4

1Tâm nar nây pơh nuyh bu ur mra kuăn rdâng du huê bu klâu, lah, "Hên mra sa ndơ sông sa hên nơm jêh ri soh bok ao hên nơm, kanŏng ăn bu rnha hên ma amoh may. Ăn may sŏk lơi nau bêk hên."

Nau Chrêk Rmah Bon Yêrusalem Nar Kandơ̆

2Tâm nar nây nkeh Yêhôva mra jêng ueh jêh ri chrêk rmah, phung Isarael klaih jêh mra hâk răm jêh ri n'hao nuih yor play tâm bri neh. 3Jêh ri bu mra rnha phung hôm tâm ƀon Siôn jêh ri phung hôm tâm ƀon Yêrusalem phung kloh ueh, ăp nơm mbu nâm bu chih prăp jêh ma nau rêh tâm ƀon Yêrusalem. 4Kôranh Brah mra rao lơi nau ƀơ̆ bơch phung kon bu ur ƀon Siôn, jêh ri ƀư kloh lơi mham tă bơh tâm nklang ƀon Yêrusalem ma nau phat dôih jêh ri huêng brah nau su. 5Ta kalơ ntŭk yôk Siôn gŭ jêh ri ta kalơ phung ƀon tâm rƀŭn Yêhôva mra rhăk ndâr tŭk dôl nar jêh ri nhhuk ŭnh jêh ri nau ang mpiăt ŭnh hit dôl măng, yor lah mra geh ndơ nkŭm ta kalơ lĕ rngôch ndơ chrêk rmah. 6Ndơ nkŭm mra ăn gui n'hâm king duh nôk nar jêh ri jêng ntŭk du krap jêh ri ntŭk rnơm ma sial phŭt jêh ri mih.