18

Nau Mbơh Lor Ma Phung Êthiôpi

1Ơ bri neh geh nteh tâm ban ma rtuh năr đah rĭ dak krong bri Êthiôpi. 2May prơh phung oh mon hăn ta dak mƀŭt, ncho duk ƀư ma rpho ta kalơ mpiăt dak. Ơ phung mbơh hăn ngăch, hăn hom ta ngih phung mpôl jong lĭng jêh ri ntâu kranh, ma du phung ƀon lan nkrit nhhu bơh ntơm geh păng tât aƀaơ ri, du ndŭl mpôl katang jêh ri tŭn jot, bri khân păng geh âk dak krong tâm pă. 3Ơ lĕ rngôch phung gŭ tâm neh ntu, tơ lah bu n'hao jêh bok pla ta kalơ yôk khân may mra saơ. Tơ lah bu uh nŭng, khân may mra tăng.
4Yor lah pô aơ nau Yêhôva lah jêh ma gâp, "Ma nau rngơt rklăk gâp mra uănh bơh ntŭk gâp gŭ tâm ban ma duh ring nar nchrat, tâm ban thŭl dak ngom dôl duh nar yăn rek." 5Yor lah lor yăn rek tât tơ lah yan kao lôch jêh, jêh ri kao jêng jêh play kriăk ƀâu ntơm dŭm, păng mra sreh nkeh play kriăk ƀâu ma yeh, păng mra sŏk sreh mƀăr n'gĭng pŭm. 6Bu mra chalơi lĕ khân păng ma sĭm, klang tâm yôk jêh ri ma mpa bri ta neh ntu. Klang, grât mra sa khân păng dôl yăn kăl vai, jêh ri lĕ rngôch mpa bri ta neh ntu mra sa khân păng dơl yăn sĭt puh.
7Tâm rnôk nây khân păng mra njŭn mpa nhhơr ma Yêhôva ma phung tahan, bơh du phung ƀon lan jong lĭng jêh ri ntâu kranh du phung ƀon lan tâm nkrit nhhu ntơm bơh geh păng tât aƀaơ ri, du phung ndŭl mpôl katang jêh ri tŭn jot, bri khân păng geh âk dak krong tâm pă nkhah. Khân păng mra njŭn mpa nhhơr nây ta yôk Siôn, ntŭk prăp ma Amoh Yêhôva ma phung tahan.