63

Nar Yêhôva Plơng Bôk

1Mbu moh aơ văch tă bơh bri Êdom, bơh ƀon Bôsra, soh bok ao chăng, bok ao chrêk rmah, hăn panăp ma nau katang brah păng?" Gâp nơm yơh, nơm mbơh nau sŏng srăng, nơm brah dơi tâm rklaih." 2Mâm ƀư bok ao may chăng, jêng tâm ban ma bok ao nơm jot play kriăk ƀâu tâm drŏng? 3"Gâp jot jêh drŏng dak play kriăk ƀâu êng gâp, jêh ri mâu geh du huê phung ƀon lan ndrel ma gâp ô. Gâp jot jêh khân păng ma nau gâp ji nuih, gâp ntrâm jêh khân păng ma nau gâp ji nuih mham khân păng mprănh ta bok ao gâp jêh ri gâp kĭn lêt jêh lĕ rngôch bok ao gâp. 4Yor lah nuih n'hâm gâp mĭn ma nar plơng bôk jêh ri năm gâp tâm chuai tât jêh. 5Gâp uănh, ƀiă lah mâu geh nơm kơl ôh; gâp hih rhâl lah mâu geh nơm rdâng ôh. Pô ri ti gâp nơm ƀư tât nau tâm rklaih, jêh ri nau gâp ji nuih rdâng gâp. 6Gâp jot jêh phung ndŭl mpôl bunuyh ma nau gâp nuih, gâp ăn khân păng nhŭl ndrănh jêh ma nau gâp ji nuih, jêh ri gâp ƀư pling jêh mham khân păng ta neh."

Nau Yêhôva Bư Ueh Ma Phung Isarael

7Gâp mra nkoch bri nau Yêhôva jăp, nau tâm rnê ma Yêhôva, tĭng nâm lĕ nau Yêhôva ƀư ăn jêh ma he, jêh ri nau păng ƀư ueh âk ma ngih Isarael, nau păng ăn jêh ma khân păng tĭng nâm nau păng yô̆ jêh ri ƀư răp jăp rmeh ler. 8Yor lah păng lah jêh: "Na nê̆ khân păng jêng ƀon lan gâp, phung kon mâu mra ƀư ma nau mƀruh ôh"; pô ri păng jêng jêh Nơm Tâm Rklaih khân păng. 9Tâm lĕ rngôch nau rêh ni khân păng, păng geh nau rêh ni lĕ, jêh ri oh mon ueh păng gŭ ndrel tâm rklaih jêh khân păng. Ma nau păng rŏng jêh ri yô̆ păng tâm chuai jêh khân păng; păng chông leo khân păng lĕ rngôch nar rnôk kăl e.
10Ƀiă lah khân păng tâm rdâng jêh ri ƀư rngot jêh Brah Huêng Ueh păng; Yor nây păng plơ̆ jêng rlăng khân păng, păng nơm tâm lơh đah khân păng. 11Jêh ri phung ƀon lan păng kah gĭt ma nar rnôk kăl e, jêh ri ma Y-Môis oh mon păng. Ntă nơm ăn khân păngluh hao bơh dak mƀŭt ndrel ma rmăk biăp ma phung biăp păng? Ntă nơm dơm jêh Brah Huêng Kloh Ueh păng ta nklang khân păng, 12nơm tâm mpơl nau katang chrêk rmah păng pa ma Y-Môis, nơm nkhah đah ta năp khân păng gay ma njêng păng nơm amoh lư n'gar n'ho ro, 13nơm leo khân păng rgăn ta ntŭk jru? Tâm ban ma du mlâm seh tâm ndrêch rdah, khân păng mâu nchêh ôh. 14Tâm ban ma ndrôk jŭr hăn ta rlŭng. Brah Huêng Ueh Yêhôva ăn ma khân păng nau rlu. Pô ri may njŭn jêh phung ƀon lan may gay njêng ma may nơm amoh chrêk rmah.

Nau Mbơh Sơm Dăn Nau Yô̆ Jêh Ri Nau Kơl

15Kŭnh mêt bơh trôk jêh ri uănh bơh ntŭk may gŭ kloh ueh jêh ri chrêk rmah mbah nau duh nđơr may jêh ri kan nau brah may? May mâu hôm tâm mpơl ma hên ôh nau may rŏng jêh ri yô̆. 16Yor lah may jêng mbơ̆ hên, nđâp tơ lah Y-Abraham mâu gĭt năl ôh hên, jêh ri Y-Israel mâu lĕ gĭt năl hên; Ơ Yêhôva, may yơh jêng mbơ̆ hên, bơh rnôk n'ho ro nây may jêng Nơm Tâm Chuai hên. 17Ơ Yêhôva, mâm ƀư may ăn hên nkhah du bơh trong may, jêh ri ƀư dăng nuih n'hâm hên kŏ hên mâu hôm klach yơk ma may ôh? Plơ̆ sĭt hom yor phung oh mon may, phung ndŭl mpôl drăp ndơn may. 18Phung ƀon lan kloh ueh may geh jêh jrô kloh ueh may ƀât lât, ƀiă lah aƀaơ aơ phung rlăng đah hên jot jêh jrô nây. 19Hên jêng jêh tâm ban ma phung may mâu mâp chiă uănh ôh, tâm ban ma phung bu mâu rnha ma amoh may ôh.