6

Nau Y-Ê Sai Saơ Tơ Lah Brah Ndu Kuăl Păng

1Năm Hađăch Usia khĭt, gâp saơ Kôranh Brah gŭ ta du mlâm sưng hađăch, n'hao prêh ngăn jêh ri bu yơk, jêh ri mbân ao jâr păng ƀư bêng ngih brah Yuda. 2Phung Sêraphim gŭ ta kalơ păng; ăp nơm khân păng geh prao plơp năr, bar plơp nkŭm muh măt, bar plơp nkŭm jâng jêh ri bar plơp prăp mpăr. 3Khăng păng nter ndrăng khân păng, lah, "Kloh ueh, kloh ueh, kloh ueh yơh Yêhôva ma phung tahan, lĕ neh ntu bêng ma nau chrêk rmah păng." 4Mbon mpông sâr n'gơ yor bâr phung nter, jêh ri ngih brah bêng ma nhhuk unh.
5Gâp lah, "Rêh ni ngăn ma gâp! Gâp roh jêh; Yor lah gâp jêng bunuyh geh mpiăt ƀơ̆ ƀơch, gâp gŭ rêh ta nklang du phung ƀon lan geh mpiăt ƀơ̆ ƀơch, yor lah măt gâp saơ jêh Hađăch, Yêhôva ma phung tahan!" 6Rnôk nây phung Sêraphim mpăr văch ta gâp djôt ŭnh sa ônh păng sŏk tă bơh nơng ma nkăp jê̆. 7Păng rbot trôm mbung gâp ma ndơ nây jêh ri lah, "Ndơ aơ rbot jêh trôm mbung may; bu sŏk lơi jêh nau kue may jêh ri nau tih may yô̆ an jêh,"
8Gâp lah, "Rêh ni ngăn ma gâp! Gâp roh jêh; Yor lah gâp jêng bunuyh geh mpiăt ƀơ̆ ƀơch, gâp gŭ rêh ta nklang du phung ƀon lan geh mpiăt ƀơ̆ ƀơch, yor lah măt gâp saơ jêh Hađăch, Yêhôva ma phung tahan!" 8 Jêh ri gâp tăng bâr Kôranh Brah lah, "Mbu nâm gâp mra prơh hăn? Mbu nâm mra hăn an ma he?" Rnôk nây gâp lah, "Ta aơ gâp, prơh hom gâp hăn." 9Păng lah, "Hăn hom, lah ma phung ƀon lan aơ": Iăt hom khân may, ƀiă lah mâu gĭt rbăng ôh? 10Ăn may ƀư dăng lơi nuih n'hâm phung ƀon lan aơ; ƀư jâk lơi trôm tôr khân păng, jêh ri ƀư nhêp lơi măt khân păng, klach lah khân păng saơ ma măt khân păng, tăng ma tôr khân păng, jêh ri nuih n'hâm khân păng gĭt rbăng, jêh ri khân păng plơ̆ sĭt jêh ri bu ƀư bah."
11Rnôk nây gâp lah, "Ơ Kôranh Brah, ndah nâm jŏ?" Păng plơ̆ lah, "Kŏ âk ƀon toyh rai jêh, mâu geh bunuyh gŭ ôh, jêh ri mâu geh du huê gŭ tâm ngih ôh, jêh ri lĕ bri neh jêng rngol, 12Jêh ri Yêhôva nsot ngai phung bunuyh jêh ri ntŭk rngol mra jêng âk ta nklang bri neh. 13Nđâp tơ lah hôm ta nây du kô̆ tâm jât khân păng bu mra ƀư rai lơi păng ƀiă lah tâm ban ma tơm si têrêbin jêh ri tơm si sen ăt hôm ka nŏng yôk-ngâl tơ lah jêh bu kăl tơm khân păng, ndŭl mpôl kloh ueh jêng yôk-ngâl păng.