32

Hađăch Sŏng Srăng

1Aơ, du huê hađăch mra chiă uănh ma nau sŏng srăng, jêh ri phung kôranh chiă uănh ma nau di. 2Ăp nơm mra jêng tâm ban ma ntŭk krap ma sial, ntŭk rnơm klach ma sial phŭt, tâm ban ma n'hor dak tâm ntŭk sơh, tâm ban ma gui n'hâm lŭ toyh tâm neh ntu. 3Dôl nây măt phung blau saơ mâu mra bêch ôh, jêh ri ti phung gĭt tăng mra rkêng. 4Nuih n'hâm phung ngăch ƀư mra blau mĭn, jêh ri mpiăt phung rlem mra ngơi ngăch jêh ri rah vah.
5Bu mâu hôm mra rnha bunuyh rluk nơm khư bu yơk ôh, mâu lĕ yơk ma nơm ndơm. 6Yor lah bunuyh rluk ngơi nau rluk, jêh ri nuih n'hâm păng mĭn ƀư nau kue, ŭch ƀư nau ƀơ̆ ƀơch, jêh ri ngơi nau vĭ tâm rdâng đah Yêhôva, ăn phung ji ngot gŭ ndŭl hŏng, jêh ri sŏk dak nhêt bơh nơm ji hir.
7Trong phung ndơm jêng mhĭk; khân păng tâm nchră ƀư ƀai, gay ƀư rai phung o-ach ma nau ngơi mƀruh, nđâp tơ lah phung pưt ndơ dăn jêng di. 8Ƀiă lah nơm khlay mĭn ma nau khlay, jêh ri păng gŭ nâp tâm nau khlay păng ƀư.

Nau Ăn Phung Bu Ur Bon Yêrusalem Njrăng

9Ơ phung bu ur gŭ rlu, dâk iăt hom bâr gâp. Ơ phung kon bu ur mâu njrăng, rkêng hom tôr ma nau gâp ngơi. 10Tâm du năm khân may mra râp sâr, yor lah mâu mra geh yăn pĕ play kriăk ƀâu ôh, mâu lĕ geh yăn pĕ play êng. 11Ơ phung bu ur gŭ rlu, râp sâr hom, ăn khân ay uh ah. Ơ phung bu ur mâu njrăng. Doh lơi bok ao khân ay, gŭ rih hôk; vân hom kalŭng ta bŭt khân ay. 12Tŭr ntang ntơh khân may yor mir ueh jêh ri yor tơm play kriăk ƀâu play. 13Yor neh phung ƀon lan gâp hon lok tơm jêh ri lok rtau, nđâp yor lĕ rngôch ngih maak tâm ƀon răm maak. 14Yor lah bu mra chalơi ngih hađăch, ƀon toyh mra jêng rngol, yôk jêh ri ngih tŭm mra jêng trôm mpa bri ntơm bơh aơ rlet pa năp, ntŭk maak ma seh bri jêh ri ndrêch gơ̆ ma biăp, 15kŏ tât Brah Ndu nkhŭt Brah Huêng Ueh ma he tă bơh kalơ, jêh ri ndrêch rdah rlơ̆ jêng mir geh play, Jêh ri bu uănh ta mir geh play tâm ban ma krŏng. 16Dôl nây mra geh nau di tâm ndrêch rdah, jêh ri nau sŏng srăng tâm mir geh play. 17Rplay khlay ngăn bơh nau sŏng srăng mra jêng nau đăp mpăn, jêh ri rplay khlay bơh nau sŏng srăng jêng nau rlu jêh ri nau rnơm ƀaƀơ. 18Phung ƀon lan gâp mra gŭ tâm ntŭk đăp mpăn, tâm ntŭk gŭ rnơm, tâm ntŭk rlu mpăn ngăn. 19Nđâp tơ lah dak pler ƀư rai tâm krŏng, jêh ri ƀon toyh mra rlâm, 20Ueh maak ngăn ma khân may phung srih tĭng njŏ lĕ rngôch dak, mâu klêng ôh jâng ndrôk jêh ri seh bri.