13

Nau Brah Ndu Ngơi Di ma Phung Babilôn

1Nau Brah Ndu ngơi di ma bri Babilôn. Y-Êsai kon bu klâu Y-Amôt saơ jêh. 2N'hao hom bok pla ta kalơ yôk hil, nter ăn huy ma khân păng, vơch ti jă khân păng lăp mpông pêr phung kôranh toyh 3Gâp nơm ntăm jêh ma phung kloh ueh gâp; gâp kuăl jêh phung bunuyh janh katang, ăn khân păng ƀư tât nau gâp ji nuih, phung răm maak kâp ƀư nau gâp ŭch. 4Iăt hom, geh nau uh ah ta kalơ yôk, tâm ban ma geh âk bunuyh! Iăt hom, âk ƀon bri hađăch drâu drâu, tâm ban ma phung bunuyh tâm rƀŭn ndrel n'grŭp! Yêhôva ma phung tahan tâm rƀŭn phung tahan ma nau tâm lơh. 5Yêhôva jêh ri phung păng đă ƀư tât nau păng ji nuih, văch bơh âk bri ngai, bơh dŭt trôk, gay ƀư rai lĕ bri.
6Nhĭm nhhiăng hom, yor lah nau Yêhôva dăch jêh; nar nây mra tât tâm ban ma nau ƀư rai bơh Nơm Geh Lĕ Nau Brah. 7Yor nây lĕ rngôch ti mra jêng rơ-ai, jêh ri nuih n'hâm ăp nơm bunuyh mra hŭch. 8Khân păng mra uh ah, nau ji katang jêh ri nau rngot mra tât ma khân păng; khân păng mra gŭ ji tâm ban ma bu ur bêch veng ŭnh. Khân păng mra tâm uănh ndrăng khân păng nơm ma nau klach, muh măt khân păng mra jêng tâm ban ma ŭnh. 9Aơ, nar Yêhôva ntơm văch jêh, jêng nar mhĭk, ma nau ji nuih jêh ri khek katang, gay ăn bri neh jêng rngol, jêh ri ŭch ƀư rai phung tih bơh nây. 10Yor lah mănh tâm trôk jêh ri lĕ rngôch mănh ang tâm trôk, mâu mra sol nau ang ôh; nar mra jêng ngo tơ lah păng lah, jêh ri khay mâu hôm nchrat ang ôh.
11Gâp mra tâm rmal neh ntu yor nau mhĭk khân păng, jêh ri phung ƀai yor nau kue khân păng. Gâp mra ƀư lôch nau sưr phung rnam, jêh ri gâp mra ƀư roh nau sưr phung ƀư ƀai. 12Gâp mra ăn bunuyh ni lơn ma mah rhên, mpêt lơn ma mah chrêk bơh bri Ôphir. 13Yor nây gâp mra ăn trôk râm sâr, jêh ri neh ntu mra mpât n'gơ bơh ntŭk păng, yor nau Yêhôva ma phung tahan ji nuih, tâm nar nau păng ji nuih. 14Rnôk nây tâm ban ma du mlâm nkrŏng bu tĭng pănh, tâm ban ma phung biăp mâu geh nơm chiăp, ăp nơm mra sĭt ma phung ƀon lan păng nơm, ăp nơm mra du ta bri păng nơm. 15Bu mra ntâp bluh rho ăp nơm păng saơ, ăp nơm bu nhŭp mra khĭt ma đao. 16Bu mra mprah nkhĭt kon jê̆ khân păng ta năp măt khân păng nơm; bu mra sŏk pit ndơ tâm ngih khân păng, jêh ri n'gô̆ tom ur khân păng. 17Aơ, gâp mra nsônh phung Mêdơ ƀư ma khân păng, phung nây mâu chrê ma prăk, jêh ri mâu rŏng ma mah ôh. 18Khân păng mra nkhĭt phung bu klâu ndăm ma na; khân păng mâu mra yô̆ ôh ma phung kon se oh-bê, măt khân păng mâu mra nhhuach ma phung kon se ôh. 19Jêh ri Babilôn, ƀon chrêk rmah lơn ma lĕ rngôch bri hađăch ƀon ueh nchrat phung Kaldê yơk, mra jêng tâm ban ma ƀon Sôdôm jêh ri ƀon Gômôrơ tơ lah Brah Ndu ƀư rai khân păng. 20Mâu mra geh bunuyh hôm gŭ tâm ƀon nây ôh, tâm lĕ rô̆. Phung Arap mâu mra rdâk ngih bok khân păng ta nây ôh; phung rmăk biăp mâu lĕ khân păng ăn biăp khân păng bêch ta nây. 21Ƀiă lah mpa bri mra bêch ta nây, ngih ƀon nây mra bêng ma klang kô, sĭm ôtrus mra gŭ ta nây, be bri mra pâl rlưn ta nây. 22So bri mra mblu tâm pôih ƀon nây, jêh ri so bri mra mblu tâm ngih hađăch ueh. Mông bu tâm nal ma păng dăch tât jêh, jêh ri bu mâu mra njong nar đŏng ôh.