49

Lời chúc tiên tri của Gia-cốp cho các con trai mình

1Gia-cốp bảo các con trai hội họp để nghe ông nói trước việc tương lai của họ.
2Các con trai Gia-cốp, hãy họp lại đây,
Để nghe lời của Y-sơ-ra-ên:
3Ru-bên, con trưởng nam,
Là sinh lực và sức mạnh trẻ trung ta,
Với vinh dự và quyền năng tột đỉnh,
4Nhưng con bồng bột như thủy triều
Nên đánh mất quyền huynh trưởng
Con đã vào phòng cha Làm ô uế giường nệm.
5Hai anh em Si-mê-ôn, Lê-vi
Sử dụng khí giới quá bạo tàn
6Linh hồn ta! hãy tránh xa chúng nó,
Tâm linh ta! chớ tham gia việc bất nhân
Trong cơn giận, chúng đổ máu người
Cắt gân bò đực để vui chơi
7Cơn giận chúng nó bị nguyền rủa,
Vì quá hung tàn, độc địa.
Cha sẽ phân tán dòng dõi hai anh em
Khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên.
8,9Giu-đa! Con được các anh em ca tụng
Vì con chiến thắng kẻ thù xâm lăng
Giu-đa là sư tử tơ chúa động
Các con trai cha gặp con đều phủ phục.
Oai hùng đem mồi về sau cuộc đi săn
Ngồi, nằm uy nghi tựa sư tử đực
Như sư tử cái ai dám đánh thức.
10Cây quyền trượng chẳng xa lìa Giu-đa,
Gậy lập pháp cũng không rời tay tử túc,
Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện ra
Và được toàn dân vâng phục.
11Con sẽ buộc lừa vào cành nho
Dùng rượu nho giặt y phục.
12Mắt con đậm màu rượu huyền.
Sữa nhuộm trắng răng con.
13Sa-bu-luân sẽ sống tại bờ biển
Có hải cảng cho tàu cập bến,
Ranh giới con đến gần Si-đôn.
14Y-sa-ca là con lừa lực lưỡng
Nằm cạnh các bao hàng,
15Đến nơi tốt đẹp liền tận hưởng
Thấy cảnh vui tươi lại muốn giành
Nên đành chịu cúi vai chở nặng
Và buộc lòng phục dịch đàn anh.
16Đan sẽ xử đoán dân mình,
Như những tộc khác của Y-sơ-ra-ên
17Đan là con rắn độc bên đàng
Rình cắn gót ngựa,
Khiến kỵ sĩ nhào lăn!
18Lạy Chúa Hằng Hữu,
Con chờ trông ơn Ngài giải cứu!
19Gát sẽ bị quân thù đột kích,
Nhưng con sẽ đuổi địch chạy dài.
20A-se sản xuất nhiều thức ăn ngon,
Và dọn yến tiệc cho vua chúa.
21Nép-ta-li là nai cái thong dong
Nằm trong chuồng ung dung, thoải mái
Dệt những lời cẩm tú văn chương..
22Giô-sép là một cây sai trái,
Mọc lên bên bờ suối trong xanh,
Cành lá vượt vách thành.
23Con bị kẻ thù khiêu khích,
Tấn công và hãm hại;
24Nhưng, nhờ Chúa Toàn năng của cha
Là Đấng Chăn chiên vĩ đại,
Vầng Đá của Y-sơ-ra-ên,
Cung tên con luôn luôn luôn vững bền
Cánh tay con càng thêm lanh lợi,
25Thượng Đế của cha sẽ giúp đỡ,
Chúa Toàn năng ban phúc, phù hộ.
Con sẽ được dồi dào phúc hạnh:
Phúc lành trên trời cao
Phúc lành nơi đất thấp
Phúc lành nuôi dưỡng và sinh sản
26Phúc lành cha chúc cho con
Sẽ cao hơn phúc lành của tổ tiên,
Lên đến các ngọn núi trường tồn.
Các phúc lành này sẽ giáng trên Giô-sép
Trên đỉnh đầu của người lãnh đạo anh em.
27Bên-gia-min là chó sói săn mồi,
Buổi sáng con tiêu diệt kẻ thù
Đến chiều phân chia chiến lợi phẩm."
28Đó là những lời Y-sơ-ra-ên chúc cho 12 con trai, mỗi người một lời chúc riêng biệt.

Lời trối của Gia-cốp và lúc chết

29,30Ông dặn bảo họ: "Cha sắp qua đời. Các con hãy chôn cha nơi phần mộ tổ tiên, trong hang đá cánh đồng Mạc-bê-la, gần Mam-rê, xứ Ca-na-an, mà Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn, người Hê-tít để làm nghĩa trang. 31Người ta đã an táng Áp-ra-ham và Sa-ra, Y-sác và Rê-bê-ca, và cha cũng đã chôn Lê-a tại đó. 32Cánh đồng và hang đá ấy do con cháu Hê-tít bán lại."
33Gia-cốp dứt lời, nằm xuống giường và nhắm mắt tắt hơi.