25

Nau Mprơ Tâm Rnê Ma Nau Yêhôva Yô̆

1Ơ Yêhôva, may jêng Brah Ndu gâp; gâp mra mŏt ton ma may, gâp mra tâm rnê ma amoh may, yor lah may ƀư jêh nau khlay mbor kan may nkra jêh bơh kăl e ma nau răp jăp jêh ri na nê̆. 2Yor lah may ăn jêh ƀon toyh jêng du nku bun lŭ, ƀon nâp jêng jêh ndơ rai; ngih hađăch phung bu năch mâu hôm jêng ƀon ôh, bu mâu mra đŏng rdâk păng ôh.
3Yor nây phung ƀon lan katang mra ăn nau chrêk rmah ma may; âk ƀon toyh phung ndŭl mpôl mhĭk ƀai mra klach yơk ma may. 4Yor lah may jêng ntŭk krap ma phung o-ach, ntŭk nâp ma phung pưt ndơ tâm nau rêh ni khân păng, du ntŭk krap bơh sial phŭt, n'hâm king duh nar; Yor lah nau phung ƀai ƀư jêng tâm ban ma sial phŭt njach pêr,
5tâm ban ma nau duh tâm ntŭk sơh. May mra king nteh phung bu năch, tâm ban ma nau duh roh tơ lah geh n'hâm gui ndâr tŭk, pô nây lĕ nau mprơ phung ƀai mra rlu.
6Ta yôk aơ Yêhôva ma phung tahan mra nk ra nau nhêt sông ma ndơ lay ma lĕ rngôch phung ƀon lan, nau nhêt sông dak play kriăk ƀâu ơm, mpa lay bêng ma glo nting, dak play kriăk ƀâu ơm bu trih jêh. 7Ta yôk aơ păng mra ƀư rai ndơ nkŭm lĕ rngôch phung ƀon lan. 8Păng mra ƀư lôch lơi nau khĭt n'ho ro. Kôranh Brah Yêhôva mra jut dak măt bơh lĕ rngôch muh măt, jêh ri păng mra sŏk lơi nau bêk phung ƀon lan păng bơh lam neh ntu, Yor lah Yêhôva lah jêh.
9Tâm nar nây bu mra lah, "Aơ yơh Brah Ndu he, he kâp gân jêh păng gay ma păng tâm rklaih he. Aơ yơh Yêhôva he kâp gân jêh păng; ăn he răm jêh ri maak yor nau păng tâm rklaih. 10Yor lah ti Yêhôva mra gŭ ta yôk aơ, jêh ri bu mra jot bri Môap ta ntŭk păng tâm ban ma bu jot rhe tâm ntŭk bu nkhŭt ndŏk. 11Ta nklang ntŭk nây păng mra yơr ti tâm ban ma du huê yơr ti dôl re dak; ƀiă lah Yêhôva mra nklơ̆ nau sưr păng ndrel nau njêh ti păng. 12Yêhôva mra ƀư rlâm ntŭk king nâp ta kalơ pêr păng, nklơ̆ kŏ chalôt ta neh rmuy.