21

Chúa sẽ xét đoán

1Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: 2“Con loài người! Hãy nhìn về hướng Giê-ru-sa-lem, hãy nói tiên tri nghịch cùng xứ Y-sơ-ra-ên và Đền Thánh. 3Vì Chúa phán: "Ta chống nghịch ngươi là Y-sơ-ra-ên! Ta sẽ rút gươm ra khỏi vỏ để tiêu diệt dân ngươi, cả tốt lẫn xấu. 4Ta sẽ không dung thứ ai hết, kể cả 'người công chính.' Ta sẽ quét sạch đất nước ngươi, từ sa mạc Nê-ghép đến tận biên giới phía bắc. 5Cả thế giới sẽ biết Ta, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Gươm Ta đã rút sẵn và không cất lại trong vỏ cho đến khi hoàn thành công tác.

6“Con loài người, con hãy thở than, trước mặt nhân dân, với tấm lòng tan vỡ, đắng cay. 7Khi nhân dân hỏi tại sao than thở, hãy đáp: 'Vì Chúa đã cho tôi biết nhiều tin buồn kinh khủng. Khi việc xảy ra, những tấm lòng dũng cảm nhất cũng phải khiếp sợ và sức mạnh đều tan biến. Mọi người đều mất tinh thần. Những đầu gối cứng cáp sẽ run như cây sấy và yếu như sên. Chúa Hằng Hữu phán: Việc ấy sắp xảy ra, sự đoán phạt của Ta sẽ hoàn tất."

Mài gươm

8Chúa lại phán bảo tôi: 9-11“Con loài người, con hãy nói tiên tri, và bảo họ: Một lưỡi gươm đang được mài cho thật bén và sáng ngời để tàn sát. Các ngươi còn cười không? Nhiều dân tộc hùng cường hơn các ngươi đã bại vong vì lưỡi gươm này. Gươm đã sẵn sàng giao cho người đao phủ! 12Con loài người, hãy khóc than, đấm ngực vì lưỡi gươm ấy sẽ giết dân Ta, giết các nhà lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên. Tất cả đều bị giết. 13Tất cả dân cư đều bị lưỡi gươm xử đoán. Một khi các ngươi đã khinh lờn cây roi thì không còn hi vọng gì nữa!" Chúa phán vậy.

14“Con hãy nói tiên tri cách này: ‘Hãy vỗ tay, rồi rút gươm hoa lên hai ba lần, để tượng trưng cho cuộc tàn sát lớn mà cả dân Ta phải chịu. 15Hãy làm cho lòng họ tan chảy vì kinh hoàng, nhiều kẻ ngã chết ngay cửa nhà họ vì lưỡi gươm lóng lánh, vung lên như sét đánh, bén ngọt như dao cạo, chém giết thật nhiều. 16Này, lưỡi gươm! hãy chém hữu, chém tả, chém mặc tình thỏa thích! 17Ta sẽ vỗ tay, và cơn phẫn nộ Ta sẽ nguôi ngoai. Ta, Chúa Hằng Hữu phán vậy.

Lưỡi gươm vào tay Ba-by-luân

18Chúa lại phán bảo tôi: 19,20Con loài người, con hãy lấy bản đồ và vạch hai con đường tiến quân của vua Ba-by-luân, một đường nhắm vào Giê-ru-sa-lem, và một đường dẫn đến Ráp-ba ở xứ Am-môn. Hãy đặt một bảng chỉ đường ở ngã ba từ phía Ba-by-luân tới! 21Vì vua Ba-by-luân sẽ dừng tại ngã ba, phân vân không biết nên tiến công Giê-ru-sa-lem hay Ráp-ba. Vua sẽ gọi các thầy bói đến, gieo quẻ bằng cách xóc các mũi tên trong bao. Họ sẽ dâng tế lễ cho các thần tượng rồi khảo sát gan con sinh tế. 22Họ sẽ quyết định tiến đến Giê-ru- sa-lem. Họ sẽ dùng máy phá thành để phá các cổng Giê-ru-sa-lem, vừa đẩy vừa hò hét. Họ sẽ xây các tháp để bao vây và đắp một cái gò thật cao để đánh vào thành lũy cao nhất. 23Dân Giê-ru-sa-lem sẽ không thể nào hiểu được đường lối bội tín đó. Tại sao các thầy bói kia có thể lầm lẫn như thế được nhỉ? Vì Ba-by-luân đã là đồng minh với Giê-ru-sa-lem và đã có lời cam kết kia mà! Nhưng vua Ba-by-luân chỉ nhớ những cuộc nổi loạn của Giê-ru-sa-lem nên vua sẽ tiến công và chiếm đóng nó.

Các lãnh tụ Y-sơ-ra-ên bị hình phạt

24Vì thế Thượng Đế Hằng Hữu phán: "Vì các ngươi làm cho tội ác mình cứ được nhắc nhở mãi cách công khai, không biết xấu hổ và các ngươi đi đâu hoặc làm viêc gì cũng đầy ắp tội lỗi, nên bây giờ đã đến thời kỳ hình phạt. 25Hỡi hôn quân, bạo chúa của Y-sơ-ra-ên, ngày cuối cùng là ngày hình phạt ngươi đã tới, Chúa phán vậy. 26Hãy gỡ khăn vấn trên đầu, trút bỏ vương miên! Thể chế cũ không còn nữa. Bây giờ người vô sản được đề cao, còn dân tư bản bị hạ bệ. 27Ta sẽ tiếp tục đảo lộn tôn ti trật tự trong nước, đền nỗi nền trật tự mới cũng không được ổn định cho đến ngày Người xuất hiện; chỉ một mình Người có thẩm quyền lập nền trật tự mới, Ta sẽ giao quyền ấy cho Người.

Lên án dân Am-môn

28“Còn ngươi, hỡi con loài người, hãy nói tiên tri cho dân Am-môn vì họ đã chế giễu dân Ta trong ngày hoạn nạn. Hãy bảo họ: 'Gươm sáng chói của Ta đã ra khỏi vỏ để đoán phạt các ngươi, lưỡi gươm mài thật bén, sáng ngời và chiếu rực như chớp nhoáng. 29Các thầy bói và các tiên tri giả của dân ngươi đã dối gạt các ngươi rằng các ngươi sẽ được hòa bình thịnh vượng, rằng các thần ngươi sẽ cứu ngươi thoát khỏi tay vua Ba-by-luân. Vì thế, họ gây cho các ngươi chết chung với những kẻ gian ác khác vào ngày đoán phạt cuối cùng, 30Ta có nên tra gươm vào vỏ trước khi đoán phạt các ngươi không? Không, Ta sẽ tiêu diệt các ngươi tại nơi chôn nhau cắt rốn của các ngươi. 31Ta sẽ đổ cơn phẫn nộ Ta trên các ngươi và thổi cơn giận Ta thành một ngọn lửa lớn cháy tràn lan và Ta sẽ nạp mạng các ngươi cho bọn đồ tể độc ác. 32Các ngươi là nhiên liệu của lò lửa ấy. Máu các ngươi sẽ đổ ra trên đất nước các ngươi; các ngươi sẽ bị quét sạch và xóa hẳn trong lịch sử loài người, vì Ta, Chúa Hằng Hữu phán vậy."