2

1Các thiên thần lại đến trình diện Chúa Hằng Hữu, Sa-tan cũng đến. 2Chúa hỏi Sa¬tan: "Người từ đâu đến?" Sa-tan thưa: "Tôi ngao du trên địa cầu, đi tới đi lui khắp nơi."
3Chúa hỏi tiếp: "Ngươi có lưu ý đến Gióp, tôi tớ ta không? Đó là người tốt nhất trên đất, trọn lành, ngay thẳng, kính sợ Thượng Đế, và lánh xa điều ác. Dù ngươi nài xin Ta cho ngươi hại Gióp vô cớ, Gióp vẫn cương quyết sống trọn lành."
4Sa-tan đáp: "Ngoại vật không đáng kể. Người ta chịu mất tất cả để đổi lấy mạng sống. 5Nếu Chúa đưa tay hại đến xương thịt, Gióp sẽ nguyền rủa Chúa ngay."
6Chúa Hằng Hữu bảo Sa-tan: "Ta cho phép ngươi làm hại Gióp, nhưng không được đụng đến mạng sống."
7Sa-tan liền đi, làm Gióp bị ung nhọt khắp mình, từ bàn chân đến đỉnh đầu. 8Ông lấy mảnh sành cà vào người và ngồi trong đống tro.
9Vợ Gióp chế giễu: "Ông vẫn cương quyết sống đạo đức à? Sao không nguyền rủa Thượng Đế rồi chết đi?" 10Gióp đáp: "Bà nói năng chẳng khác gì người khờ dại. Tại sao chúng ta chỉ biết hưởng hạnh phúc của Thượng Đế, mà không dám nhận tai họa?" Trong khi chịu khổ nạn, Gióp không nói lời nào xúc phạm Thượng Đế.
11Ba bạn của Gióp khi nghe tin ông bị tai họa, hẹn nhau mỗi người từ quê nhà đến thăm ông để khuyên giải và an ủi. Ba người đó là Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a và Xô-pha người Na-a-ma. 12Gióp thay đổi quá nhiều đến nỗi các bạn không nhận ra. Họ khóc lớn tiếng, xé áo, hất bụi lên trời, rải đất lên đầu 13rồi ngồi xuống bên cạnh Gióp 7 ngày 7 đêm, nghẹn ngào không nói nên lời, vì thấy Gióp quá đau đớn.