13

1Này, mắt tôi đã thấy mọi điều ấy.
Tai đã nghe, và trí hiểu rõ ràng.
2Điều các bạn biết, tôi cũng tỏ tường,
So sánh ra, tôi chẳng hề thua kém.
3Nhưng tôi muốn trình lên Thượng Đế
Dâng cho Đấng Toàn năng lý đoán tôi.
4Tôi đã chán lời giả nghĩa giả nhân,
Của các anh, hạng lang băm vô dụng.
5Xin các bạn lặng im, đừng mở miệng
Để tỏ mình còn đôi chút khôn ngoan.
6Tôi lập luận, xin các bạn lắng tai,
Chú ý nghe lời tôi tự bào chữa.
7Các bạn dám thêu dệt lời Thượng Đế,
Cứ bịa đặt lời Ngài phán dạy sao?
8Các bạn tự đứng về phe Thượng Đế,
Cố công tìm lời bào chữa cho Ngài?
9Bạn tính sao, khi Ngài vạch mưu gian?
Gạt loài người, nhưng sao lừa được Chúa?
10Đương nhiên Ngài sẽ ra tay trừng phạt
Nếu bạn cứ biện hộ gian cho Ngài.
11Uy nghiêm Ngài, các bạn không khiếp sợ,
Không bao giờ biết tán đởm kinh tâm?
12Danh ngôn các bạn khác gì tro bụi
Lý luận bào chữa giòn như đất sét!
13Xin im lặng, cho tôi lên tiếng,
Cho tôi tự do bày tỏ nỗi niềm.
14Sao tôi liều mạng làm việc tày trời
Nói thẳng băng mọi điều tôi suy nghĩ?
15Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn còn hy vọng,
Trước mặt Ngài vẫn trình dâng lý lẽ.
16Dù thế nào, tồi vẫn còn có Chúa,
Kẻ vô đạo đâu dám đến gần Ngài.
17Xin lắng nghe những lời tôi sắp nói
Xin cho tư tưởng này lọt vào tai
18Khi sắp xếp lý luận cho mạch lạc,
Tôi thấy rõ ràng tôi được trắng án.
19Nếu ai quyết chống lại tôi,
Tôi chỉ còn lặng im chịu chết.
20Có hai điều cầu xin Thượng Đế,
Con sẽ thôi không trốn tránh Ngài;
21Xin Chúa ngưng bàn tay hành hạ,
Và đừng gieo kinh hãi triền miên.
22Bấy giờ Chúa gọi, con xin thưa,
Khi con lên tiếng, Chúa trả lời.
23Con đã phạm bao nhiêu lỗi lầm, gian ác?
Xin cho con biết vi phạm và tội lỗi con.
24Sao Chúa phải ẩn mặt,
Kể con như thù nghịch,
25Khủng bố con như chiếc lá trước cuồng phong,
Đuổi bắt con chẳng khác cọng rơm khô?
26Chúa đã viết cáo trạng,
Buộc tội con bằng lời cay đắng,
Bắt con hứng chịu hết hậu quả
Của tội con phạm từ thuở ấu thơ.
27Chúa cũng đặt chân con vào xiềng,
Theo dõi con đường đi nước bước,
Định cho con giới hạn sãi chân.
28Người tiêu hao như cây mục nát,
Như chiếc áo mối ăn, xơ xác rã rời!