2

Nau Yêhôva Chiă Uănh Lam Ntŭk Ma Nau Đăp Mpăn

1Nau Y-Êsai kon bu klâu Y-Amôt saơ di ma bri Yuda jêh ri ƀon Yêrusalem. 2Tâm rnôk lôch dŭt yôk ngih Yêhôva bu mra n'hao ăn jêng kô yôk prêh lơn, jêh tâm n'hao păng ta kalơ lĕ rngôch mbon; Jêh ri lĕ rngôch ndŭl mpôl bunuyh mra nsŭn hăn ta păng. 3Âk phung ƀon lan mra văch jêh ri lah, "Kay lŏng, ăn he hăn hao ta yôk Yêhôva ta ngih Brah Ndu phung Yakôb, gay ma păng sâm nti trong păng ma he, jêh ri gay ma he dơi hăn tâm trong păng." Yor lah nau vay mra luh bơh ƀon Siôn, jêh ri nau Yêhôva ngơi mra luh bơh ƀon Yêrusalem 4Păng mra phat dôih phung ndŭl mpôl bunuyh jêh ri păng mra ngơi dôih ma âk phung ƀon lan. Khân păng mra chiăr đao gưm khân păng njêng kau kai, jêh ri tak khân păng njêng ƀư nhuĕ. Du phung ndŭl mpôl bunuyh mâu mra tŏk đao gưm ƀư ma ndŭl mpôl êng ôh, mâu lĕ khân păng mra nti tâm lơh.

Nau Yêhôva Phat Dôih Ma Phung Sưr

5Ơ ngih phung Yakôb, văch hom, ăn he hăn tâm nau ang Yêhôva. 6Yor lah may dun jêh phung ƀon lan may ngih phung Yakôb. Yor lah khân păng bêng ma nau rƀên bơh bri palơ, jêh ri ƀư tâm ban ma phung n'hŭm phung Philistin, jêh ri khân păng tâm kuăn ti đah phung bu năch mâu chroh ôh. 7Bri khân păng bêng ma prăk jêh ri mah, mâu geh n'har ôh ma nau ndrŏng khân păng. Bri khân păng bêng ma seh, jêh ri ndeh seh, 8Bri khân păng bêng ma rup brah, khân păng chon mon mbah ma kon ti khân păng nơm ƀư, ndơ nglao ti khân păng nơm nkra. 9Phung jê̆ bu mra ngroh phung toyh bu mra n'glưh. Lơi ta yô̆ ma khân păng ôh.
10Lăp hom tâm lŭ, jêh ri du krap hom tâm ndnuyh neh ta năp Yêhôva nhhu, jêh ri đah nau ntral nau chrêk rmah păng. 11Muh măt bunuyh rnam bu mra n'glưh jêh ri bu mra ƀư dêh rhêt phung sưr. Kanŏng Yêhôva mra geh nau tâm n'hao tâm nar nây.
12Yor lah Yêhôva ma phung ka han tâm nal jêh du nar păng mra ƀư ma lĕ phung sưr, ma phung rnam, jêh ri ma lĕ phung tâm n'hao khân păng nơm; 13ƀư ma lĕ rngôch tơm si sêdar sưr bri Liban, jêh ri ma lĕ rngôch tơm si têrêbin ta bri Basan; 14nđâp yôk, ma lĕ rngôch gôl prêh; 15ma lĕ rngôch ngih tŭm prêh, ma lĕ rngôch pêr king, 16ma lĕ rngôch kum păn Tarsis, jêh ri ma lĕ rngôch ndơ ƀư maak ma măt 17Păng mra tông bâr phung rnam, jêh ri mra n'hŭch phung sưr. Kanŏng êng Yêhôva mra geh nau tâm n'hao tâm nar nây.
18Rup brah mra rlau lôch.
19Phung bunuyh mra lăp tâm trôm yôk lŭ jêh ri tâm trôm ndruyh neh bơh ta năp nau Yêhôva nhhu jêh ri nau ntral nau chrêk rmah păng, tơ lah păng dâk gay ma nhhu nkrit neh ntu. 20Tâm nar nây phung bunuyh mra klŭp lơi ma ne jêh ri ma rêt-mbing rup brah prăk jêh ri rup brah mah khân păng, khân păng ƀư jêh prăp yơk mbah. 21Khân păng mra lăp tâm trôm nđa lŭ jêh ri tâm ntŭk ntu lŭng tâm lŭ ta năp nau Yêhôva nhhu nkrit jêh ri bơh nau ntral chrêk rmah păng, tơ lah păng dâk gay nhhu krit neh ntu.
22Lơi hôm rnơm ma bunuyh blau suh n'hâm, yor lah moh nau păng khlay?