49

Ntông Păr Yêhôva Mra Jêng Nau Ang Ma Phung Ndŭl Mpôl Bunuyh

1Ơ lĕ rngôch kô dak, iăt hom gâp! Ơ phung ƀon lan gŭ ngai, rkêng hom tôr! Yêhôva kuăl jêh gâp bơh ndŭl, bơh ndŭl me gâp păng tâm amoh gâp. 2Păng ăn trôm mbung gâp jêng tâm ban ma đao hơr ngăn păng pôn jêh gâp tâm gui ti păng; păng njêng gâp du mlâm hăr mplanh, păng pôn jêh gâp tâm trôm dĭng kăm (dĭng hăr) păng. 3Păng lah ma gâp, "May jêng oh mon gâp, Isarael, tâm may gâp mra mpơl nau chrêk rmah gâp." 4Ƀiă lah gâp lah, "Gâp pah kan jêh dơm dam, gâp dŏng jêh nau katang gâp ma nau dơm, mâu khlay ôh. Ƀiă lah na nê̆ nau khư ma gâp gŭ ndrel ma Yêhôva, jêh ri nau nkhôm gâp gŭ ndrel ma Brah Ndu." 5Aƀaơ aơ, pô aơ Yêhôva, nơm njêng jêh gâp tâm ndŭl ăn jêng oh mon păng, gay njŭn sĭt phung Yakôk ma păng, jêh ri tâm rƀŭn phung Isarael ma păng, yor lah gâp geh nau yơk ta năp măt Yêhôva, jêh ri Brah Ndu gâp jêng jêh nau katang gâp. 6Păng lah, "Jêng nau jê̆ ir ma may jêng oh mon gâp gay rdâk đŏng phung ndŭl mpôl Yakôb jêh ri rdâk đŏng phung Isarael hôm. Gâp tâm ban lĕ ăn may mra jêng nau ang ma phung bu năch, gay ma nau gâp tâm rklaih dơi tât ta dŭt bri dŭt neh." 7Pô aơ Yêhôva, Nơm Tâm Chuai jêh ri nơm Kloh Ueh Isarael lah ma nơm bu rmot ngăn, ma nơm phung ndŭl mpôl bunuyh nuih, ma oh mon phung Kôranh Chiă Uănh: "Phung hađăch mra saơ jêh ri dâk, nđâp phung kon hađăch mra păn mbah, yor Yêhôva, nơm jêng răp jăp, Nơm Kloh Ueh Isarael, nơm săch jêh may."

Nau Ton Ma Nau Plơ̆ Rdâk Siôn

8Pô aơ Yêhôva lah: "Tâm nar di gâp mra lŏ plơ̆ lah ma may, jêh ri tâm nar nau tâm rklaih gâp mra kơl may; gâp mra n'gang prăp may jêh ri ăn may jêng du nau tâm rnglăp đah phung ƀon lan, gay plơ̆ rdâk bri, gay tâm pă chăm drăp ntŭk rngol; 9lah ma phung bu nă. 'Luh hom!' ma phung gŭ tâm nau ngo, 'Tâm mpơl hom may nơm!' Khân păng mra sông sa rŏ trong, jêh ri khân păng mra nkuĭl gơ̆ ta kalơ lĕ rngôch yôk hil. 10Khân păng mâu mra ji ngot ôh, mâu lĕ ji hir, sial duh mâu lah ring duh nar mâu mra ƀư ma khân păng ôh, yor lah nơm yô̆ ma khân păng mra njŭn khân păng, păng mra gai khân păng dăch tu dak. 11Gâp mra ăn lĕ rngôch yôk gâp jêng trong, trong toyh gâp bu mra n'hao. 12Aơ phung aơ mra văch tă bơh ngai bơh dor lơ jêh ri bơh dâng, phung êng tă bơh bri Sinim." 13Ơ trôk, mprơ hâk răm hom, maak hom, Ơ neh ntu; Ơ yôk, nter troh mprơ hom! Yor lah Yêhôva bonh leng jêh phung ƀon lan păng, jêh ri mra yô̆ ma phung rêh ni.
14Ƀiă lah ƀon Siôn lah, "Yêhôva dun jêh gâp. Kôranh Brah gâp chuêl jêh gâp." 15Dơi lĕ du huê bu ur chuêl pu toh ma kon păng, kŏ păng mâu yô̆ ôh ma kon păng bơh ndŭl păng? Nđâp tơ lah păng dơi chuêl, ăt gâp mâu mra chuêl may ôh. 16Aơ, gâp tor treh jêh may ta mpang ti gâp; pêr may hôm ƀaƀơ ta năp măt gâp. 17Phung plơ̆ rdâk may ƀư ngăch, jêh ri phung ƀư rai jêh may du bơh may.
18N'gơr măt may uănh văr jŭm dăr; lĕ rngôch khân păng tâm rƀŭn ndrel văch ma may. Tĭng nâm gâp gŭ rêh. Yêhôva lah, may mra sâm nsoh may nơm ma lĕ rngôch khân păng tâm ban ma ndơ nkrơ̆ ueh, may mra rêt may nơm đah khân păng tâm ban ma du huê bu ur tâm nkol jêh. 19"Nanê̆ ntŭk hŏng may, ntŭk rngol may, jêh ri neh may bu ƀư rai jêh mra jêng hăt ir ma phung ƀon lan may, jêh ri phung ƀư rai may mra gŭ ngai. 20Phung kon may deh dôl rnôk nhĭm nhhiăng ăt mra lah ma tôr may, 'Ntŭk aơ rhăt ir ma hên, ăn hom ntŭk toyh lơn ma hên dơi gŭ! 21Dôl nây mra lah tâm nuih n'hâm may, 'Mbu deh jêh phung aơ ma gâp? Yor lah gâp roh jêh kon jêh ri jêng bu ur ndrô gông, bu nsot jêh gâp, bu chalơi jêh gâp. Ƀiă lah mbu nâm rong an phung aơ? Aơ, bu chalơi gâp gŭ êng, bơh phung aơ văch tât?
22Pô aơ Kôranh Brah Yêhôva lah; 'Aơ, gâp mra yơr ti gâp ma phung ndŭl mpôl bunuyh gâp mra n'hao bok pla gâp ma âk phung ƀon lan, jêh ri khân păng mra chông phung kon bu klâu may ta ntang ntơh khân păng, jêh ri khân păng mra tuy an phung kon bu ur may ta kalơ săng nglik khân păng. 23Phung hađăch bu klâu mra jêng mbơ̆ rong siăm may, jêh ri phung hađăch bu ur mra jêng me sâm pu may. Khân păng mra chŭn măt nđĭl ta neh ta năp may, jêh ri rli ndruyh ta jâng may. Dôl nây may mra gĭt gâp jêng Yêhôva; mbu nâm kâp gân gâp mâu mra bêk ôh."
24Dơi lĕ bu sŏk lơi ndơ pit bơh nơm katang. Mâu lah bu dơi tâm rklaih lĕ phung bu nă bơh nơm janh ƀai? 25Na nê̆ Yêhôva lah pô aơ: "Nđâp ma bu mra sŏk sĭt phung bu nă bơh nơm katang, jêh ri bu mra tâm rklaih ndơ sŏk pit bơh phung janh ƀai; yor lah gâp mra tâm rlăch đah phung tâm rlăch đah may, jêh ri gâp mra tâm rklaih phung kon may. 26Gâp mra ăn phung tŭn jot may sa nglay khân păng nơm; khân păng mra nhŭl nhêt mham khân păng nơm tâm ban ma nhêt dak ndrănh mhe. Dôl nây lĕ rngôch bunuyh mra gĭt ma gâp jêng Yêhôva, Nơm Tâm Rklaih may, Nơm Tâm Chuai may, Nơm Brah Phung Yakôb."