34

Ê-li-hu tiếp lời

1,2Thưa các bậc hiền triết, xin nghe tôi,
Quý vị là người thức giả, xin lưu ý.
3Tai tuyển chọn lời nói như lưỡi nếm thức ăn
4Ta hãy chọn điều phải, ý thức việc tốt lành.
5Gióp đã nói: "Tôi là người công chính,
Thượng Đế đã tước đoạt quyền hạn tôi.
6Tôi bị lên án là giả dối, mặc dù tôi vô tội,
Tôi mang vết thương không ai chữa nổi,
Mặc dù tôi không hề phạm lỗi!"
7Có ai táo tợn như ông ta;
Uống lời mỉa mai như nước lã,
8Nhập bọn với kẻ gian ngoa,
Về hùa với quân đội ác?
9Gióp cũng cho rằng: 'tìm vui thỏa trong Chúa,
thật ra chẳng có ích lợi gì.'
10Vì thế, thưa những người thông hiểu,
Xin lắng nghe tôi trình bày.
Chân Thần chẳng bao giờ hành ác
Đấng Toàn năng không hề làm sai
11Thượng Đế luôn thưởng thiện phạt ác
Theo tiêu chuẩn tuyệt đối công minh.
12Không bao giờ Chân Thần thiên vị,
Đấng Toàn năng chẳng làm lệch cán cân công lý
13Ai ủy quyền cho Ngài quản trị địa cầu?
Giao trách nhiệm cho Ngài điều khiển thế giới?
14Nếu Chân Thần chỉ nghĩ đến mình,
Thu hồi thần linh và hơi thở,
15Thì chúng sinh đều chết chung nhau
Và loài người trở về tro bụi.
16Xin hãy nghe, nếu ông thông hiểu,
Cho phép tôi bộc bạch đôi lời.
17Kẻ nào bất công, bất nghĩa
Đâu được nắm quyền hành!
Ông lên án Đấng Chí công, thật là phạm thượng!
18Ngay giữa loài người, ai dám khi quân?
Ai dám xỉ vả các nhà lãnh đạo?
19Huống hồ Đấng Thẩm phán công minh,
Không bao giờ nể vì vua chúa
Hoặc phân biệt phú quý, bần hàn Vì tất cả đều do Ngài sáng tạo.
20Trong khoảnh khắc, giữa đêm khuya Tất cả bỗng ra người thiên cổ Từ những hạng thường dân đông đảo,
Đến các bậc lãnh tụ, đế vương
Đều khuất bóng, không bàn tay người động đến!
21Vì Chân Thần để mắt nhìn từng người Theo dõi từng đường đi, nước bước.
22Dù tối tăm dày đặc,
Dù bóng của Tử thần Cũng không sao che chở Những con người gian ác.
23Không cần chờ đợi lâu,
Tội nhân phải đền tội,
Trước Tòa án Chân Thần.
24Không cần phải điều tra Chúa đập tan bạo nhân,
Rồi lập người thay thế.
25Chúa rõ hành tung họ Ban đêm, Ngài khuynh đảo,
Họ liền bị chà nát.
26Chúa đánh kẻ làm ác Trước con mắt mọi người.
27Vì họ bỏ đường Chúa,
Không theo sát chân Ngài.
28Họ bóc lột những người nghèo khó Làm tiếng khóc than thấu tận trời.
Chúa lắng tai nghe tiếng kêu van Của người bị áp bức lầm than.
29Nhưng khi Chúa im lặng,
Ai dám khuấy động Ngài?
Còn khi Ngài ẩn mặt,
Ai được thấy Thiên Nhan?
Chúa tể trị trên các quốc gia,
Từng cá nhân, Ngài cũng đều lưu ý.
30Để ngăn kẻ vô đạo cầm quyền,
Và cho dân đen khỏi bị sập bẫy.
31Ước gì con người thưa với Chúa:
"Con hối hận, con không làm ác nữa!
32Ngoài những điều con thấy,
Xin Chúa thương chỉ dạy,
Con còn gian ác nào,
Nguyện xin chừa từ đây."
33Liệu Chúa phải đổi thay công lý,
Cho hợp với điều ông đòi hỏi?
Liệu Ngài phải đảo lộn càn khôn,
Để thỏa mãn điều ông mong ước?
Ông đã biết câu trả lời quá rõ!
34,35Những người có thiện chí thành tâm,
Cả những bậc khôn ngoan, hiền triết,
Đều phải lấy công tâm nhìn nhận:
'Gióp đã nói lời vô ý thức'
36Nguyện Gióp bị thử thách đến cùng,
Vì đã nói như người gian ác.
37Bây giờ lại thêm tội chống Trời,
Vỗ ngực nói mãi lời phạm thượng!