3

Thế giới sẽ bị tiêu diệt

1,2Thưa anh em, đây là bức thư thứ hai tôi gửi đến anh em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở anh em về những điều cần suy nghiệm chín chắn: đó là những điều anh em đã học hỏi nơi các nhà tiên tri thánh và các sứ đồ, những người truyền lời của Chúa Cứu Thế cho anh em.
3Trước hết, anh em nên nhớ vào thời cuối cùng sẽ có nhiều kẻ sống thác loạn theo dục vọng, cười nhạo chân lý. 4Họ mỉa mai: “Chúa Giê-xu hứa Ngài sẽ tái lâm phải không? Vậy Ngài ở đâu chưa thấy đến? Ngài chẳng bao giờ trở lại, vì từ khi có trời đất, mọi sự đều y nguyên, chẳng có gì thay đổi!.”
5Họ cố tình quên đi sự thật từ xưa, Thượng Đế dùng lời Ngài sáng tạo vũ trụ; đất ra từ nước và nước bao bọc nó. 6Nhưng Ngài đã tiêu diệt thế giới đầu tiên đó bằng một cơn Hồng thủy. 7Chính Thượng Đế cũng phán bảo trời đất tồn tại, để dành cho lửa thiêu đốt vào ngày Phán xét, và tiêu diệt tất cả những kẻ vô đạo.
8Anh em thân yêu, xin anh em đừng quên sự thật này: đối với Chúa, một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. 9Không phải Chúa chậm trễ thực hiện lời hứa như người ta tưởng. Nhưng Ngài chờ đợi, vì không muốn ai bị hư vong nên Ngài dành thêm thì giờ cho mọi người có dịp ăn năn.
10Ngày của Chúa chắc chắn thế nào cũng tới, nhưng bất thần như kẻ trộm. Vào ngày đó, các từng trời sẽ vang rầm biến mất, các thiên thể sẽ tiêu tan trong lửa hừng, địa cầu và mọi công trình trên đó đều bị thiêu hủy cả.
11Vì mọi vật quanh mình rồi sẽ tiêu tan, chúng ta càng nên sống cuộc đời thánh thiện, đạo đức! 12Anh em nên trông chờ ngày của Chúa và mong sao cho ngày ấy mau tới. Ngày ấy, các tầng trời bị bốc cháy tiêu tan, các thiên thể tan chảy trong lửa hừng. 13Nhưng ngày ấy, chúng ta sẽ được vào trời mới đất mới, nơi có công lý ngự trị, như lời Ngài đã hứa.
14Anh em thân yêu, trong khi chờ đợi các việc đó xảy ra, hãy chuyên sống thánh thiện, ăn ở hòa thuận với mọi người, hầu đẹp lòng Chúa khi Ngài trở lại.
15,16Cũng hãy nhớ Chúa còn nhẫn nại chờ đợi vì Ngài muốn chúng ta có thì giờ mang thông điệp cứu rỗi đến cho người khác.
Phao-lô, người anh thân yêu và thông thái của chúng ta cũng đã nhắc đến những điều này trong nhiều bức thư. Nhưng lời giải luận của ông có mấy phần khó hiểu, nên những kẻ dốt nát, không vững vàng đã xuyên tạc, như họ thường giải thích sai các sách Thánh kinh khác, để rồi rước họa diệt vong.
17Anh em thân yêu, đã biết những điều đó, anh em hãy đề cao cảnh giác, để khỏi bị những lý thuyết sai lầm của bọn xảo trá ấy quyến rũ mà vấp ngã. 18Nhưng anh em hãy tăng trưởng trong ân phúc Chúa và học biết nhiều hơn về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu rỗi chúng ta.
Cầu xin vinh quang đều quy về Chúa hiện nay và suốt cả cõi đời đời.
Thân kính,
Phê-rơ