29

Ƀon Ariêl Jêh Ri Phung Rlăng Đah Păng

1Rêh ni ngăn ma ƀon Ariêl, ma ƀon Ariêl. Ƀon Y-David ƀư ntŭk păng gŭ! Ntop đŏng năm ma năm, ăn lĕ rngôch nau sông sa tât tĭng năm di ndăch. 2Gâp mra ăt ƀư rêh ni ƀon Ariêl; Jêh ri mra geh nau rngot klâng jêh ri mra geh nau lŭng nter, jêh ri păng mra jêng ma gâp tâm ban ma ƀon Ariêl. 3Gâp mra ƀư pôih nchueng may, gâp mra nchueng jŭm may ma phung tahan, gâp mra rdâk ntŭk tâm lơh đah may. 4May mra ngơi bơh ntŭk jru tâm dâng neh, jêh ri bâr may mra luh bơh ndruyh neh, bâr may mra luh bơh neh tâm ban ma bâr phan, jêh ri may mra ngơi ƀrŏk ƀrŏl bơh ndruyh neh.
5Ƀiă lah phung rlăng đah may âk lơn mra jêng tâm ban ma ndruyh neh muy. Phung âk janh ƀai mra jêng tâm ban ma lâk nkoh khôm rdu. 6Ƀât lât Yêhôva ma phung tahan mra văch ma may, ma bâr nglaih, ma nau sâr neh ntu, jêh ri nteh katang, ma sial blông, sial phŭt, jêh ri ma mpiăt ŭnh hit. 7Lĕ phung ndŭl mpôl âk tâm lơh đah ƀon Ariêl, lĕ rngôch phung ƀư ma păng jêh ri pôih păng, phung ƀư rêh ni ma păng mra jêng tâm ban ma nau mbơi, tâm ban ma du nâu tâm saơ dôl măng, 8tâm ban ma du huê ji ngot mbơi sông sa, ƀiă lah tơ lah păng kah rngăl ndŭl ăt hŏng; mâu lah tâm ban ma du huê ji hir mbơi nhêt dak, ƀiă lah tơ lah păng kah rngăl păng rgănh jêh ri ăt ji hir. Tâm ban pô nây lĕ, lĕ rngôch phung ndŭl mpôl âk tâm lơh đah yôk Siôn mra jêng.

Nau Chieh Măt Jêh Ri Nau Nuih Ndâp Phung Israel

9Ăn khân may ndrŏt jêh ri gŭ ngo ngŏng! Ăn khân may nhêp măt jêh ri jêng phung chieh măt. Ăn khân may nhŭl ndrănh, ƀiă lah mâu geh ma dak ndrănh katang ôh; ăn khân may hăn nsing drit, ƀiă lah mâu tăp yor ndrănh ôh. 10Yor lah Yêhôva ăn tât jêh ma khân may nau bêch ngăn; păng ƀư nhêp jêh măt khân may, măt khân may nâm bu ntĭt phung kôranh nơm mbơh lor, păng nkŭm jêh bôk khân may, bôk nâm bu ntĭt phung geh nau tâm saơ. 11Lĕ rngôch nau khân may tâm saơ aơ jêng tâm ban ma rplay ngơi tâm du pŏk ndrom sa mƀŭt bu nchăng jêh. Tơ lah bu ăn ndrom sa mƀŭt nây ma du huê bunuyh blau uănh sămƀŭt jêh ri lah, "Uănh hom nau aơ"; pô ri păng plơ̆ lah, "Gâp mâu dơi ôh, yor lah bu nchăng păng jêh." 12Jêh ri tơ lah bu ăn ndrom sămƀŭt nây na du huê bunuyh mâu blau uănh samƀŭt ôh, lah: "Uănh hom nau aơ." Pô ri păng plơ̆ lah: "Gâp mâu blau uănh sămƀŭt ôh."
13Kôranh Brah lah: "Yor lah phung ƀon lan aơ văch êp gâp jêh ri yơk ma gâp ma bâr mbung jêh ri mpiăt khân păng, dôl nuih n'hâm khân păng ngai đah gâp; Jêh ri nau khân păng klach yơk ma gâp kanŏng jêng nau bunuyh ntăm khân păng nti răk jêh. 14Yor nây, aơ gâp mra ƀư kan khlay ma phung ƀon lan aơ, kan brah jêh ri khlay ngăn. Nau gĭt mĭn phung blau mĭnh khân păng mra dơm dam, jêh ri nau gĭt rbăng phung khân păng blau sek uănh mra roh."
15Rêh ni ngăn phung pôn bơh Yêhôva nau khân păng tâm nchră, kan khân păng gŭ tâm nau ngo, jêh ri khân păng lah: "Mbu dơi saơ he?" Jêh ri "Mbu dơi gĭt năl he?" 16Khân may plăch ndơ tâm dâng kalơ yơh! Bu mra kơp nơm mon tâm ban ma uk lĕ, kŏ ndơ ƀư, lah ma nơm ƀư. "Păng mâu mâp ƀư gâp ôh." Păng mâu geh nau gĭt rbăng ôh.

Nau Tâm Chuai Phung Israel

17Mâu di hĕ hôm kanŏng ƀât bri Liban mra rgâl jêng du đang play, jêh ri đang play mra jêng tâm ban ma krŏng? 18Tâm nar nây phung tĭk mra tăng nau ngơi bơh du pŏk ndrom samƀŭt, jêh ri măt phung chieh mra saơ bơh nau ngo, vêt-vê. 19Phung tông bâr mra răm maak âk lơn dôl tâm Yêhôva, jêh ri phung o ach mra răm maak yor Nơm Kloh Ueh Israel. 20Yor lah nơm janh ƀai mra rai yot, nơm mưch mra roh, jêh ri lĕ rngôch phung kâp ƀư nau kue bu mra ƀư rai. 21Phung nây nsŭk bu ma nau khân păng ngơi; ƀư vĭ kôranh phat dôih ta mpông pêr, jêh ri mbơh nau mƀruh ƀư nsak ma nơm sŏng.
22Yor nây, Yêhôva, jêng Nơm tâm chuai jêh Y-Abraham, lah di ma ngih Yakôb, "Aƀaơ aơ phung Yakôb mâu mra bêk ôh, muh măt khân păng mâu lĕ jêng pal. 23Yor lah tơ lah khân păng saơ phung kon khân păng jêng kan ti gâp ƀư ta nklang khân păng, khân păng mra yơk ma amoh gâp; khân păng mra yơk ma Nơm Kloh Ueh Y-Yakôb, jêh ri mra klach ma Brah Ndu 24Phung geh nau mĭn vĭ mra tât ta nau gĭt rbăng, jêh ri phung ngơi ƀrôk mra sŏk dơn nau sâm nti."