43

Chúa sẽ cứu chuộc dân Ngài

1Nhưng bây giờ Chúa phán: Ta đã tạo nên Gia-cốp, dựng nước Y-sơ ra-ên. Đừng sợ, vì Ta đã chuộc con. Ta gọi đích danh con; con thuộc về Ta. 2Khi con vượt qua đại dương, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị chìm đắm. Khi con xông qua lửa; con sẽ chẳng bị phỏng, ngọn lửa không đốt cháy được con. 3Vì Ta là Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Thượng Đế của con, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên và Cứu Chúa của con. Ta ban Ai-cập làm giá chuộc con, dùng Ê-ti-ô-bi và Sê-ba thế mạng con. 4Dưới mắt Ta, con được quý chuông và tôn trọng vì Ta yêu mến con. Ta dùng nhiều người đổi lấy con; Ta phó nhiều dân tộc để chuộc con về. 5Đừng sợ, vì ta ở với con. Ta sẽ đem dòng dõi con trở về từ phương đông; Ta sẽ quy tụ con cháu con về từ phương tây. 6Ta sẽ bảo phương bắc và phương nam phóng thích và đưa dân ta cả nam lẫn nữ trở về từ những vùng xa xôi tận cùng mặt đất. 7Tất cả những người được gọi bằng danh Ta; Ta đã tạo nên để tôn vinh Ta; phải,Ta đã sinh thành, nắn đúc họ.

Một dân tộc được chọn làm nhân chứng

8Hãy đem người mù và người điếc ra! Ta sẽ tạo mắt mới và tai mới cho họ. 9Hãy triệu tập tất cả các dân, các nước! Ai trong vòng họ có thể tuyên bố những lời này và dạy chúng ta bài học lịch sử? Họ cứ làm nhân chứng, cứ tự biện hộ đi để khỏi bị kết tội! Hoặc họ hãy lắng nghe và nhìn nhận Ta đã nói đúng sự thật.
10Chúa Hằng Hữu phán: "Các con là nhân chứng của ta. Con là Đầy tớ mà ta lựa chọn để các con biết Ta, tin ta và hiểu rằng Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Trước và sau ta, chẳng có chân thần nào khác. 11Ta, chính Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; không có Đấng Cứu tinh nào khác ngoài Ta. 12Ta hứa, Ta cứu rỗi và Ta công bố tin mừng. Chính Ta chứ không phải tà thần nào giữa các con. Các con là nhân chứng của Ta, và Ta là Chân Thần, Chúa Hằng Hữu đã phán. 13Phải, từ nay Ta chứng tỏ Ta là Chân Thần, không ai ngăn được tay Ta. Khi Ta tiến hành công việc, ai còn dám chống nghịch?

Đấng Cứu chuộc

14Chúa Hằng Hữu, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán: "Vì các ngươi, Ta đang ra lệnh bắt tất cả dân Ba-by-luân làm tù binh, tiếng chúng la khóc vang lên từ các chiến thuyền. 15Ta là Chúa Hằng Hữu, Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo nên Y-sơ-ra-ên, và là Vua các ngươi. 16Chúa Hằng Hữu, Đấng mở đường giữa đại dương và vạch lối giữa ba đào, đã phán vậy. 17Quân địch với các chiến xa, kỵ binh, bộ binh và các lực lượng võ trang hùng mạnh đều ngã chết trên chiến trường, không bao giờ vùng dậy nữa. Họ bị chà nát và tiêu diệt như người ta dập tắt tim đèn. 18Đừng nhớ lại quá khứ đen tối! Đừng nhắc mãi những chuyện đau buồn. 19Này, Ta sẽ làm một việc mới; nó sắp xuất hiện, ngươi không biết sao? Ta sẽ mở thông lộ giữa đồng hoang, khơi sông ngòi để tưới nhuần sa mạc. 20Thú rừng sẽ tôn vinh Ta, chó rừng và đà điểu con sẽ ca ngợi Ta vì ta đem nước tưới đồng khô hạn và cho sông ngòi chảy giữa sa mạc để dân Ta uống cho đã khát. Đó là dân Ta chọn lựa. 21Ta đã tạo nên dân ấy cho Ta để họ ca ngợi Ta.

Tội lỗi của Y-sơ-ra-ên

22Nhưng nhà Gia-cốp không kêu cầu Ta; Y-sơ-ra-ên đã chán Ta. 23Các ngươi không đem chiên con tế thiêu đến cho Ta. Cả đến tế lễ các ngươi cũng không tôn vinh Ta. Ta đâu có buộc các ngươi dâng tế lễ! Ta đâu có phiền các ngươi xông trầm hương! 24Các ngươi không đem bạc mua mía ngọt cho Ta. Các ngươi không làm cho Ta dầy bụng với những sinh tế béo ngậy. Trái lại, tội lỗi các ngươi làm Ta đau lòng; gian ác các ngươi làm Ta lo lắng. 25Ta là Đấng xóa bỏ tội lỗi các ngươi và quên hẳn gian ác các ngươi, vì chính mình Ta. 26Hãy nhắc cho Ta nhớ; các ngươi hãy cùng Ta ra tòa để các ngươi được trắng án. 27Tổ phụ các ngươi từ các đời trước đều đã phạm tội và chống nghịch Ta. 28Nên Ta sẽ làm nhục các thầy tế lễ tối cao, phó Gia-cốp vào tay quân địch và bỏ mặc Y-sơ-ra-ên cho những người phỉ báng.