28

Nau Ăn Phung Êphraim Njrăng

1Rêh ni ngăn ma rvang kao ƀư sưr phung vay nhŭl ndrănh ta bri Êphraim, ma kao ueh păng nhop jêh, gŭ ta kalơ kô yôk rlŭng jêng ngăn, ma ƀon nây ƀon sưr phung vay nhŭl ndrănh! 2Aơ, Kôranh Brah geh du huê brah jêh ri katang, tâm ban ma sial phŭt geh pler, tâm ban ma sial ƀư rai, tâm ban ma sial phŭt dak katang ler rlau kơh, păng mra klŭp ôbăl dŭt dăng ta neh. 3Păng mra jot rvang kao ƀư sưr phung vay nhŭl ndrănh ta bri Êphraim. 4Jêh ri kao ueh păng klêu, nkhơng gŭ ta kalơ yôk rlŭng jêng ngăn mra jêng tâm ban ma play rvi dŭm lor yăn kăl vai. Tơ lah du huê saơ play nây tâm ti păng, păng sa ro.
5Tâm nar nây Yêhôva ma phung tahan mra jêng du mlâm đon hađăch nau chrêk rmah, jêh ri đon hađăch ueh ma kô̆ ƀon lan păng hôm. 6Păng mra jêng nau mĭn nau sŏng prăp ma kôranh phat dôih, jêh ri nau katang ma phung mprơh phung rlăng rŭch bơh mpông pêr.

Nau Ăn Njrăng Jêh Ri Nau Ton Ma Ƀon Yêrusalem

7Phung aơ tâm ban lĕ vei măt yor ndrănh, jêh ri hăn nsing drit yor nhŭl ndrănh: Phung kôranh ƀư brah jêh ri phung kôranh nơm mbơh lor vei măt yor ndrănh ƀư, ndrănh ƀư moih jêh khân păng; khân păng hăn nsing drit ndrănh katang ƀư, khân păng vĭ rblang tih nau tâm saơ, khân păng ƀư chêh prah dôl gŭ phat dôih. 8Yor lah lĕ rngôch sưng sông bêng hok, mâu geh ntŭk kloh ôh.
9"Ma mbu nâm păng mra nti nau gĭt mĭn? Ma mbu nâm păng mra rblang nau nti? Di lĕ ma phung kon se chalơi pu toh, mhe klaih pu toh? 10Yor lah geh pô aơ: ƀư jêh ri đŏng, ƀư hom, ƀư jêh ri lĕ ƀư đŏng, mbor ntop ma mbor, mbor lĕ ntop đŏng ma mbor, ta aơ djê̆ ta ri djê̆." 11Na nê̆ păng mra ngơi ma phung ƀon lan aơ ma mpiăt ngơi nau phung bu năch. 12Ma khân păng yơh păng lah, "Aơ ntŭk rlu, ăn hom nơm rgănh dơi rlu; aơ ntŭk đăp mpăn." Ƀiă lah khân păng mâu ŭch iăt ôh. 13Yor nây nau Yêhôva ngơi mra geh ma khân păng, ƀư jêh ri ƀư tay đŏng, lĕ ƀư jêh ri ƀư đŏng, mbor ntop ma mbor, lĕ mbor jêh ntop đŏng ma mbor, ta aơ djê̆, ta ri djê̆, gay ma khân păng dơi hăn jêh ri prah talang, chah geh dăk jêh ri bu geh nhŭp.
14Yor nây gŭ iăt hom nau Yêhôva ngơi, Ơ phung dăng mưch, phung chiă uănh phung ƀon lan aơ ta ƀon Yêrusalem! 15Yor lah khân may lah jêh, "Hên ƀư jêh nau tâm rnglăp đah nau khĭt, jêh ri hên tâm rnglăp jêh đah Bon Phung Khĭt. Tơ lah nau rêh ni rmeh ler mra rgăn, nau nây mâu mra tât ma hên ôh; yor lah hên ăn jêh nau mƀruh jêng ntŭk hên krap, jêh ri nau mâu ngăn jêng ntŭk hên du krap."
16Yor nây Kôranh Brah Yêhôva lah pô aơ: "Aơ gâp dơm tâm Siôn du mlâm lŭ, du glo lŭ bu rlong uănh jêh, lŭ jônh khlay tâm mboh nâp. Mbu nâm chroh mâu mra rdja nuih n'hâm ôh. 17Gâp mra ăn nau di ƀư rse veh, jêh ri nau sŏng srăng jêng ndơ veh rnhuan; jêh ri pler mra ƀư rai lơi ntŭk nau mƀruh khân may krap, jêh ri dak mra lip ntŭk khân may du krap. 18Rnôk nây nau khân may tâm rnglăp đah nau khĭt mâu mra hôm jêng ôh, nau khân may tâm rnglăp đah Ƀon Phung Khĭt mâu mra gŭ nâp ôh. Tơ lah nau rêh ni rmeh ler mra rgăn, khân may mra rai yot. 19Ăp tơ̆ păng mra rgăn, păng mra nhŭp rdu khân may. Yor lah păng mra rgăn ăp ôi, nar jêh ri măng." Jêh ri khân may mra klach ngăn tơ lah gĭt rbăng nau mbơh nây. 20Yor lah sưng bêch jêng gleh ir ma bu dơi lâng săk ta nây, jêh ri nah jê̆ ma bu dơi ntâk.
21Yor lah Yêhôva mra dâk tâm ban ma păng ƀư jêh ta yôk Pêrasim, păng mra ji nuih tâm ban ma tâm rlŭng Gibaôn, gay ma păng dơi ƀư jêh kan păng hih rhâl, jêh ri ƀư kan păng bu mâu gĭt năl ôh.
22Yor nây aƀaơ aơ, lơi hôn mưch ôh, klach lah rse kât rêt tay khân may, yor lah gâp tăng jêh bơh Kôranh Brah Yêhôva ma phung tahan nau păng ntăm mra ƀư rai lĕ bri neh. 23Rkêng tôr, jêh ri gŭ iăt bâr gâp. Rkêng tôr hom jêh ri iăt nau gâp ngơi. 24Di lĕ nơm kai mir ŭch srihmâu lah gŭ kai ƀaƀơ? Di lĕ păng pŏk jêh ri ƀư hăch ƀaƀơ neh păng? 25Tơ lah jêh păng rli lâng neh, mâu di păng srih ntil aơ jêh ri ntil kumin; jêh ri saơ ba ƀlê geh mbor, ba orgơ di ntŭk tâm nal jêh, jêh ri ba êng ta pĭt mir? 26Yor lah Brah Ndu păng nti ma păng, jêh ri sâm nti păng ƀư di. 27Bu mâu tôp ôh ntil aơ ma nôp, jêh ri jâng ndeh seh mâu jot ôh ntil kumin; ƀiă lah bu dong ntil aơ ma mâng, jêh ri ntil kumin ma nâng lĕ. 28Bu ƀư hăch ba ƀlê, bu mâu mprah păng mro ôh. Nđâp tơ lah bu ăn jâng ndeh jot păng, seh păng mâu ƀư hăch păng ôh. 29Nau nây tâm ban lĕ luh bơh Yêhôva ma phung tahan, păng jêng nơm nchră khlay ngăn, jêh ri nơm blau mĭn ngăn.