41

Nau Brah Ndu Ăn Gĭt Ngăn Ma Phung Isarael

1Ơ lĕ rngôch kô dak mƀŭt, gŭ rklăk hom ta năp gâp jêh ri kâp iăt! Ăn phung ƀon lan ƀư mhe hom nau katang khân păng. Ăn khân păng văch dăch jêh ri ăn khân păng ngơi, ăn he hăn dăch ndrel n'grŭp gay ma phat dôih. 2"Mbu nâm ngluh jêh du huê tă pa lơ, nơm geh nau dơi lĕ ntŭk păng hăn? Bu jao jêh ma păng mpôl băl bunuyh, pô ri păng jot phung hađăch. Păng ăn bu jêng tâm ban ma ndruyh neh ma đao păng, tâm ban ma rhe sial khôm 3Ta trong jâng păng mâu mâp hăn ôh, păng tĭng jêh ri rlet khân păng mâu geh nau mhĭk ôh. 4Mbu nâm ƀư jêh ri ƀư hom nau nây, kuăl jêh rnôk bơh ntơm saơm? Gâp yơh, Yêhôva, nơm lor lơn, jêh ri nơm gŭ tât nglĕ dŭt, gâp yơh nơm nây." 5Lĕ rngôch bri kơh dak mƀŭt saơ jêh ri klach, bôl neh ntu n'găr sâr; khân păng văch dăch. 6Ăp nơm kơl phung chiau meng păng, jêh ri lah ma oh nâu păng. "N'hao nuih hom." 7Nơm trah meh n'hao hom nuih nơm tŏ mah, nơm chiăr ma kon nâp n'hao nuih nơm ta kalơ ăn nâp, lah ma kan han.
 "Păng jêng ueh jêh"; Bu pâng păng ma loih kađĭn gay lơi ăn n'gơ.
8"Ƀiă lah khân may ơ phung Isarael, oh mon gâp, phung Yakôb, phung gâp săch jêh, mpôl ntil Y-Abraham mĭt jiăng gâp; 9khân may yơh nơm gâp sŏk jêh bơh bôl bri neh, jêh ri kuăl jêh tă bơh kuel păng, jêh ri lah ma khân may, 'khân may jêng oh mon gâp'; gâp săch jêh khân may, mâu mƀăr lơi ôh." 10Lơi Klach ôh, yor lah gâp gŭ ndrel ma khân may. Lơi rdja nuih ôh, yor lah gâp jêng Brah Ndu khân may. Gâp mra ƀư katang khân may, gâp mra kơl khân may. Gâp mra kuăn rdâng khân may ma ti ma nau sŏng gâp. 11Aơ, lĕ rngôch phung ji nuih ma khân may bu mra ƀư bêk jêh ri ƀư rŭng. Phung tâm rdâng đah khân may mra jêng dơm dam jêh ri rai yot. 12Khân may mra joi phung tâm rdâng đah khân may, ƀiă lah mâu saơ ôh. Phung tâm lơh đah khân may mra jêng dơm dam, mâu khlay ôh. 13Yor lah gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may, nơm kuăn ti ma khân may, lah ma khân may, "Lơi klach ôh, gâp mra kơl khân may. 14Lơi klach ôh, Ơ Y-Yakôb, nơm jêng tâm ban ma brăn, jêh ri khân may, Ơ phung Isarael! Gâp nơm mra kơl khân may." Yêhôva lah: Nơm Tâm Chuai khân may, Nơm Kloh Ueh phung Isarael.
15Aơ, gâp mra ăn khân may jêng du mlâm ndeh mprah ba, mhe, bêng ma sêk mplanh. Khân may mra mprah yôk jêh ri ƀư chah lơi khân păng, jêh ri khân may mra ăn gôl jêng tâm ban ma lâk nse. 16Khân may mpruh khân păng jêh ri sial vănh blông mra khôm khân păng, sial phŭt mra nthông rdu khân păng. Ƀiă lah khân may mra maak tâm Yêhôva, khân may mra tâm rnê ma phung Kloh Ueh, phung Isarael. 17"Phung o ach jêh ri phung pưt ndơ joi dak, ƀiă lah mâu geh ôh; jêh ri mpiăt khân păng sơh yor ji hir. Gâp yơh, Yêhôva, mra plơ̆ lah ma khân păng; gâp yơh, Brah Ndu Phung Isarael, mâu mra lơi khân păng ôh. 18Gâp mra ăn dak hoch tă bơh yôk hil, jêh ri ntu dak ta nklang rlŭng. Gâp mra ăn bri hŏng jêng dak nglao, jêh ri neh sơh jêng tu dak luh. 19Gâp mra dơm tâm bri hŏng tơm si sêdar, tơm si akasi, tơm si mirtơ, jêh ri tơm si ôlive. Gâp mra dơm ndrel n'grŭp tâm ndrêch rdah, tơm si Chiprơ, tơm si n'ho, jêh ri tơm si buis, 20gay ma phung bunuyh dơi saơ jêh ri gĭt, dơi sek uănh jêh ri gĭt rbăng ndrel n'grŭp ma ti Yêhôva ƀư jêh nau aơ, Nơm Kloh Ueh phung Isarael rhăk khân păng.

Yêhôva Tâm Rlong Phung Brah Tih

21"Tâm mpơl hom nau khân may." Yêhôva lah: "Tâm mpơl hom nau khân may dơi ƀư nanê̆ ngăn", hađăch phung Yakôb lah. 22Ăn khân păng tâm mpơl nau nây, jêh ri mbơh ma hên moh nau mra tât. Nkoch bri hom nau geh kăl e, moh khân păng jêng, gay ma hên dơi sek uănh khân păng, jêh ri gĭt rbăng nau nglĕ dŭt khân păng. Mâu lah mbơh ma hên nau mra tât; 23mbơh hom ma hên nau mra tât ta kăndơ̆, gay ma hên dơi gĭt khân may jêng phung brah. Ăn khân may ƀư nau ueh, mâu lah nau mhĭk, gay ma hên rdja nuih n'hâm jêh ri rŭng răng. 24Aơ, khân may jêng dơm dam, jêh ri kan khân may mâu khlay ôh. Nơm săch khân may jêng nơm Yêhôva tâm rmot.
25"Gâp ngluh jêh du huê tă bơh mpứ yôk, jêh ri păng mra ntơm văch, du huê tă bơh ntŭk luh nar, nơm kuăl amoh gâp. Păng mra jot phung kô ranh chiă uănh tâm ban ma ndơ bu buănh, tâm ban ma nơm mon glah jot uk. 26Mbu nâm mbơh jêh nau nây bơh ntơm saơm gay ma he dơi gĭt, jêh ri bơh rnôk lor gay ma he dơi lah, "Păng jêng di lĕ? Mâu geh nơm mbơh nau nây ôh-mâu geh nơm tâm mpơl ôh, mâu geh nơm tăng nau may ngơi ôh. 27Gâp jêng nơm tal lor lơn mbơh jêh nau nây ma ƀon Siôn, jêh ri gâp njuăl hăn ta ƀon Yêrusalem du huê nơm mbơh nau mhe mhan ueh. 28Ƀiă lah tơ lah gâp uănh, mâu geh nơm ôh; ta nklang khân păng mâu geh nơm nchră ôh, mâu geh nơm dơi plơ̆ lah tơ lah gâp tâm rmot ma khân păng. 29Aơ, lĕ rngôch khân păng jêng phung ndơm, kan khân păng mâu khlay ôh; rup brah khân păng tŏ chiăr jêng sial dơm dam.