5

Tự do thật

1Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do. Vậy hãy bảo vệ và triển khai tự do, đừng tự tròng cổ vào ách nô lệ của luật pháp nữa. 2Xin anh em lưu ý lời này của tôi, Phao-lô: nếu chịu lễ cắt bì, anh em không được Chúa Giê-xu cứu giúp. 3Tôi xin nhắc lại: ai chịu cắt bì để mong đẹp lòng Thượng Đế, người ấy buộc phải vâng giữ toàn bộ luật pháp Mai-sen. 4Một khi anh em muốn nhờ luật pháp để được cứu rỗi, anh em đã tự ly khai với Chúa Cứu Thế và đánh mất ân phúc của Thượng Đế. 5Tuy nhiên, nhờ Chúa Thánh Linh, chúng ta đầy tin tưởng, trông đợi những kết quả tốt đẹp mà người công chính có quyền hy vọng. 6Một khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh viễn, chúng ta không cần quan tâm đến việc chịu cắt bì hay không, giữ luật pháp hay không. Điều quan trọng là hành động do tình yêu thương, để chứng tỏ đức tin mình.
7Trước kia, anh em đã thẳng tiến trên đường theo Chúa. Nhưng ai đã ngăn chặn anh em, không cho anh em vâng theo chân lý? 8Dĩ nhiên, Thượng Đế không bảo ai làm điều ấy, vì Ngài đã cho anh em hưởng tự do trong Chúa Cứu Thế. 9Một người nào đó đã hại anh em, một “con sâu làm rầu nồi canh.” 10Nhưng tôi tin chắc Chúa sẽ dìu dắt anh em trở về đường chính, để anh em có đồng một đức tin như chúng tôi. Còn người gây xáo trộn cho anh em sẽ bị Chúa trừng phạt, mặc dù người đó là ai.
11Thưa anh em, có người bảo: “Phao-lô vẫn dạy người ta phải chịu cắt bì !” Nếu chuyện ấy có thật, hẳn tôi không còn bị khủng bố nữa, vì có ai chống đối điều ấy đâu! Nhiều người chỉ chống trả kịch liệt khi nghe nói Chúa Cứu Thế hy sinh trên cây thập tự để cứu rỗi loài người. 12Thiết tưởng những người thích cắt bì, gây rối loạn cho anh em, thà tự cắt mình còn hơn.

Tự do trong Thánh Linh

13Thưa anh em, Chúa đã cho anh em được tự do, nhưng đừng hiểu lầm tự do là phóng đãng, buông trôi theo dục vọng. Anh em được tự do để phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương, 14vì cả luật pháp cô đọng trong câu này: “Yêu thương người khác như mình.” 15Trái lại, nếu anh em xâu xé, cắn nuốt nhau, hãy coi chừng kẻo anh em tiêu diệt lẫn nhau.
16Vậy tôi khuyên anh em đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, để thoát khỏi dục vọng của bản tính cũ.a 17Bản tính cũ thích làm những điều nghịch với Thánh Linh, trong khi Thánh Linh muốn anh em làm những việc trái với bản tính cũ. Hai bên luôn luôn tranh đấu, nên anh em không thể làm điều mình muốn. 18Nhưng một khi anh em để Thánh Linh hướng dẫn, luật pháp không còn quyền trói buộc anh em. 19Để mặc cho bản tính tội lỗi lộng hành, con người bị lôi cuốn vào gian dâm, ô uế, trụy lạc, 20thờ thần tượng, yêu thuật, hận thù, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, khích bác, bè phái, tà giáo, 21ghen tỵ, say sưa, chè chén và những điều tương tự. Tôi cảnh cáo anh em như tôi đã nói rồi, người làm những việc ấy không thể nào làm con dân của Thượng Đế.
22Trái lại, nếp sống do Thánh Linh dìu dắt sẽ kết quả yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín, 23hòa nhã, tự chủ. Không có luật pháp nào cấm các điều ấy. 24Người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh bản tính tội lỗi với các ham muốn, tình dục vào cây thập tự.
25Vì Thánh Linh ban sự sống mới cho chứng ta, nên chúng ta hãy theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. 26Đừng tự tôn tự đại, đừng ghen tỵ khiêu khích nhau.