5

Thức canh chờ Chúa

1Thưa anh em, thiết tưởng không cần viết cho anh em về thời kỳ và ngày giờ Chúa trở lại. 2Vì chính anh em biết quá rõ ngày của Chúa sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm giữa đêm khuya. 3Khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh!” thì hủy diệt xảy đến bất ngờ như sản phụ bị quặn đau trước giờ sinh nở; họ không thể nào tránh thoát. 4Tuy nhiên, thưa anh em, anh em không tối tăm đến nỗi ngày ấy đến bất ngờ như kẻ trộm. 5Anh em là con của ánh sáng, của ban ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm, về bóng tối. 6Vậy chúng ta đừng mê ngủ như kẻ khác, nhưng phải thức canh và tỉnh táo. 7Vì ban đêm, người ta mới ngủ nghỉ, say sưa. 8Nhưng chúng ta là người của ban ngày, nên phải tỉnh táo, mặc áo giáp Đức tin và Yêu thương, đội nón sắt Hy vọng Cứu rỗi. 9Vì Thượng Đế chẳng chọn chúng ta để đoán phạt, nhưng để cứu rỗi do công lao Chúa Cứu Thế Giê-xu. 10Chúa đã chết thay cho chúng ta để chúng ta sống với Ngài mãi mãi, dù chúng ta còn sống hay đã qua đời trong ngày Chúa trở lại. 11Vậy anh em hãy tiếp tục an ủi, xây dựng nhau, như anh em thường làm.
12Thưa anh em thân yêu, xin anh em ghi ân những người có công khó hướng dẫn, khuyên bảo anh em. 13Hãy hết lòng tôn trọng, kính mến họ. Anh em phải sống hòa thuận nhau.
14Xin anh em khiển trách người lười biếng, khuyến khích người nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối và nhẫn nại với mọi người.
15Đừng lấy ác báo ác, nhưng luôn luôn làm điều thiện cho nhau và cho mọi người. 16Hãy vui mừng mãi mãi, 17cầu nguyện không ngừng, 18tạ ân Chúa trong mọi cảnh ngộ; Thượng Đế muốn mỗi người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu thi hành điều ấy.
19Đừng dập tắt Thánh Linh. 20Đừng coi thường các lời tiên tri. 21Hãy thử nghiệm mọi điều và giữ lấy điều tốt. 22Hãy tránh xa mọi hình thức gian ác.
23Cầu xin chính Chúa Hòa bình thánh hóa anh em hoàn toàn, cầu xin tâm linh, tâm hồn và thân thể anh em được bảo vệ trọn vẹn trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. 24Đấng cứu rỗi anh em sẽ thực hiện điều ấy, vì Ngài thành tín.
25Xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi. 26Kính chào tất cả anh em với cái siết tay thân mật.
Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu anh em đọc thư này cho tất cả các tín hữu.
27Cầu chúc anh em hằng hưởng được ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Thân kính,
Phao-lô