64

1Ơ, ŭch ngăn may khêk trôk jêh ri jŭr văch, gay ma yôk sâr n'gơ ta năp may! 2Tâm ban ma ŭnh sa n'gĭng kro, tâm ban ma ŭnh ƀư khuh dak, gay ăn phung rlăng đah may gĭt amoh may, gay ma phung ndŭl mpôl bunuyh râp sâr ta năp may! 3Tơ lah may ƀư ndơ tâm nhhu hên mâu yŏng mĭn ôh, may jŭr, jêh ri yôk n'gơ ta năp may.
4Bơh rnôk ơm bu mâu mâp tăng ôh, măt mâu mâp saơ lĕ Brah Ndu padih may, nơm pah kan kơl phung gŭ kâp păng. 5May tâm mâp đah nơm pah kan sŏng srăng ma nau răm, phung kah gĭt ma may tâm trong may. Aơ, may ji nuih jêh yor lah hên ƀư tih jêh; jŏ jêh hên ƀư tih, jêh ri hên mra geh nau tâm rklaih lĕ?
6Lĕ rngôch hên jêng jêh tâm ban ma nơm mâu kloh, jêh ri lĕ kan sŏng srăng hên jêng tâm ban ma bok ao ƀơ̆ jêh. Lĕ rngôch phung hên klêu tâm ban ma n'ha si, jêh ri nau kue hên khôm rdu hên tâm ban ma sial. 7Mâu geh nơm kuăl mbơh sơm ma amoh may ôh, mâu lĕ geh nơm kah rngăl bêch gay tâm rnglăp đah may; yor lah pôn jêh muh măt may ma hên, jêh ri may jao jêh hên ma nau brah nau kue hên.
8Ƀiă lah, Ơ Yêhôva, may ăt jêng mbơ̆ hên, hên jêng neh bŏk, jêh ri may jêng nơm mon hên; lĕ rngôch hên jêng kan ti may ƀư. 9Ơ Yêhôva, lơi nuih rlau keh ôh, gâp kah gĭt n'ho ro, mâu lĕ kah gĭt n'ho ro ma nau kue hên. Ơ, uănh hom, lĕ rngôch hên jêng phung ƀon lan may. 10Lĕ rngôch ƀon kloh ueh may nkhơng jêng bri rdah, nđâp yôk Siôn lĕ nk hơng jêng bri dah, ƀon Yêrusalem jêng rngol. 11Ngih brah hên kloh ueh jêh ri ueh, ntŭk phung che hên tâm rnê ma may, bu su jêh ma ŭnh, lĕ rngôch ndơ khlay hên jêng ndơ rai jêh 12Ơ Yêhôva, may mra dun lĕ mâu kơl ôh yor lĕ nau nây? May mra gŭ rklăk jêh ri ƀư ni hên rlau keh lĕ?