đã bị người đời khinh khi hất hủi,
  Và chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì.
  4Mà kỳ thật chính Người đã mang lấy những ốm đau bịnh tật của chúng ta;
  Người đã mang lấy những đau thương sầu khổ của chúng ta,
  Trong khi chúng ta lại tưởng Người đã bị Ðức Chúa Trời đánh phạt, giáng họa, và làm cho khốn khổ.
  5Nhưng Người đã vì những vi phạm của chúng ta mà bị đánh trọng thương,
  Vì những tội lỗi của chúng ta mà bị tan da nát thịt.
  Nhờ hình phạt Người chịu, chúng ta được bình an;
  Nhờ những thương tích Người mang, chúng ta được chữa lành.
  6Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy;
  CHÚA đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Người.

  7Người đã bị bức hiếp và hành hạ đau đớn,
  Nhưng Người chẳng hề mở miệng than van.
  Như chiên con bị đưa đi làm thịt,
  Như con chiên im lặng trước mặt thợ hớt lông,
  Người chẳng hề mở miệng.
  8Sau khi bị xét xử một cách bức hiếp và bất công,
  Người đã bị đem đi hành quyết.
  Ai biết được dòng dõi của Người rồi đây sẽ ra sao,
  Vì Người đã bị dứt bỏ khỏi đất của người sống,
  Và đã bị đánh đập vì sự vi phạm của dân tôi?
  9Người đã bị sắp đặt để chết chung với những kẻ gian ác,
  Nhưng lúc đem chôn, Người lại được chôn trong mộ của người giàu,
  Mặc dù Người chẳng làm điều gì hung bạo,
  Và miệng Người chẳng hề nói một lời dối trá nào.
  10Dầu vậy CHÚA đã vui lòng để cho Người chịu tan da nát thịt;
  Ngài đã để cho Người mang lấy đau đớn sầu khổ,
  Hầu sau khi Người đã dâng mạng sống mình làm của lễ chuộc tội,
  Người sẽ thấy được dòng dõi của mình, và đời Người sẽ dài ra.
  Nhờ tay Người, thánh ý của Ðức Chúa Trời sẽ thành tựu.
  11Người sẽ nhìn lại nỗi thống khổ của linh hồn mình và lấy làm mãn nguyện.

  Nhờ những gì Người đã trải qua, Ðầy Tớ ngay lành của Ta sẽ làm cho nhiều người được xưng công chính,
  Vì Người sẽ gánh lấy tội của họ.
  12Vì thế Ta sẽ chia phần cho Người với những vĩ nhân;
  Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những anh hùng dũng mãnh,
  Bởi vì Người đã đổ mạng sống mình ra cho đến chết,
  Và đã bị liệt vào hàng tội phạm;
  Nhưng kỳ thật Người đã mang lấy tội lỗi của nhiều người,
  Và cầu thay cho những kẻ phạm tội.