24

Chúa sống lại

1Sáng sớm Chúa nhật, các bà ấy thăm mộ Chúa, đem theo các hương liệu đã chuẩn bị. 2Tới nơi, họ thấy tảng đá lớn chặn trước cửa mộ đã lăn qua một bên. 3Bước vào mộ không thấy xác Chúa Giê- xu, 4họ hoang mang, không biết việc gì xảy ra. Thình lình có hai người nam mặc áo sáng ngời xuất hiện trước mặt. 5Các bà sợ quá, cúi mặt xuống đất. Hai người hỏi: “Tại sao các bà đi tìm người sống nơi mồ mả? 6Chúa không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi! Các bà không nhớ lúc còn ở Ga-li-lê, Chúa bảo 7Ngài phải bị phản nộp vào tay bọn gian ác, bị đóng đinh trên cây thập tự, đến ngày thứ ba sẽ sống lại sao?” 8Họ liền nhớ lại lời Chúa, 9chạy về Giê-ru-sa-lem, thuật chuyện cho mười một sứ đồ và mọi người họ gặp. 10(Nhóm phụ nữ đi thăm mộ gồm có Ma-ri Mặc- lan, Gian-nơ, Ma-ri mẹ Gia-cơ và mấy bà khác nữa). 11Các sứ đồ hoài nghi, cho là chuyện hoang đường. 12Nhưng Phê-rơ chạy đến mộ, cúi xuống nhìn vào trong, chỉ thấy vải liệm còn đó. ông về nhà, ngạc nhiên không biết thi hài Chúa ở đâu.

Trên đường về Em-ma-út

13Cũng trong ngày đó, hai môn đệ đi đường về làng Em-ma-út. Làng này cách Giê-ru-sa-lem độ mười một cây số. 14Hai người vừa đi vừa bàn luận về cái chết của Chúa Giê-xu. 15Đang lúc bàn cãi, thình lình Chúa Giê-xu đến gần, đi sát bên họ, 16nhưng họ không nhận ra Ngài.
17Chúa hỏi: “Anh em đang thảo luận gì thế?” Họ dừng lại, nét mặt buồn bã. 18Cơ-lưu — một trong hai người — trả lời: “Trong cả thành phố Giê-ru-sa-lem, chắc chỉ một mình ông không biết những biến cố vừa xảy ra mấy ngày nay!”
19—“Việc gì thế?”
—“Tiên tri Giê-xu, người Na-xa-rét bị giết rồi! Ngài giảng dạy đầy uy quyền, công khai làm nhiều phép lạ trước mặt Thượng Đế và toàn thể nhân dân.
20,21Chúng tôi tin tưởng Ngài là Chúa Cứu Thế đến giải phóng dân tộc chúng ta. Nhưng các thầy trưởng tế và các nhà lãnh đạo quốc gia đã bắt Ngài nộp cho chính quyền La-mã. Họ tuyên án tử hình và đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Việc xảy ra đã ba ngày rồi! 22,23Hơn nữa, mới sáng hôm nay, mấy bà trong nhóm chúng tôi đi thăm mộ Ngài trở về làm chúng tôi sửng sốt. Họ không thấy xác Ngài đâu cả, lại gặp các thiên sứ báo tin Ngài đã sống lại! 24Một vài môn đệ chạy đến mộ; quả đúng như lời các bà ấy nói, họ chẳng tìm thấy xác Ngài!”
25Chúa Giê-xu trách: “Anh em thật dại dột, chậm tin lời các tiên tri trong Thánh kinh. 26Các tiên tri chẳng nói Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình, rồi mới đến ngày quang vinh sao?” 27Chúa giải thích những phần Thánh kinh viết về Ngài, từ năm sách Mai-sen đến các sách tiên tri.
28Gần đến làng Em-ma-út, Chúa Giê- xu tỏ vẻ muốn đi xa hơn nữa, 29nhưng hai người cố nài Ngài ở lại với họ, vì trời sắp tối. Ngài nhận lời dừng lại. 30Khi ngồi vào bàn ăn, Chúa cầm bánh tạ ân Thượng Đế, rồi bẻ ra trao cho họ. 31Thình lình, hai người như được mở mắt, nhận ra Chúa Giê-xu; nhưng ngay lúc ấy, Ngài biến mất.
32Hai người bảo nhau: “Dọc đường, Chúa nói chuyện và giải nghĩa Thánh kinh, lời Ngài nung nấu lòng dạ chúng ta biết bao!” 33Lập tức, họ quay lại Giê-ru- sa-lem, gặp mười một sứ đồ đang họp với các môn đệ khác. 34Các sứ đồ cho họ biết: “Chắc chắn Chúa sống lại rồi! Ngài vừa hiện ra cho Phê-rơ!
35Hai người liền thuật chuyện Chúa Giê-xu hiện ra với họ trên đường làng, và họ nhìn ra Chúa khi Ngài bẻ bánh.

Chúa hiện ra với các môn đệ

36Lúc họ đang nói, thình lình Chúa Giê-xu đến đứng giữa phòng, chào mừng mọi người. 37Ai nấy đều khiếp sợ, tưởng thấy thần linh.
38Chúa Giê-xu hỏi: “Sao các con sợ? Sao vẫn còn nghi ngờ? 39Hãy xem tay chân ta! Chính ta đây! Hãy sờ ta xem, vì thần linh đâu có thịt xương như ta!” 40Ngài vừa nói vừa đưa tay chân cho họ xem.
41Trong lúc họ bỡ ngỡ vì quá ngạc nhiên và vui mừng, Chúa liền hỏi: “Các con có gì ăn không?” 42Họ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. 43Ngài cầm lấy ăn trước mặt mọi người.
44Chúa nhắc nhớ: “Trước đây, khi còn ở với các con, ta đã từng nói: tất cả những lời Mai-sen, các tiên tri và các tác giả Thi thiên viết về ta đều phải được ứng nghiệm.” 45Rồi Chúa mở trí cho họ hiểu Thánh kinh. 46Ngài nhấn mạnh: “Thánh kinh chép: Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình, đến ngày thứ ba sẽ sống lại, 47và Phúc âm cứu rỗi phải được công bố cho tất cả các dân tộc, bắt đầu từ thành Giê- ru-sa-lem. Ai ăn năn trở về với ta sẽ được tha tội. 48Các con đã chứng kiến các việc đó. 49Ta sẽ sai Thánh Linh đến với các con như Cha ta đã hứa. Vậy các con cứ chờ đợi trong thành phố này, cho đến khi đầy dẫy quyền năng thiên thượng.”

Chúa về trời

50Chúa Giê-xu dẫn các môn đệ đến gần làng Bê-ta-ni rồi đưa tay ban phúc cho họ. 51Đang khi ban phúc, Chúa lìa họ, lên trời. 52Các môn đệ thờ lạy Ngài, rồi trở về Giê-ru-sa-lem, lòng đầy vui mừng. 53Họ cứ ở trong Đền thờ, ca ngợi Thượng Đế.