51

Nau Ngơi Tâm Bonh Siôn

1"Gŭ iăt hom gâp, Ơ khân may phung joi nau sŏng srăng, phung joi Yêhôva. Ăn khân may uănh ma lŭ ntŭk bu trah jêh khân may, ma ntu jru ntŭk bu đŏt sŏk jêh khân may. 2Ăn khân may uănh Y-Abraham mbơ̆ khân may, jêh ri ma H'Sara nơm deh ma khân may. Tơ lah gâp kuăl jêh păng, păng gŭ ka nŏng du huê, gâp mŏt ton ma păng, jêh ri ăn păng jêng bĭk. 3Na nê̆ Yêhôva mra tâm bonh ƀon Siôn. Păng mra tâm bonh lĕ rngôch ntŭk păng hŏng, păng mra ăn bri rdah păng jêng tâm ban ma Êđen, păng mra ăn bri hŏng păng jêng tâm ban ma đang trau Yêhôva. Nau hâk jêh ri nau maak mra gŭ ta nây, nau tâm nrê jêh ri bâr mprơ.
4"Ơ phung ƀon lan gâp, iăt hom gâp. Ơ phung ndŭl mpôl gâp, rkêng hom tôr ma gâp. Yor lah nau vay mra luh bơh gâp, jêh ri nau sŏng gâp mra jêng nau ang ma phung ndŭl mpôl bunuyh. 5Nau sŏng srăng gâp dăch tât ngăch, nau gâp tâm rklaih dăch tât jêh, jêh ri nting tur gâp mra ƀư tât nau di ma phung ndŭl mpôl bunuyh. Lĕ rngôch bri kơh dak mƀŭt, kâp gân gâp, khân păng rnơm ma nting tur gâp.
6N'gơr hom măt khân may kalơ trôk, jêh ri uănh hom ta neh ntu tâm dâng. Yor lah trôk mra roh nâm bu nhhuk ŭnh, neh ntu ơm mra sat nâm bu kho ao, jêh ri phung gŭ ta nây mra khĭt tâm ban ma rhuay. Ƀiă lah nau gâp tâm rklaih mra hôm n'ho ro, jêh ri nau sŏng srăng gâp mâu blau lôch ôh.
7"Iăt hom gâp, Ơ khân may phung gĭt nau sŏng srăng, phung ƀon lan geh nau vay gâp tâm nuih n'hâm khân may. Lơi klach ôh ma nau bunuyh nduyh, jêh ri lơi uh ah ôh ma nau khân păng rak suai. 8Yor lah nchiăr mra sa khân păng tâm ban ma du blah bok, jêh ri rhai mra sa khân păng tâm ban ma brai rsau biăp. Ƀiă lah nau sŏng srăng gâp mra gŭ n'ho ro, jêh ri nau gâp tâm rklaih mra tât ma lĕ rngôch rnôk."
9Kah rngăl hom, kăl rngăl hom, soh hom nau katang, Ơ nting tur Yêhôva! Kah rngăl hom tâm ban ma rnôk kăl e ri, rnôk saơm. Mâu di hĕ may koh jêh bri Êjipt jê jê̆, nơm ntâp jêh bêih nhŭk nhăk? 10Mâu di may hĕ ƀư suăt jêh dak mƀŭt, dak tâm ntŭk jru ngăn, nơm ăn ntŭk jru tâm dak mƀŭt jêng trong gay ma phung may tâm chuai jêh dơi rgăn?
11Phung Yêhôva tâm chuai jêh mra lŏ sĭt, jêh ri văch ta ƀon Siôn ma nau mprơ, ndô đon hađăch nau maak n'ho ro; khân păng mra geh nau maak jêh ri nau hâk răm, nau rngot jêh ri nau vơl nđor mra du lĕ.
12"Gâp, gâp yơh jêng nơm tâm bonh khân may. Mbu may jêng kŏ may klach ma bunuyh blau khĭt, jêh ri ma kon bu klâu bunuyh jêng tâm ban ma gơ̆? 13May chuêl jêh Yêhôva, Nơm Njêng may, nơm ling jêh trôk jêh ri dơm jêh ntu neh ntu. May klach mro lĕ nar yor nau nơm tŭn jot ji nuyh, tơ lah păng nkra ŭch ƀư rai. Mbah nau ji nuyh nơm tŭn jot? 14Djê̆ lê̆ ta nây bu mra tâm rklaih phung jêng bună. Khân păng mâu mra khĭt tâm ndrung bu nă ôh, mâu lĕ khân păng pưt ndơ sông sa. 15Yor lah gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may, nơm ăn dak mƀŭt rbuh jêh ri ăn mpiăt dak păng ƀư nteh. "Yêhôva ma phung tahan jêng amoh păng. 16Gâp dơm jêh nau gâp ngơi tâm trôm mbung may, jêh ri pôn jêh may ma gui ti gâp, dôl ling trôk jêh ri dơm mbon neh ntu, jêh ri lah ma ƀon Siôn. 'Khân may jêng phung ƀon lan gâp.'"
17Kah rngăl hom, kah rngăl hom! Dâk hom may, Ơ ƀon Yêrusalem, phung nhêt jêh bơh ti Yêhôva kachok nau păng ji nuih, phung nhêt kŏ lĕ jêh tâm khăl ăn hăn ndĭt ndiu. 18Mâu geh du huê tâm phung kon bu klâu păng deh jêh blau gai păng ôh; mâu geh ôh du huê tâm lĕ rngôch phung kon bu klâu păng rong jêh mra kuăn ti păng. 19Bar nau jêr aơ tât jêh ma khân may. Mbu nâm nhĭm nhhiăng yor may? nau jêng rngol jêh ri nau ƀư rai, nau sa sât ji ngot jêh ri đao tak; mbu mra tâm bonh khân may? 20Phung kon bu klâu may khĭt huăr jêh, khân păng gŭ lâng săk tâm lĕ jônh trong tâm ban ma jun geh nhuăl. Khân păng bêng ma nau Yêhôva ji nuih, nau Brah Ndu khân may nduyh.
21Yor nây iăt hom nau aơ, Ơ nơm rêh ni, nơm nhŭl ndrănh ƀiă lah mâu di ma dak play kriăk ƀâu ôh. 22Pô aơ Kôranh Brah may, Yêhôva Brah Ndu may, nơm n'gang nau ƀon lan păng lah: "Aơ, gâp sŏk lơi jêh ka chok nau hăn ndĭt ndĭl bơh ti may; may mâu mra nhêt đŏng ôh khăl nau gâp ji nuih. 23Gâp mra dơm păng tâm ti phung ƀư rêh ni may, phung lah jêh ma may. 'Kŭnh hom may, gay ma hên dơi rgăn.' Jêh ri may ăn jêh ndŭr kơi may jêng tâm ban ma neh, tâm ban ma trong ăn khân păng rgăn."