58

1"Nter huy hom, lơi rdŭt ôh; nter huy tâm ban ma du mlâm nŭng. Mbơh hom ma phung ƀon lan gâp nau khân păng rlau nau vay, jêh ri ma ngih Yakôb nau tih khân păng. 2Ƀiă lah ăp nar khân păng joi gâp, jêh ri jan lah maak gĭt năl trong gâp, tâm ban ma khân păng jêng du ndŭl mpôl ƀư nau sŏng srăng jêh ri mâu chalơi ôh nau Brah Ndu khân păng ntăm. Khân păng dăn ma gâp nau phat dôih sŏng, khân păng jan lah maak Brah Ndu hăn dăch khân păng. 3'Moh khlay hên ver sông sa tơ lah may mâu saơ ôh? Moh khlay hên ƀư jêr hên nơm tơ lah may mâu chrê ma nau nây ôh?" Ƀiă lah nar khân may ver sông sa khân may joi nau ƀư maak ma khân may nơm. Jêh ri tŭn jot lĕ rngôch phung pah kan ma khân may.
4Aơ, khân may ât sông sa gay ma tâm djrel jêh ri tâm rlăch, jêh ri ŭch tŭr ma ti nau ƀai. Nau khân may ât sông sa tâm ban ma nar aơ mâu mra ăn ôh bu tăng bâr khân may ta kalơ.
5Di lĕ nau ât sông sa pô aơ gâp săch jêh, kanŏng prăng du nar bunuyh tâm tông bâr păng nơm? Di lĕ kanŏng kŭnh bôk tâm ban ma du mlâm rpho jêh ri gŭ ta kalơ ƀau jêh ri buh? Khân may mra rnha nau nây jêng ât sông sa jêh ri du nar ƀư maak ma Yêhôva lĕ?
6"Mâu di hĕ pô aơ jêng nau ât sông sa gâp săch; doh lơi rse rvăk nau ƀai, rơih lơi brăt kât mâng mbăk, ăn jêng kon me phung bu tŭn jot, jêh ri kêch lơi ăp mâng mbăk? 7Mâu di hĕ jêng nau tâm pă ndơ sông sa khân may ma nơm ji ngot, jêh ri njŭn leo tâm ngih khân may phung o-ach mâu geh ngih ôh, tơ lah khân may saơ nơm rih hôk, sâm soh an păng, jêh ri lơi dun ma ndŭl mpôl khân may ôh?
8Rnôk nây nau maak khân may mra n chrat tâm ban ma bhit rvi, jêh ri nau ƀư bah khân may mra tât gơnh; nau sŏng srăng khân may mra hăn ta năp khân may, jêh ri nau chrêk rmah Yêhôva mra gak pakơi khân may. 9Rnôk nây khân may mra kuăl, jêh ri Yêhôva mra plơ̆ lah: Khân may mra nter vơh vơl jêh ri păng mra lah: Aơ, ta aơ gâp. "Tơ lah sŏk lơi mâng mbăk bơh tâm nklang khân may, nđâp nau nchŏng nglao ti jêh ri nau ngơi ƀai, 10tơ lah khân may ăn ndơ sông sa may nơm ma nơm ji ngot tơ lah khân may n'hơm bunuyh rêh ni, rnôk nây nau ang khân may mra luh tâm nau ngo, jêh ri nau ngo khân may mra jêng tâm ban ma nar nklang bôk. 11Yêhôva mra njŭn khân may ƀaƀơ; păng mra têk leo khân may tâm ntŭk duh nar nđat, jêh ri păng mra ăn nting khân may jêng katang. Khân may mra jêng tâm ban ma du lôk đang trau bu djrah dak, tâm ban ma du ntu dak mâu blau suăt ôh. 12Bu mra rdâk tay ntŭk ơm khân may rai jêh, khân may mra nkra tay mbon ơm bơh âk rnôk rlau jêh; bu mra rnha khân may phung trôm pêr rhuh phung nkra tay trong geh ngih bu gŭ.

Nau Djôt Prăp Nar Saƀat

13"Tơ lah khân may rlu pah kan tâm nar Saƀat, mâu ƀư ôh nau khân may ŭch tâm nar kloh ueh gâp, jêh ri rnha nar Saƀat jêng nau maak jêh ri nar kloh ueh Yêhôva khư bu yơk; jêh ri tơ lah khân may yơk ma nar Saƀat mâu ƀư ôh tĭng nâm trong khân may nơm, mâu joi ôh nau ƀư maak ma khân may nơm, mâu lĕ ngơi nau dơm dam, 14Rnôk nây khân may mra gŭ nau maak tâm Yêhôva jêh ri gâp mra ăn khân may hao ta ntŭk prêh lơn tâm bri neh; gâp mra siăm khân may ma drăp ndơn Y-Yakôb che khân may "Yor lah trôm mbung Yêhôva ngơi jêh nau nây.