15

Nau Brah Ndu Ngơi Di ma Phung Môap

1Nau ngơi di ma phung Môap: Bon Ar tâm bri Môap rai jêh tâm du măng! 2Phung ƀon Dibôn hao jêh ta ngih brah khân păng, khân păng hăn hao ta ntŭk prêh gay nhĭm nhhiăng; phung Môap nhĭm nhhiăng yor yôk Nêbô jêh ri ƀon Mêdêba. Ăp bôk plưn jêh, lĕ rngôch têp kang poih jêh. 3Tâm trong sâng khân păng soh ao dŭr, ta kalơ chor bôk pho jêh ri tâm ngih tăch drăp, ăp nơm nhĭm nhhiăng jêh ri luh dak măt. 4Bon Hêsbôn jêh ri ƀon Êlêala lŭng nter, bu tăng bâr khân păng tât ta ƀon Jahas.
 Yor nây phung tahan bri Môp gŭ nter huy, huêng khân păng râp sâr.
5Nuih n'hâm gâp nter lŭng yor bri Môap, phung bunuyh khân păng nchuăt du ta ƀon Êglat-Sêlisija. Khân păng hăn hao ta ƀon Luhit nhĭm jăng jai, jêh ri njŏ trong ƀon Hôrônaim khân păng nter yor nau ƀư rai. 6Dak Nimrim suăt jêh, hĭp kro jêh hĭp nse văm jêh, mâu geh ndơ ndrêh ôh.
7Yor nây ndơ khân păng geh jêh, jêh ri ndơ khân păng bun jêh, khân păng rdeng leo rgăn n'hor Dak Tơm Sôl. 8Yor lah bu tăng bâr nter ndăch jŭm bri Môap, bu tăng nau khân păng nhĭm nhhiăng tât ta bon Êphraim, jêh ri nau rngot klâng tât ta Ƀon Bêr-9 Yor lah dak ƀon Dibôn, du mlâm yau mŭr ƀư ma đơ phung klaih tâm phung Môap, ma phung hôm tâm bri neh.