146

Yêhôwa Jing Pô Đru Lu Êdimi

  1Bi mni kơ Yêhôwa;
   Ơ mngăt kâo, bi mni bĕ kơ Yêhôwa!
  2Kâo srăng bi mni kơ Yêhôwa jih hruê kâo dôk hdĭp;
   kâo srăng mmuñ bi mni kơ Aê Diê kâo êjai kâo dôk hdĭp.
  3Đăm knang kơ phung khua kiă kriê ôh,
   phung mnuih thâo djiê, phung amâo dưi đru ôh.
  4Tơdah êwa diñu tuč, diñu wĭt kơ ƀruih lăn;
   ti hruê anăn hdră diñu čiăng ngă rai luč jih.
  5Jăk mơak yơh pô mâo Aê Diê Y-Yakôp đru,
   pô čang hmăng hlăm Yêhôwa Aê Diê ñu,
  6 pô hrih adiê leh anăn lăn ala,
   êa ksĭ leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm diñu,
  Yêhôwa, pô dôk sĭt suôr hlŏng lar.
   7Ñu ngă klei djŏ kơ phung arăng ktư̆ juă,
   leh anăn brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ phung êpa.

  Yêhôwa bi êngiê phung mnă.
   8Yêhôwa mblang ală phung bum,
  Yêhôwa lŏ bi kơrŭ phung gô leh.
   Yêhôwa khăp kơ phung kpă ênô.
  9Yêhôwa kiă kriê phung tue,
   ñu krơ̆ng phung anak êrĭt leh anăn mniê djiê ung,
   ƀiădah ñu bi rai êlan phung ƀai.
  10Yêhôwa srăng kiă kriê hlŏng lar,
   Aê Diê ih, Ơ ƀuôn Siôn, kiă kriê hlăm jih jang ênuk.
  Bi mni bĕ kơ Yêhôwa!