36

1Ê-li-hu lại tiếp lời
2Xin ông hãy vui lòng kiên nhẫn,
Tôi có lời bênh vực Chân Thần;
3Tôi sẽ vận dụng mọi nguồn tri thức
Để chứng minh Tạo Hóa công bằng.
4Tôi chỉ dùng những lời chân thật,
Vì Đấng Toàn Tri đang ở với ông.
5Chân Thần thật là Chúa Toàn năng,
Nhưng Ngài không khinh bỉ người phàm
Ngài thấu triệt mọi sự đến ngọn nguồn,
Ấn định mọi điều thật cương quyết.
6Ngài không bảo trì mạng sống ác nhân,
Nhưng bảo vệ quyền lợi người đau khổ.
7Chúa chăm sóc những người công chính,
Đặt họ ngồi với bậc quân vương,
Vào địa vị cao sang bền vững.
8Nếu có kẻ mắc vòng tù tội
Hoặc bị cơn hoạn nạn đau thương,
9Ngài dạy họ biết ăn năn hối lỗi,
Nhớ lại những việc làm gian ác,
Lối hành xử ngạo mạn kiêu căng.
10Họ được Chúa quan tâm, giáo dục
Truyền họ mau lìa bỏ đường tà.
11Nếu biết tuân hành, đầu phục,
Họ sẽ được hưởng hạnh phúc suốt đời.
12Nhưng nếu cứ khước từ, ngoan cố,
Họ sẽ chết trong cuộc binh đao.
Lìa cõi trần như loài vô tri thức.
13Lòng vô đạo tích trữ cơn phẫn nộ;
Họ không tiếng kêu la khi Ngài bắt trói,
14Giữa chừng xuân, họ ra người thiên cổ,
Chấm dứt cuộc đời với bọn dâm ô!
15Dùng tai ách cứu người mắc nạn,
Sai truân chuyên, Chúa tỉnh thức người.
16Ngài muốn cứu ông khỏi nơi lửa bỏng,
Đưa ông ra đến chốn thảnh thơi
Cho ông hưởng cao lương mỹ vị
17Nhưng ông cứ biện luận điêu ngoa
Nên ông phải mang hình, chịu phạt.
18Xin thận trọng, đừng nổi cơn giận dữ Mà bị Chúa diễu cợt, chê cười.
Lúc ấy, dù ông nạp bao nhiêu tiền thục mạng
Cũng không sao thoát được lưới Trời.
19Chúa đâu cần bảo vật của ông,
Bao nhiêu vàng bạc nằm trong tay Ngài!
Chúa nắm quyền thống lãnh toàn vũ trụ.
20Đừng mong ước ẩn mình trong đêm tối
Giữa đêm khuya, họ bỗng lìa đời.
21Xin coi chừng, đừng tẻ bước vào đường gian ác,
Mà ông ưa thích hơn đường hoạn nạn.
22Chân Thần hiển lộ quyền năng tuyệt đối.
Giáo sư nào biết dạy dỗ như Ngài?
23Ai dám vạch cho Chúa con đường phải đi,
Hoặc cả gan trách Ngài làm quấy?
24Hãy tôn vinh ca ngợi Đấng Chân Thần
Vì Ngài làm những việc vô cùng kỳ diệu,
25Nhân loại xa gần đều chiêm ngưỡng.
26Thượng Đế thật là Thần cực đại
Loài người không thể thấu triệt Ngài.
Niên tuế Ngài không ai tính được.
27Chúa hút các giọt nước lên trời
Lọc hơi nước, làm mưa rơi xuống,
28Các chòm mây nhuần tưới nhân gian
29Ai hiểu được cách mây nguồn phân phối,
Tiếng sấm vang rúng chuyển vòm trời?
30Chúa trải rộng các lằn chớp nhoáng,
Và phủ che các đáy đại dương.
31Chân Thần ngự lên tòa xử đoán,
Mọi dân tộc trên mặt địa cầu,
Ngài cung cấp dồi dào lương thực.
32Tay Chân Thần phát ra sấm chớp
Phóng tầm sét ra trúng mục tiêu,
33Tiếng sấm rền báo tin Ngài ngự giá
Muôn sinh linh biết Chúa quang lâm.