44

Kanŏng Êng Yêhôva Jêng Brah Ndu

1"Ƀiă lah gŭ iăt hom aƀaơ aơ, Ơ phung Yakôb, phung oh mon gâp, Ơ phung Isarael, phung gâp săch jêh! 2Pô aơ Yêhôva lah, Nơm njêng jêh khân may, nơm mon jêh khân may tâm ndŭl, nơm mra kơl khân may: Lơi klach ôh. Ơ phung Yakôb, phung oh mon gâp, Ơ Yêrusalem, nơm gâp săch jêh. 3Yor lah gâp mra nkhŭt dak ta bri ji hir, jêh ri n'hor dak ta neh sơh, gâp mra nkhŭt Brah Huêng Ueh gâp ma phung kon sau khân may, jêh ri nau ueh uĭn gâp ma phung sau se khân may. 4Khân păng mra hon ta nklang gơ̆, tâm ban ma tâm si sôl dăch n'hor dak hoch. 5Nơm aơ mra lah, 'Gâp jêng ndơ Yêhôva! nơm êng mra tâm amoh păng nơm ma amoh Yakôb, nơm êng mra chih ta ti păng.' Ndơ Yêhôva' jêh ri mra tâm amoh păng nơm ma Y-Israel."
6Pô aơ Yêhôva lah, Hađăch jêh ri Nơm Tâm Chuai. Yêhôva ma phung tahan: "Gâp jêng lor lơn jêh ri nơm nglĕ dŭt; jêh ri rlau ma gâp mâu hôm geh brah êng ôh. 7Mbu nâm jêng tâm ban ma gâp? Ăn mbơh nau nây, jêh ri mpơl nau nây ma gâp lĕ nau tât ntơm bơh rnôk gâp njơk phung ƀon lan ơm gâp, jêh ri nau mra tât. Ăn khân păng mbơh moh nau mra tât. 8Lơi klach ôh mâu lĕ krit, mâu di hĕ gâp mbơh nau nây ma khân may bơh jŏ jêh, jêh ri tâm mpơl jêh nau nây? Khân may jêng phung mbơh ngăn gâp! Geh lĕ du huê Brah Ndu êng rlau lơn ma gâp? Mâu! Mâu geh Lŭ ôh; gâp mâu gĭt nơm êng ôh."

Nau Mbah Rup Brah Jêng Nau Rluk

9Lĕ rngôch phung ƀư rup brah jêng dơm dam, jêh ri ndơ ƀư maak ma khân păng mâu geh nau khlay. Phung mbơh ngăn ma rup brah nây mâu blau saơ ôh, mâu lĕ gĭt rbăng, gay ma ƀư bêk khân păng nơm. 10Mbu nâm trah du mlâm rup brah mâu lah tŏ chiăr rup brah ndơ nây mâu geh play khlay ma păng 11Păng jêh ri lĕ rngôch phung băl păng mra bêk, jêh ri phung pah kan jêng kanŏng bunuyh. Ăn lĕ rngôch khân păng tâm rƀŭn, ăn lĕ rngôch khân păng dâk; khân păng mra klach, khân păng mra bêk ndrel n'grŭp.
12Nơm chiăr loih nkra păng, păng pah kan dơm păng tâm saônh, păng tôp ma kon nôp, jêh ri chiăr păng ma nting tur katang păng, păng ji ngot jêh ri roh nau katang păng, păng mâu nhêt dak ôh, jêh ri pă 13Nơm trah meh nthăng rse ueh, păng treh ntrong ma mâng chih; păng nsut si ma mpu, jêh ri veh păng ma kômpa; mon păng tĭng nâm rup bunuyh, tĭng nâm nau ueh bunuyh, gay ma ăn păng gŭ tâm ngih brah. 14Păng kăl si sêdar, păng săch si n'ho mâu lah si têrêbin, ăn păng văch ma toyh tâm krŏng. Păng tăm si sêdar jêh ri dak mih ăn păng văch ma toyh. 15Tơm si nây prăp ma bunuyh su; păng sŏk du gâl jêh ri sênh ŭnh njâr, păng sênh ŭnh jêh ri gŭch piăng let tâm ban lĕ păng bu rup jêh ri yơk mbah ma rup nây. Păng trah rup brah jêh ri păn mbah ma rup. 16Păng su ma ŭnh du gâl si nây, ma du gâl êng nây păng gâm puăch, păng mpĭt puăch jêh ri păng sa kŏ hơm. Păng njâr ŭnh nây tâm ban lĕ jêh ri lah: "Ah hah, gâp răm jêh, gâp saơ jêh ŭnh!" 17Jêh ri ma du gâl si hôm, păng ƀư rup brah păng trah păng nơm. Păng păn mbah ta ăp rup, jêh ri kuăl mbơh sơm ma păng, lah: "Tâm rklaih hom gâp, yor lah may jêng brah gâp!" 18Khân păng mâu gĭt rbăng ôh, mâu lĕ blau sek uănh; yor lah bu n'grêp jêh măt khân păng, pô ri khân păng mâu dơi saơ ôh, jêh ri bu chăng nau mĭn khân păng, pô ri khân păng mâu dơi gĭt rbăng 19Mâu geh nơm gŭ mĭn ôh, mâu lĕ geh nau gĭt rbăng mâu lah nau sek uănh kŏ tât lah, "Gâp jêh du gâl tơm si nây tâm ŭnh, ta kalơ saônh păng gâp gŭch piăng let, gâp mpĭt puăch jêh ri gâp sa jêh. Jêh ri hôm n'gul gâp mra njêng du ndơ bu tâm rmot? Gâp mra păn mbah lĕ ta năp du mlâm tơm si?" 20Păng siăm păng nơm ma ŭnh buh; nuih n'hâm ƀư ăn păng teng, jêh ri păng mâu dơi tâm rklaih huêng păng ôh, mâu lĕ dơi lah: "Mâu di hĕ ndơ gâp djôt tâm ti gâp jêng nau mƀruh?"

Yêhôva Jêng Nơm Tâm Chuai Phung Isarael

21Ăn khân may kah gĭt ma nau aơ, Ơ phung Yakôb, jêh ri Ơ phung Isarael, yor lah khân may jêng phung oh mon gâp. Gâp njêng jêh khân may, khân may jêng phung oh mon gâp. Ơ phung Isarael, gâp mâu mra chuêl khân may ôh. 22Gâp jut jêh nau khân may rlau nau vay tâm ban ma tŭk, jêh ri nau tih khân may tâm ban ma dak hŭl. Plơ̆ sĭt hom ma gâp, yor lah gâp tâm chuai jêh khân may. 23Ơ trôk, mprơ rhơn hom, yor lah Yêhôva ƀư jêh nau nây. Ơ ntŭk tâm dâng neh ntu nter troh hom, Ơ yôk, mprơ huy hom. Ơ krŏng jêh ri lĕ rngôch tơm si ta nây! Yor lah Yêhôva tâm chuai jêh phung Yakôb, jêh ri tâm mpơl nau chrêk rmah păng tâm phung Isarael.
24"Pô aơ nau Yêhôva lah, Nơm Tâm Chuai khân may, ơm njêng khân may tâm ndŭl: Gâp jêng Yêhôva, nơm njêng jêh lĕ rngôch ndơ, gâp yơh pơk jêh trôk, nơm lăk jêh neh ntu, 25nơm ƀư roh nau tâm mbên phung mbơh lor tih, jêh ri nơm ăn phung n'hŭm jêng rluk, nơm rŭch lơi phung blau mĭn, jêh ri ăn nau khân păng gĭt rbăng jêng nau rluk; 26nơm ƀư na nê̆ nau oh mon păng ngơi, jêh ri ăn tât moh nau phung păng prơh hăn mbơh; nơm lah ma ƀon Yêrusalem.' Bu mra gŭ tâm păng'. Jêh ri ma lĕ rngôch ƀon bri Yuda. Bu mra rdâk tay khân păng, jêh ri gâp mra yơk rdâk tay ndơ ndăk khân păng rai jêh; 27nơm lah ma ntu jru, 'Suăt hom may, gâp mra ăn suăt lơi dak krong may'; 28nơm lah ma Sirus, păng jêng rmăk biăp gâp, jêh ri păng mra ƀư lĕ nau gâp ton', dôl lah di ma ƀon Yêrusalem.' Ăn bu rdâk păng'; jêh ri ma ngih brah Yuda, Ăn bu dơm mbon may."