53

1Mbu nâm chroh jêh ma nau hên mbơh, jêh ri ma mbu nâm kan nting tur Yêhôva ƀư tâm mpơl jêh? 2Yor lah păng văch ma toyh jêh ta năp Yêhôva tâm ban ma du ndơ nse bu tăm, tâm ban ma nkeh luh jêh bơh neh sơh. Păng mâu hôm jêng đŏng mâu lah nau ueh ôh kŏ ăn he ŭch uănh ma păng, jêh ri mâu geh nau ueh ôh kŏ he rŏng ma păng. 3Păng jêng nơm bu tâm rmot jêh ri dun jêh, du huê bunuyh gĭt rngot jêh ri gĭt năl nau ji. Tâm ban ma du huê bu pôn muh măt păng, bu tâm rmot ma păng, jêh ri he mâu yơk ma păng ôh.
4Na nê̆ păng tuy jêh nau ji kuet he, păng anh jêh nau rngot klâng he, ƀiă lah he kơp păng tâm ban ma nơm Brah Ndu tâm rmal, nơm Brah Ndu dong jêh ri ƀư rêh ni. 5Ƀiă lah bu ƀư sôt jêh păng yor nau he rlau nau vay ƀư rmanh jêh păng yor nau kue he; nau tâm rmal tŭp ta păng ăn nau ngăch prăl ma he, jêh ri yor nau plưch sôt păng he bah jêh. 6Lĕ rngôch he tâm ban ma biăp nkhah du jêh, ăp nơm he teng tĭng trong păng nơm; jêh ri Yêhôva dơm jêh ta păng nau kue lĕ rngôch he.
7Bu tŭn jot păng jêh ri ƀư rêh ni păng, ƀiă lah păng mâu mâp ha mbung păng ôh; tâm ban ma du mlâm kon biăp bu njŭn ta ntŭk bu sreh nkhĭt, tâm ban ma du mlâm kon biăp mlo ta năp phung nkăp rsau păng, tâm ban pô nây lĕ păng mâu hămbung păng ôh. 8Ma nau tŭn jot jêh ri nau phat dôih bu ngroh lơi jêh păng, bi ma phung rnôk păng mbu mâp mĭn ma bu nkhĭt jêh păng yor nau phung ƀon lan gâp rlau jêh nau vay? 9Bu ăn môch ma păng ndrel ma phung ƀai, ndrel ma du huê bunuyh ndrŏng tơ lah păng khĭt, nđâp tơ lah păng mâu mâp ƀư nau mhĭk kađôi lĕ, jêh ri trôm mbung păng mâu mâp ngơi nau ndơm ôh.
10Ƀiă lah jêng nau ƀư maak ma Yêhôva ƀư bŭr sôt mâm săk ôbăl; ƀư ăn ôbăl ji tơ lah bu ăn huêng ôbăl jêng ndơ nhhơr yor nau tih; bu mra saơ phung kon sau ôbăl, jêh ri mra njong nar ôbăl jêh ri nau Yêhôva ŭch dơi jêng ngăn tâm ti Păng. 11Jêh ri mra saơ rplay khlay bơh nau rêh ni nây jêh ri mra maak. Ma nau păng blau mĭn Oh Mon Sŏng gâp mra ăn bu kơp sŏng âk bunuyh; jêh ri păng mra tuy nau kue khân păng.
12Yor nây gâp mra tâm pă ma păng du kô̆ ndrel ma phung toyh, jêh ri păng mra pă ndơ pit sŏk ndrel ma phung katang, yor lah păng nkhŭt jêh huêng păng ma nau khĭt, jêh ri bu kơp păng ndrel ma phung rlau nau vay. Ƀiă lah păng tuy jêh nau tih âk bunuyh, jêh ri mbơh sơm an ma phung rlau nau vay.